Hyppää pääsisältöön
Noin 20 henkilön ryhmä poseeraa kameralle ulkona.

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma

Ohjelmamme tarkoituksena on, että keskisuomalaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti ja kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti.   Panostamme etenkin haavoittuvassa ja heikossa asemassa olevien asiakkaiden palveluihin. Tavoitteenamme on purkaa koronan aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Painopisteemme ovat

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus sekä asiakkaiden hoitoon ja palveluihin pääsy
 • Sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
 • Monialainen palvelukonsepti ja digitaalinen palvelutarjotin
 • Työhönvalmennusmalli (IPS) 
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietopohja, asiakas- ja potilastietojen kirjaaminen ja tilastoiminen

Kestävän kasvun ohjelman (20222025) rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue.  

Hankeen tiedostot

Hankesuunnitelma. Tutustu Keski-Suomen kestävän kasvun hankesuunnitelmaan tästä.

Katsaus vuodesta 2023. Tutustu vuoden 2023 tiivistettyyn vuosikatsaukseemme tästä.

Ohjelman tavoitteet

 • Nopeuttaa asiakkaiden kiireettömään hoitoon pääsyä 7 vuorokauden hoitotakuun mukaisesti
 • Vähentää koronapandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
 • Kehittää ja laajentaa sähköisiä palveluja, esimerkiksi omaks.fi-palvelua, sekä digitaalisia toimintamalleja
 • Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa 

Innokyla.fi

Kaikille avoin Innokylä kokoaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tulokset ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. Myös Kestävän kasvun ohjelman tuotokset ja tulokset kootaan Innokylään. 

Lisätietoja:

 • Emilia Nygren, hankepäällikkö, Kestävän kasvun ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 311 8687, emilia.nygren(at)hyvaks.fi
  Image
  Euroopan union rahoittama - NextGeneration EU