Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto on palveluiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin. Lastensuojelun avohuolto on tarkoitettu lapselle, hänen vanhemmalleen tai muille huoltajille silloin, kun lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja suojeluun ei toteudu tai on vaarassa jäädä toteutumatta.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, järjestää tukea palveluiden kautta sekä seuraa ja arvioi, ovatko tehdyt toimenpiteet vaikuttavia.

Mikäli erilaiset tukitoimet eivät ole pitkäaikaisesti riittäviä turvaamaan lapsen turvallista kasvua ja kehitystä, voidaan lapsi ottaa huostaan ja sijoittaa perheeseen, lastensuojelulaitokseen tai ammatilliseen perhekotiin. Tukitoimet vastaavat aina lapsen ja perheen tarpeita ja ne sovitetaan kulloiseenkin yksilölliseen tilanteeseen.


Kenelle

Lapsille, heidän vanhemmilleen ja muille huoltajille.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun, kun olet huolestunut omasta lapsestasi, omasta tai perheesi tilanteesta ja tarvitset apua tilanteen ratkaisuun.

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä. Yhteydenottaja voi olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, sukulaiset tai naapurit.

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilla ammattilaisilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveyshuollon, koulun, poliisin tai seurakunnan työntekijöillä on lastensuojelulain mukainen velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen, nuoren tai perheen hyvinvoinnista.