Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Perhehoito ja laitoshoito

Lastensuojelun perhehoidolla tarkoitetaan 0-18 –vuotiaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä tehtävään hyväksytyssä perheessä. Pääasiassa lastensuojelun perhehoito on huostaanotettujen, kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten hoidon ja huolenpidon järjestämistä.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa järjestetään sekä lyhytaikaisena perhehoitona että pitkäaikaisena perhehoitona. Perhehoito tarjoaa lapselle hoitavat ja mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet.

Myös yli 18 -vuotias voi kuulua palvelun piiriin osana jälkihuoltoa. Oikeus jälkihuoltoon päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta.

Perhehoidon kestoa tarkastellaan asiakassuunnitelman yhteydessä. Sijaishuollon laitoshoito tarjoaa lapselle turvallisen kasvuympäristön silloin, kun kotona asuminen tai perhehoitoon sijoittaminen ei ole mahdollista joko lapsen oman oirehdinnan tai vanhemmuuden haasteiden vuoksi.

Laitoshoitoon sijoitetulla lapsella voi olla vakavaa oirehdintaa, kuten aggressiivista käytöstä, psyykkistä oireilua, neuropsykiatrisia haasteita, rikostaustaa tai runsasta päihteiden käyttöä. Myös lapsen vanhemmilla voi olla merkittäviä vanhemmuuden haasteita, jotka vaikuttavat lapsen sijaishuoltopaikan valintaan, tai vanhemmat tarvitsevat ammattilaistenneuvoja ja ohjausta oman lapsensa kanssa toimimiseen.


Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoidon toimintaohje 1.1.2024 alkaen (Hyväksytty 5.12.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustossa)

Kenelle

Perhehoitoa järjestetään 0-18 vuotiaille huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuilla lapsille. Myös yli 18 –vuotias voi kuulua palvelun piiriin osana jälkihuoltoa. Oikeus jälkihuoltoon päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta. Laitoshoitoa järjestetään avohuollon sijoituksena, kiireellisesti sijoitettuna tai huostassa olevalle lapselle.