Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Käsillä tehty sydän ja ehkäisyvalmisteita.

Nuoren seksuaalisuus

Seksuaalisuus on yksi ihmisen perusominaisuuksista, eikä sitä voi erotella tai jättää huomiotta puhuttaessa hyvinvoinnista. Seksuaalisuus on osa meitä koko elämänkaaren ajan, mutta se vaikuttaa meihin ja kehittyy eri tavoin eri elämänvaiheissa.

Ihminen, joka voi seksuaalisesti hyvin, pystyy ja saa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan itselleen katsomallaan parhaalla tavalla. Hän myös kunnioittaa niin omaa kuin toisten ihmisten seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia.

Klikkaa otsikkoja alla lukeaksesi lisää.

Keski-Suomen hyvinvointialueella raskauden ehkäisy on maksutonta alle 25-vuotiaille. Jos haluat aloittaa ehkäisyn, ole yhteydessä joko oman alueesi ehkäisyneuvolaan, kouluterveydenhuoltoon tai opiskeluterveydenhuoltoon. Maksuttomiin ehkäisyvälineisiin kuuluvat pillerit, kierukka, kapseli, laastarit, ehkäisyrengas, kondomit ja suuseksisuojat. 

Ota yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaasi, opiskeluterveydenhuoltoon tai oman alueen ehkäisyneuvolaan aloittaaksesi jonkin ehkäisymenetelmän käytön. Jos olet yli 16-vuotias, voit asioida myös seksuaalineuvojan chatissa tai voit varata sähköisesti terveydenhoitajan videovastaanottoajan ehkäisyasioissa osoitteesta www.hyvis.fi. Keski-Suomessa tarjotaan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille.

Katso täältä oman alueesi ehkäisyneuvolan yhteystiedot tai ota yhteyttä Keski-Suomen digitaalisen sotekeskuksen seksuaalineuvonnan chattiin. 

Ehkäisy kuuluu seksiin! Kun seksi alkaa olla ajankohtaista toisen henkilön kanssa, on tärkeää pohtia myös, miten suojata itsensä mahdollisilta seksitaudeilta sekä ei toivotulta raskaudelta.

Erilaisia ehkäisymenetelmiä on runsaasti ja jokaiselle etsitään yksilöllisesti sopiva ehkäisymuoto. Ehkäisyvälineet jaetaan hormonaalisiin sekä hormonittomiin ehkäisyvalmisteisiin.

Sopivan ehkäisymuodon löydyttyä sekä sitä oikein käytettynä raskauden riski on hyvin vähäinen. Näin ollen myös seksistä nauttiminen on helpompaa ja rennompaa. Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa oikein käytettynä raskauden lisäksi myös seksitaudeilta. Ulospäin et voi tietää kuka kantaa jotakin tautia, joten on hyvä aina suojautua erityisesti uuden kumppanin kanssa.

Seksitauti voi tarttua yhdessä ainoassa limakalvokontaktissa toisen henkilön kanssa. Seksitauteja voi saada myös suuseksin kautta, joten on tärkeää suojautua myös suuseksin aikana siihen erikseen tarkoitetulla suuseksisuojalla. Seksitaudit ovat usein oireettomia, joten testeissä kannattaa käydä aina jos on harrastanut suojaamatonta seksiä. Seksitauteihin saat lähetteen omalta terveysasemalta, opiskelijana opiskeluterveydenhuollosta, ehkäisyneuvolasta, täyttämällä omaolo –oirearvion osoitteessa omaolo.fi tai omaks.fi:n seksuaalineuvonnan chatista. 

Raskaus on myös mahdollinen jo ensimmäisen yhdynnän aikana, joten muistathan suojautua heti ensimmäisestä kerrasta lähtien. Ota rohkeasti puheeksi ehkäisyasiat kumppanisi kanssa.

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin liittyen. Seksuaaliterveys on tärkeä osa myös hyvinvoivan nuoren elämää vaikkei itse seksi kuuluisikaan siihen sillä hetkellä.

WHO määrittää seksuaaliterveyden ”seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Siinä ei ole vain kyse sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta”

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin liittyen. Seksuaaliterveys on tärkeä osa myös hyvinvoivan nuoren elämää vaikkei itse seksi kuuluisikaan siihen sillä hetkellä.

Seksuaaliterveyden osalta nuoruuteen kuuluu vahvasti murrosikä, raskauden- ja seksitautien ehkäisy. Näistä voit lukea lisää Mieli ja keho -otsikon alta kohdasta murrosikä.

Seksin merkitys ja määritelmä on jokaiselle ihmiselle omanlaisensa. Toinen henkilö ei voi määritellä mikä on toiselle seksiä ja mikä ei. Seksi voi olla mm. tunteita, ajatuksia tai toimintaa, seksi voi tuottaa mielihyvää, nautintoa ja kiihottumista. Seksiä voi olla yksin, toisen kanssa tai useiden henkilöiden kanssa. Tärkeää onkin pohtia mitä itselle seksi tarkoittaa ja miten sitä mahdollisesti haluaa toteuttaa.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on meistä jokaisella ja tätä tulee muiden kunnioittaa. Seksuaalisuutta toteuttaessa on tärkeää kunnioittaa toisen henkilön rajoja, rajoihin liittyviä haluja sekä toiveita. Seksiin ja seksuaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan aina molempien tai kaikkien osapuolten suostumus. Ilman suostumusta kyseessä on raiskaus. Seurustelusuhteessa on myös oikeus omiin rajoihin eikä seurustelusuhteessakaan tarvitse suostua asioihin mitä ei itse tahdo tehdä. 

Omaan seksuaalisuuteen ja omaan kehoon on hyvä tutustua ensin rauhassa itse, esim. itsetyydytyksen kautta. Itsetyydytys ei ole vaarallista vaan luonnollinen tapa tutustua omaan kehoon sekä oppia omasta seksuaalisuudesta. 

Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei sukupuolta voi jakaa vain kahteen selvästi erilliseen sukupuoleen (mies-nainen). Sukupuolta voi ilmaista eri tavoin, esim. vaatetuksella, ulkonäkö asioilla, ilmeillä ja eleillä sekä esim. puhetyylillä. Henkilö voi tuntea olevansa joko mies tai nainen, jotain siltä väliltä tai ei mitään näistä.

Cis-ihmisiksi kutsutaan heitä, jotka tuntevat ja määrittävät sukupuolensa sen mukaan miksi heidät on syntymähetkellä määritelty. He ovat sukupuolienemmistöä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluu taas transihmiset, jotka määrittävät itsensä myös eriksi kuin syntymähetkellä heidät on määritelty.

Intersukupuolisuudella kuvataan joukkoa, joilla on syntymästä asti kehossa havaittavissa eri variaatioita mm. sukuelinten, hormonitoiminnan tai kromosomien suhteen, eivätkä niiden perusteella ole yksiselitteisesti tyypillisiä mies- tai naiskehoja.

Seksuaalinen identiteetti kuvaa ihmisen omaa suhtautumistaan ja kokemustaan seksuaalisuudestaan. Seksuaalinen identiteetti vakiintuu monella vasta varhaisaikuisuudessa. Kuitenkin monilla on jo nuorena ajatus siitä, minkälainen seksuaalinen identiteetti itsellään on. Seksuaalinen identiteetti voi muuttua ja kehittyä elämän aikana vielä myöhemminkin, eikä sille ole eräpäivää, jolloin sen ”pitää” olla valmis. Seksuaalinen identiteetti tarkoittaa kaikkea sitä mitä arvotat, mitä tarvitset, millainen kumppani ja millainen seksuaalinen toiminta sinua miellyttää, sekä miten haluat ilmaista seksuaalisuuttasi.

Seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa sitä mihin sukupuoleen/sukupuoliin henkilö tuntee vetovoimaa joko tunne- tai seksuaalisella tasolla. Määrittelyyn vaikuttaa myös henkilön kokemus omasta sukupuolesta.  Eri suuntautumisia ovat esim. hetero, bi, homo, lesbo, pan, queer, aseksuaali. Lisätietoja Setan sivuilta.

Mikäli sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus mietityttää tai haluat asiasta keskustella, voit olla yhteydessä sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden seksuaalineuvonnan chattiin. 

Setan sateenkaarisanasto

Setan sivuilta löytyvä sanasto kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Vaikka sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja, on sen pääasiallisena sisältönä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus. Seksuaalisuuden monimuotoisuus, kuten erilaiset fetissit, on rajattu sanaston ulkopuolelle.

Sateenkaarisanastoa päivitetään vuosittain asiantuntija-arvioiden perusteella.

Linkki sateenkaarisanastoon.

Seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat seksuaalista tilanteita, jotka tapahtuvat ilman toisen osapuolen suostumusta. Teon tai kokemuksen ei tarvitse olla rikoksen tunnusmerkkejä täyttävää, että se on voitu kokea loukkaavaksi tai epämiellyttäväksi toiminnaksi. 

Kuka tahansa voi kokea seksuaaliväkivaltaa, sen tekijä voi olla tuttu tai tuntematon. Useimmiten tekijä on tuttu ennestään. Jokaisella on oikeus oman kehon itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen. Seksuaaliseen toimintaan tarvitaan aina molempien/kaikkien osapuolten suostumus.

Seksuaalinen häirintä tai -väkivalta voi olla tekojen lisäksi mm.  sanoja, seksuaalissävytteisen kuvien lähettelyä. Sitä voi tapahtua missä ympäristössä vain, esim. koulussa, työpaikalla, kotona, harrastuksissa, ulkona, somessa, puhelimessa. Seksuaaliväkivalta on rikos ja siitä on aina ilmoitettava poliisille. Myös seksuaalinen häirintä on väärin ja on tärkeää tuoda kaltoinkohtelua esiin turvalliselle aikuiselle/viranomaistaholle, jotta voidaan selvittää täyttääkö häirintä esim. kunnianloukkauksen kriteerejä.

Suomessa alle 16-vuotiaita suojaa laki, jonka mukaan alle 16-vuotiaille ei saa tehdä seksuaalisia tekoja. Alle 16-vuotias ei voi siis antaa suostumusta seksuaalisiin tekoihin aikuiselle. Toinen suojaikäraja on myös 18 ikävuoteen asti, joka suojaa nuorta perheen sisäiseltä seksuaaliväkivallalta. Suojaikärajojen ulkopuolelle jää kuitenkin tilanteet, joissa saman ikäisten välillä tapahtuu seksuaalisia tekoja molempien suostuessa toimintaan ilman uhkailua tai painostusta.

Mitä tehdä?

Jos olet kokenut seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa, on tärkeää, että haet apua. Muista että et ole itse tehnyt tilanteessa mitään väärää. On tyypillistä että tilannetta saattaa vähätellä tai etsiä syitä tapahtuneelle omasta käytöksestä.

Häirintää kohdatessasi, poistu tilanteesta, ilmaise ettei toiminta tai puhe ole sinulle ok, kerro turvalliselle aikuiselle tapahtuneesta ja keskustele asiasta esimerkiksi ammattilaisen kanssa.

Jos olet kokenut seksuaalista väkivaltaa, kerro siitä turvalliselle aikuiselle, hakeudu terveydenhuollon ammattilaisen luokse (esim. kouluterveydenhoitaja, opiskeluterveydenhuolto, terveysasema, päivystys). Sairaala Novassa toimii SERI-keskus, joka on seksuaaliväkivallan uhreille tarkoitettu akuuttikeskus. Mikäli seksuaaliväkivallasta on alle kuukausi aikaa, on hyvä hakeutua SERI-keskukseen tutkittavaksi. Voit kuitenkin olla yhteyksissä SERI-keskukseen, vaikka tapahtuneesta olisi jo aikaa yli kuukausi. 

Linkkejä

Seksuaalisuuden sanakirjan on tuottanut Väestöliitto ja se on lainattu sivuillemme luvan kanssa. Tutustu sanakirjaan Hyvä kysymys -sivuilla. Tutustu sanakirjaan aakkosjärjestyksessä tai etsi pohtimaasi termiä selaimen hakutoiminnolla!

Tutustu myös Setan sateenkaarisanastoon, joka kokoaa yhteen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä. Sateenkaarisanastoa päivitetään vuosittain asiantuntija-arvioiden perusteella.