Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Nuori istuu penkillä lenkkarit jalassa.

Nuori, päihteet sekä riippuvuudet

Usein päihteitä käytetään, koska henkilö odottaa päihteeltä positiivisia vaikutuksia, jotka ovat henkilölle kokemuksena suurempia kuin päihteen haittavaikutukset.

Kaikkien päihteiden käyttö on Suomessa alaikäisten kohdalta lailla kiellettyjä, myös niiden myyminen, välittäminen tai luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on rikoslailla kielletty. Täysi-ikäisille laillisia päihteitä ovat alkoholi ja nikotiinituotteet, kun taas kaikki huumeet ovat Suomessa laittomia päihteitä.

Tutustu päihdekohtaisiin sivuihimme valikosta alta.

Alkoholi on riippuvuutta aiheuttava päihde, jolla on myös paljon muita terveyshaittoja. Päihteiden käyttö aiheuttaa merkittävän riskin liikenteessä niin päihtyneelle itselleen kuin muille ihmisille. Alkoholin käyttö ja hallussapito ovat laissa kielletty alle 18-vuotiailta.

Alkoholia valmistetaan käymisprosessilla. Alkoholijuomat jaetaan mietoihin ja väkeviin. Mietoja alkoholijuomia ovat esim. oluet, siiderit ja lonkerot. Vahvoja alkoholijuomia ovat esim. vodka, viski ja rommi. Suomessa alkoholin myynti liittyy tuotteen alkoholipitoisuuteen: 18 vuotta täyttänyt saa ostaa alle 22 % juomia (mm. olutta, siideriä) ja 20 vuotta täyttänyt saa ostaa yli 22 % alkoholijuomia (mm. viskiä, vodkaa).

Alkoholi on Suomessa laillinen päihde, mutta sen käyttö ja hallussapito on alaikäisiltä lailla kielletty. Suomen alkoholilain lähtökohtana on ajatus siitä, että alkoholijuomat eivät kuulu alle 18-vuotiaan elämään. Nuoren elimistö ei kykene käsittelemään alkoholia yhtä hyvin kuin aikuisen, sillä se kehittyy vielä. Esimerkiksi nuoren aivot kehittyvät aina 22-25 ikävuoteen saakka. Myös alkoholin välittäminen alaikäiselle on Suomessa rikos.

Pienikin määrä alkoholia veressä vaikuttaa heikentävästi ajokykyyn ja lisää onnettomuusriskiä, sillä alkoholi heikentää ajattelukykyä ja reaktionopeutta. Päihteiden vaikutuksen alaisena moottoriajoneuvon kuljettaminen on Suomessa laissa kielletty. Alkoholin kohdalla moottorikäyttöisen ajoneuvon rattijuopumuksen raja on vähintään 0,5 promillea alkoholia veressä ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea. Älä siis harkitse moottoriajoneuvon kuljettamista päihtyneenä vaan toimi vastuullisesti ajatellen omaa sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Sama pätee muihinkin kulkuneuvoihin: päihtyneenä pyöräily, rullaluistelu tai skeittailu altistaa kaatumisille ja törmäyksille, jolloin loukkaantumisten ja onnettomuuksien riski kasvaa.

Suomessa alkoholin käyttö on yleistä, ja se aiheuttaa huomattavan paljon terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia. Yleisiä alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja ovat:

 • Alkoholi aiheuttaa riippuvuutta kaiken ikäisille käyttäjille.
 • Alkoholi altistaa ylipainolle: Alkoholi sisältää paljon energiaa, ja päihtymystila madaltaa kynnystä syödä ja juoda. Alkoholi herättää paitsi ruokahalun myös piittaamattomuuden tunteen, jolloin se voi johtaa ruoan ahmimiseen.
 • Alkoholi laskee arvostelukykyä ja vähentää estoja, mikä altistaa päihtyneen henkilön tilanteisiin ja tekoihin, joita ei selvänä haluaisi kokea tai tehdä.
 • Säännöllinen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa aivoissa toimintahäiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi muistihäiriöinä, ärtyneisyytenä ja keskittymiskyvyttömyytenä.
 • Alkoholin käyttö vaikuttaa hormonitoimintaan, joten se voi aiheuttaa murrosiän viivästymistä ja vaikuttaa seksuaalisuuteen.
 • Alkoholin käyttö lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja: alkoholin vaikutus voi kasvaa liian suureksi ja lääkkeen teho joko laskea tai kasvaa liian suureksi. Yhteiskäyttö lisää myös myrkytysriskiä ja kuormittaa maksan toimintaa.

Lue lisää:

 • Mielenterveystalo
 • Lasinen lapsuus: Tietoa, ohjattuja nettiryhmiä ja chatteja 12-25-vuotiaille nuorille. Kun kodin aikuisten juominen mietityttää tai ahdistaa.
 • Nuortenlinkki: Sivuston teemoja ovat mm. päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyttö, masennus, kiusaaminen ja paljon muuta!
 • Nuortenlinkin testialueella voit arvioida mm. omaa alkoholin käyttöäsi.
 • Fressis: Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto tarjoaa nuorille tietoa, tarinoita ja vinkkejä terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Sivustolle on koottu tietoa mm. päihteistä ja riippuvuuksista.
 • Alkoholilaskuri: THL:n alkoholilaskurin avulla voit laskea arvion siitä, kuinka kauan kuluu ennen kuin käyttämäsi alkoholimäärä on palanut elimistöstäsi.

Tukea päihteettömyyteen:

Apua ja tukea:

Nikotiini on tupakkakasvista saatava piriste ja yleisesti käytetty päihde, joka aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Yleisimpiä nikotiinituotteita ovat tupakka ja nuuska, mutta nikotiinia käytetään myös mm. hyönteismyrkyissä ja nikotiinikorvaushoidossa, kuten nikotiinipurukumeissa ja -laastareissa. Myös sähkötupakassa voidaan käyttää nikotiinia sisältävää nestettä.

Tupakka

Yleisin nikotiinituote on tupakka, jota käytetään polttamalla savukkeissa, sikareissa, piipussa tai vesipiipussa. Tupakka kuuluu stimulantteihin luokiteltaviin päihteisiin. Tupakkateollisuus lisää tuotteisiin maku- ja säilöntäaineita, joten tupakoidessa syntyvä tupakansavu sisältää jopa yli 4000 yhdistettä. Nikotiinin lisäksi tupakka sisältää hiilimonoksidia eli häkäkaasuja sekä tervaa. Nikotiini on myrkyllistä nieltynä ja suurina määrinä iholle tai silmiin joutuessa.

Tupakka aiheuttaa mm. seuraavia terveyshaittoja:

 • Nikotiiniriippuvuus syntyy vaiheittain: kokeilu, käytön aloittaminen, säännöllinen käyttö ja lopulta nikotiiniriippuvuus.
 • Tupakkaa polttaessa tupakansavua hengitetään syvälle keuhkoihin, mikä altistaa hengitystiet ja keuhkokudokset tupakoinnin haitoille. Näitä ovat mm. erilaiset syövät, sydän- ja verisuonisairaudet sekä keuhkosairaudet, kuten astma ja keuhkoahtauma.
 • Nikotiini kaikissa muodoissa kiihdyttää sydämensykettä ja sydänlihaksen supistumista sekä altistaa käyttäjää mahdollisille rytmihäiriöille.
 • Nikotiinimyrkytyksen oireita ovat mm. päänsärky, vapina, pahoinvointi ja oksentelu.
 • Passiivisen tupakoinnin on todettu aiheuttavan samoja sairauksia kuin itse tupakoinnin.
 • Tupakointi heikentää sekä naisten että miesten hedelmällisyyttä. 
 • Raskauden aikainen tupakointi vaarantaa syntymättömän lapsen hengen ja terveyden.
 • Tupakansavu altistaa myös lemmikkieläimet erilaisille terveyshaitoille, kuten syöville ja erilaisille hengityselinten ja silmien sairauksille.

Sähkötupakka (vape) eli sähkösavuke on akkukäyttöinen laite, jolla kuumennetaan laitteen säiliössä olevaa nestettä hengitettäväksi aerosoliksi.  Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet voivat sisältää nikotiinia tai olla nikotiinittomia. Sähkötupakan nikotiininesteessä on tupakkakasvin nikotiini nestemäisessä muodossa. Myös sähkötupakan käyttäminen on terveydelle haitallista. Sähkötupakan höyry sisältää erilaisia aineita, jotka voivat sinällään olla vaarattomia, mutta höyrystyessään muuttua terveydelle vaaralliseksi. Hengitettävä höyry haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä. Sähkötupakan nikotiinipitoisten nesteiden sisältämä nikotiini aiheuttaa myös voimakasta riippuvuutta.

Lue lisää:

Nikotiinipussit

Nikotiinipussit ovat nikotiinituote, jota käytetään nuuskan tavoin huulen alla. Nikotiinipussien käyttö lisääntyi sen myötä, kun Fimea poisti ne lääkelain piiristä huhtikuussa 2023. Sen jälkeen niitä on saanut myydä ja tuoda maahan vapaasti eikä niiden nikotiinipitoisuuksia, ulkonäköä tai niiden sisältämiä makuaineita ole rajoitettu.  

Nikotiinipussien nikotiinimäärät ovat usein vaarallisen korkeita. Nuuskaan verrattuna nikotiinia saattaa olla kymmenkertainenkin määrä. Nikotiinipussirasioilla saattaa olla värikäs ja houkutteleva ulkomuoto ja nikotiinipussien erilaiset maut, kuten minttu tai karkki houkuttelevat nuoria niiden käyttöön ja luovat mielikuvaa riskittömästä tuotteesta. Tällä mielikuvalla tupakkateollisuudessa houkutellaan asiakkaita nikotiinituotteiden ostoon ja käyttöön.  

Mitä nuorempana ja mitä suurempi nikotiinimäärä erittyy elimistöön, sitä helpommin riippuvuus syntyy. Vieroitusoireita saattavat olla esimerkiksi ärtyneisyys, päänsärky, univaikeudet tai levottomuus. Oireet saattavat aiheuttaa vaikeuksia oppimis- ja opiskelukyvylle. Nikotiinituotteisiin liittyy myös myrkytyksen riski.  

Lopettaminen voi olla vaikeaa, mutta se on mahdollista ja tärkeä teko terveyden kannalta.

Lue lisää:

Nuuska

Nuuska tehdään tupakkakasvin lehdistä ja varsiosista jauhetusta massasta, johon lisätään nuuskateollisuudessa maku- ja säilöntäaineita ja muita lisäaineita. Nuuska sisältää erilaisten syöpävaarallisten kemikaalien lisäksi mm. lyijyä, arsenikkia ja radioaktiivisia aineita. Nuuskaa käytetään suussa, ikenen ja ylähuulen välissä joko annospussissa tai irtonuuskana. Nuuska voi sisältää moninkertaisesti nikotiinia tupakkaan verrattuna, jolloin nuuskaaja saa suuremman nikotiiniannoksen kuin tupakoitsija. Savuttomiin tupakoihin kuuluvan nuuskan myynti on laissa kielletty Suomessa sekä EU-maissa Ruotsia lukuun ottamatta. Nuuskan hallussapito ja maahantuonti on kielletty alle 18-vuotiailta.

Nuuskan terveyshaittoja ovat esimerkiksi:

 • Voimakas riippuvuus: THL:n mukaan nuuskan nikotiinimäärää ei säädellä, joten nuuska voi sisältää nikotiinia moninkertaisesti savukkeeseen verrattuna.
 • Suun alueen sairaudet: Nuuska aiheuttaa mm. hampaiden värjäytymistä ja kulumista, nuuskaleesiota eli suun paikallista limakalvovauriota sekä ienrajan vetäytymistä. Pitkäaikainen käyttö altistaa suuontelon ja nielun syöville.
 • Sydän- ja verisuonisairaudet: Nuuskaa käytettäessä pulssi kiihtyy ja verenpaine nousee, mikä on haitallista sydämelle ja valtimoverisuonille.
 • Nuuskan käyttö raskauden aikana aiheuttaa samoja terveyshaittoja sikiölle ja vastasyntyneelle lapselle kuin tupakointi.

Lue lisää:

 • THL: Nikotiinin haittavaikutukset
 • Suomen ASH ry: valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija
 • Fressis: Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto tarjoaa nuorille tietoa, tarinoita ja vinkkejä terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen.
 • Stumppi: Hengitysliiton ylläpitämä sivusto, josta voit saada apua tupakoinnin lopettamiseen ja jonka testisivulla voit testata suhteesi tupakkaan ja nuuskaan.
 • Irti nikotiinista: Omaks.fi-palvelun Riippuvuudet-sivuston loppuun on kerätty linkkejä tupakoinnin/nuuskaamisen lopettamisen tueksi

Huumausaineet ovat laissa kiellettyjä päihteitä, jotka vaikuttavat käyttäjän keskushermostoon tai aiheuttavat voimakkaita aistimuksia. Eri huumausaineilla on erilaisia haittavaikutuksia, mutta kaikille yhteistä on se, että ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta.

Huumausaineilla tarkoitetaan sellaisia aineita, valmisteita ja kasveja, joiden käyttö, hallussapito, ostaminen, myyminen ja valmistaminen ovat laitonta. Huumausaineet voidaan jaotella kannabistuotteisiin (hasis, hasisöljy, marihuana), keskushermostoa lamaaviin aineisiin (opioidit, gamma, lakka), keskushermostoa kiihdyttäviin aineisiin (amfetamiini, metamfetamiini, efedriini, kokaiini, crack, ekstaasi) ja hallusinogeeneihin (LSD, sienet, PCP, designer-huumeet). Lisäksi on olemassa synteettisiä aineita, muuntohuumeita, joiden vaikutus muistuttaa esimerkiksi keskushermostoa kiihdyttävien ja lamaavien aineiden vaikutuksia.

Terveyshaitat

Huumausaineiden haittavaikutukset riippuvat mm. käytetyn aineen määrästä, vahvuudesta ja käyttötavasta sekä käyttäjän ominaisuuksista. Yhteistä kaikille huumausaineille on se, että ne aiheuttavat voimakasta riippuvuutta.

Kannabistuotteiden käytön välittömiä haittavaikutuksia ovat keskittymisvaikeudet sekä muistitoimintojen ja tarkkuutta vaativien toimintojen heikkeneminen. Kannabispäihtymykseen voi liittyä myös ahdistuneisuutta, masentuneisuutta tai paniikkikohtauksia. Pitkäaikainen säännöllinen käyttö polttamalla ärsyttää ja vaurioittaa hengitysteitä, altistaa tulehduksille keuhkoissa ja limakalvoilla ja lisää syöpä- ja verenkiertohäiriöiden riskiä. Runsas kannabiksen käyttö heikentää myös muistitoimintoja ja huomiokykyä. Nuorena aloitettu käyttö suurentaa riskiä sairastua psykoosiin.

Keskushermostoa lamaavien aineiden käytön välittömiä seurauksia voivat olla mm. pahoinvointi, sekavuus ja levottomuus. Suuret annokset voivat aiheuttaa hengityksen hidastumista tai lamaantumista, pulssin ja verenpaineen laskua tai jopa sydämen pysähdyksen. Pitkäaikainen käyttö voi vaurioittaa verisuonia ja sisäelimiä ja aiheuttaa keuhkosairauksia sekä erilaisia infektioita. Keskushermostoa kiihdyttävien aineiden käytön välittömiä haittavaikutuksia voivat olla aggressiivisuus, sekavuus, unettomuus, pulssin ja hengityksen kiihtyminen sekä kuumeilu ja kouristukset. Näiden aineiden pitkäaikainen käyttö aiheuttaa mm. masennusta, ruokahaluttomuutta, persoonallisuuden muutoksia ja hermostovaurioita. Myös skitsofreniaa tai psykoosia saattaa esiintyä.

Hallusinogeenien välittömiä haittavaikutuksia voivat olla kauhu ja paniikki. Muita oireita ovat mm. verenpaineen ja pulssin kohoaminen sekä hallusinaatiot. Hallusinogeenien käytöstä voi seurata mm. psyykkisiä ongelmia, depressiota ja takaumia.

Huumeiden suonensisäiseen käyttöön liittyy vakavien tartuntatautien, kuten HIV:n ja hepatiitin, riski. Myös yliannostuksen ja erilaisten infektioiden riski kasvaa huumeita pistämällä. Huumeiden käyttö raskauden aikana vaikuttaa sikiön kasvuun ja kehitykseen ja aiheuttaa vieroitusoireita vastasyntyneelle vauvalle. Sekakäytöllä muiden päihdyttävien aineiden kanssa voi olla arvaamattomia ja hengenvaarallisia seurauksia, sillä eri aineiden yhteisvaikutuksesta ei voi koskaan tietää etukäteen.

Lue lisää:

 • Nuortenlinkki-sivustolle on koottu asiantuntijoiden kirjoittamia tietoartikkeleita mm. päihteisiin liittyen. Sivuston pikatieto-osioon on koottu tietoa tiiviissä muodossa.
 • Nuortennetti-sivustolta löytyy päihteisiin liittyvää tietoa sekä vinkkejä, kuinka toimia, jos kaverin tai läheisen päihteiden käyttö huolestuttaa.

Tukea päihteettömyyteen:

Testit:

Apua ja tukea:

Yleisin syy lääkkeiden väärinkäyttöön on päihtymystarkoitus. Lääkkeet voivat väärin käytettynä aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja, siksi on tärkeää noudattaa lääkärin antamia ohjeita lääkitykseen liittyen. Lääkkeisiin voi syntyä riippuvuus samalla tavoin kuin alkoholiin, nikotiiniin tai huumeisiin.

Lääkkeiden väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että lääkkeitä käytetään päihtymistarkoitukseen, reseptilääkkeitä käytetään eri tarkoitukseen tai suurempina annoksina kuin lääkäri on määrännyt tai reseptilääkkeitä käytetään ilman lääkärin määräystä. Näin ollen esimerkiksi kaverin reseptilääkkeiden käyttö tai omien reseptilääkkeiden antaminen kaverille on myös lääkkeiden väärinkäyttöä.

Yleensä väärinkäytön kohteena ovat rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet, ADHD-lääkkeet ja vahvat kipulääkkeet. Myös sekakäyttö eli lääkkeiden käyttäminen yhdessä alkoholin tai muun päihteen kanssa on lääkkeiden väärinkäyttöä.

Lääkkeiden väärinkäytön haitat

Reseptilääkkeisiin on kirjattu tarkat käyttö- ja annostusohjeet, sillä väärin käytettynä niillä voi olla vakavia terveydellisiä haittoja. Jos esimerkiksi halkaisee tai murskaa kokonaisena nieltäväksi tarkoitetun tabletin, lääkeainetta vapautuu elimistöön liian nopeasti, mikä voi aiheuttaa yliannostuksen. Samasta syystä tulee myös aina noudattaa reseptiin ja lääkepakkaukseen merkittyä annosmäärää. Lääkäri määrää lääkkeen ja sen annostuksen aina tiettyyn sairauteen huomioiden potilaan yksilölliset ominaisuudet. Sama lääke voi vaikuttaa eri ihmisillä eri tavoin, minkä vuoksi omia lääkkeitä ei tule antaa muille eikä itse käyttää toiselle ihmiselle määrättyjä lääkkeitä.

Rauhoittavat lääkkeet ja keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet aiheuttavat usein väsymystä, huimausta ja reaktiokyvyn heikkenemistä, jolloin tapaturmien ja onnettomuuksien riski kasvaa. Näillä lääkkeillä on myös riippuvuutta aiheuttava vaikutus, minkä vuoksi niitä määrätään käytettäväksi vain lyhytaikaisesti. Pitkään käytettynä elimistö alkaa tottua lääkeaineisiin, jolloin tarvitaan yhä suurempia annoksia lääkinnällisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, ja yliannostuksen riski kasvaa. Yliannostus voi pahimmillaan aiheuttaa esimerkiksi myrkytystilan, hengityksen lamaantumisen tai sydämen pysähtymisen.

Lääkeriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen käyttää säännöllisesti ja pakonomaisesti lääkettä, jota hän ei tarvitse. Tällöin lääkkeiden käytöllä haetaan jotain muuta vaikutusta kuin mihin lääke on alun perin tarkoitettu, esimerkiksi päihtymystilaa, rauhoittavaa tai piristävää vaikutusta tai hyvän olon tunnetta. Lääkeriippuvuus voi syntyä huomaamatta, jopa vahingossa, jos esimerkiksi leikkauksen jälkeen määrättyjä vahvoja kipulääkkeitä käyttää liian pitkään. Kun lääkkeitä on käyttänyt liian kauan, niiden lopettamisesta seuraa vieroitusoireita.

Apua lääkeriippuvuuteen voi saada nuorisoasemilta, A-klinikoilta sekä oman asuinalueen terveyspalveluista. Verkossa apua saa omaan tai läheisen tilanteeseen esimerkiksi Päihdelinkin neuvontapalvelusta.

Lue lisää:

Addiktiot eli riippuvuudet ovat ihmisillä yleisiä. Nuorena riippuvuus syntyy vanhempia ihmisiä helpommin, koska aivojen kehitys on vielä kesken. Riippuvuus syntyy, kun joku aine tai toiminta saa aikaan hyvän olon. Mitä nopeammin tämä hyvä olo syntyy, sitä helpommin syntyy riippuvuus myös. Riippuvuuden synty saa aikaan sen, että hyvää oloa aletaan hakea jatkuvasti samaa reittiä ja muut vaihtoehtoiset tavat jäävät pikkuhiljaa syrjään. Aina tarvitaan myös mahdollisuus jonkin asian tapahtumiselle, esimerkiksi päihderiippuvaiseksi ei voi tulla, jos ei päihteitä koskaan kokeile, vaikka perintötekijät vahvat riippuvuuden syntymiselle olisivatkin.  

Riippuvuutta on myös eri asteista. Joskus puhutaan myös jopa positiivisesta riippuvuudesta, joka voi kohdistua vaikkapa liikuntaan tai tv:n lempisarjaan. Riippuvuuksia on myös erilaisia. Voi olla fyysistä riippuvuutta, jolloin elimistö tottuu riippuvuutta aiheuttavan aineen läsnäoloon ja sen vaikutuksen laskiessa voi ilmetä erilaisia vieroitusoireita. Esimerkiksi päihteisiin liittyy usein tämänkaltaista riippuvuutta. Sitten voi kyse psyykkisestä riippuvuudesta, jossa johonkin toimintaan liittyy vahva tottumus ja vahva tapa, minkä takia sen vähentäminen ja lopettaminen voi olla vaikeaa. Joskus päihteisiinkin liittyy psyykkistä riippuvuutta siten, että halutaan päihteiden aikaansaama olo, minkä vuoksi päihteiden pariin palataan. Lisäksi voi olla sosiaalista riippuvuutta, mikä voi liittyä vaikkapa porukkaan, keiden kanssa päihteitä käytetään tai pelataan. 

Pelaaminen on monelle nuorelle tuttua ajanvietettä. Pelit voivat tarjota jännitystä ja onnistumisen kokemuksia, ja ovat usein myös sosiaalisen kanssakäymisen väline. Kuitenkin liiallisella käytöllä voi olla useita haittoja.  

Milloin sitten pelaaminen on ongelmallista? On hyvä muistaa, että pelit ja vaikkapa sosiaalinen media on rakennettu niin, että niistä saa voimakasta mielihyvää ja ihminen hakeutuu niiden äärelle yhä uudelleen. Hyvin helposti voi käydä niin, että vaikkapa jotain sovellusta selaa jatkuvasti eikä enää saa siitä mielihyvää. Jos tuntuu, että pelit tai muut vastaavat vievät elämästä leijonanosan aikaa ja muu elämä alkaa kapeutua tai että ajantaju jatkuvasti häviää pelatessa, tai tuntuu että pelien pariin tekee mieli jatkuvasti, voi olla, että pelaaminen on käynyt ongelmalliseksi. 

Mitä haittoja ongelmapelaamisesta sitten voi olla? Se voi vaikuttaa uneen heikentävästi, jos taas unenpuutetta on pidemmän aikaa se voi altistaa esimerkiksi masennusoireille. Elämänpiiri voi kapeutua ja vaikkapa muut sosiaaliset suhteet kärsiä. Ihminen voi alkaa tuntea riittämättömyyden tunteita vaikkapa sosiaalisen median aiheuttamien paineiden vuoksi. On hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa usein vääristellään totuutta eikä kerrota kuin hyvistä asioista. Joskus pelaamiseen vaikkapa liittyy taloudellista panostusta, mikä voi johtaa taloudellisiin ongelmiin. Toisaalta netti tai pelaaminen voi olla keino paeta joitain tosielämän asioita, vaikkapa yksinäisyyttä tai kiusaamista.

Jos mietit, onko pelaamisesi tai netissä olemisesi liiallista, puhu jollekin asiasta. On se sitten omat vanhemmat tai muut lähipiirin ihmiset. Vanhemmilta voit saada tukea myös pelaamisen rajaamiseen. Vaikkapa pelimaailmasta saadut sosiaaliset kontaktit ovat myös tärkeitä, mutta niiden lisäksi jokainen tarvitsee myös ulkomaailman kontakteja ja ystävyyssuhteita.

Lue lisää:

Testit:

Apua ja tukea:

Tärkeää on muistaa, ettet ole yksin. Apua on saatavilla, ota rohkeasti yhteyttä.