Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Kotiranta

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pitkäaikaista yhteisöllistä asumista (14h)

Kotiranta tarjoaa pidempiaikaista asumispalvelua, 14 h yhteisöllistä asumispalvelua, asukkailla jokaisella omat kodit ja yhteisölliset tilat löytyvät alakerrasta.

Yhteisöllinen asuminen on luonteeltaan pidempiaikaista psykiatrista avohoitopalvelua, jossa asiakas asuu normaaliin asumiseen rinnastettavassa palveluyksikössä. Perustuu asiakassuunnitelmaan, joka tarkistetaan aina asiakkaan toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa – kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein. 

Kotiranta tuottaa asiakkaalle asumista/kuntoutumista tukevia ja edistäviä palveluja. Tavoitteena on tukea asiakasta siten, että palvelukokonaisuus edistää asiakkaan hyvää elämänlaatua, tukee omatoimista elämää ja mahdollistaa fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin. Palvelu muodostuu asiakkaalle tarjottavasta viihtyisästä ja asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita vastaavasta asumisesta ja hyvinvointia edistävistä toimintatavoista. 

Kotirannassa järjestetään asiakkaita aktivoivaa päivätoiminta. Kotirannassa huolehditaan asiakkaan lääkehoidosta yhdessä asiakkaan kanssa, tuetaan kokonaisvaltaisesti arjen sujumista ja autetaan asiakasta hänelle kuuluvien etujen anomisessa. Kokonaisvaltainen vastuu on, että asiakkaille järjestetään tarvittavat palvelut ja hoito kuten lääkärin tutkimukset ja muu avuntarve sekä akuuteissa että pitkäaikaisissa sairauksissa. Asiakkaiden terveydentilaa seurataan jatkuvasti, suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.

Kotirannassa asiakkaiden yhteisöllistä hoitoa tuetaan kerroksissa ja yhteisissä tiloissa asiakkaalla mahdollisuus yksilöllisen tarpeen mukaan tilata ateriapaketti. Päivittäisten asioiden hoidossa avustetaan esim. kauppatilauksissa, pesuissa ja verkoston kanssa tehtävissä töissä. Kotirannassa järjestetään joka ilta iltaolkkari, jossa yhteisön mielenkiinnon mukaan järjestetään yhteistä tekemistä.

Kotiin tukemisen tiimi yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa järjestää ryhmätoimintaa kerran viikossa.

Henkilökunta on läsnä joka päivä vähintään kello 7–21. Muuna aikana yöpartio on tavoitettavissa tarvittaessa (turvaranneke tms.). Yökäyntejä tarpeen mukaan voidaan pyytää etukäteen palvelutarpeen arvioinnin kautta. Kotirannassa on kuusi ohjaajaa ja sairaanhoitaja.

Kotirannassa on 21 asuntoa, pääsääntöisesti asunnot tilavia ja niissä mahdollisuus itsenäisesti apuvälineillä liikkuminen.

Ota yhteyttä

  • Palveluvastaava Marika Uusitalo, p. 0400 115 521
  • Sairaanhoitaja, p. 040 664 2962
  • Ohjaajat, p. 040 519 7872

Yhteystiedot

Satamakatu 4