Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Kolme henkilöä tekee yhteistyötä.

Sosiaalialan osaamiskeskus Koske

Koske on yksi lakisääteisistä alueellisista sosiaalialan osaamiskeskuksista. Perustehtävämme on vahvistaa tietoperusteista sosiaalihuollon kehittämistä, välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta sekä edistää koulutuksen, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä. Teemme työtä yhdessä monialaisissa verkostoissa. Olemme osa hyvinvointialueen tietojohtamisen palvelualuetta.

Kymmenen sosiaalialan osaamiskeskusta muodostavat valtakunnallisen verkoston, jonka rooli ja tehtävät on määritelty osaamiskeskuslaissa (laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta 2001/1230). Perustoimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Yhteyshenkilöt

Sivi Talvensola, sosiaalihuollon asiantuntija, laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM, p. 0400 904 663, sivi.talvensola(at)hyvaks.fi

Sointu Möller, johtaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, YTL, p. 040 821 9553, sointu.moller(at)hyvaks.fi

Taru Paavolainen, viestintäsuunnittelija, FM, p. 040 136 5279, taru.paavolainen(at)hyvaks.fi

Image
Taru Paavolainen, Sointu Möller, Sivi Talvensola.

Tapahtumat ja materiaalit

Kehittämis- ja tutkimushankkeet, joissa olemme mukana

Työmme painopisteet

Rakenteellisella sosiaalityöllä (sosiaalihuoltolaki 7 §) edistetään oikeudenmukaisuutta, vähennetään eriarvoisuutta ja tuetaan kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä sosiaalialan ammattilaisten asiantuntijuutta ja tietoa. Vaikuttamistyön avulla pyritään saamaan aikaan laaja-alaista muutosta yhteiskunnallisissa ja sosiaalisissa rakenteissa.

Lue lisää rakenteellisen sosiaalityön kehittämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lisätietoja: Sivi Talvensola, sivi.talvensola(at)hyvaks.fi.

Olemme mukana kehittämässä ja vahvistamassa sosiaalihuollon vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista yhteistyössä mm. seuraavien verkostojen kanssa:

Lisätietoja: Sointu Möller, sointu.moller(at)hyvaks.fi.

Yhteistyökumppanit

Keski-Suomen hyvinvointialue muodosti 1.6.2024 alkaen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhdessä seuraavien toimijoiden ja yhteisöjen kanssa:

 • Haukkalan säätiö
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
 • Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
 • Kriisikeskus Mobile
 • Pelastakaa lapset ry
 • Pesäpuu ry
 • Sovatek-säätiö
 • Suvanto ry
 • Talentia Keski-Suomi ry

Yhteistyökumppanit voivat nimetä edustajansa Kosken ohjausryhmään, jonka tarkoituksena on ohjata ja kehittää Kosken toimintaan liittyvää yhteistyötä. Ohjausryhmä mm. hyväksyy vuosittaiset yhteistyön painopisteet. Yhteistyökumppanuudesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Sointu Mölleriin (sointu.moller(at)hyvaks.fi).

Sosiaalialan osaamiskeskus Keski-Suomessa

Laki sosiaalialan osaamiskeskuksista tuli voimaan vuonna 2002. Sitä edelsi sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana useiden vuosien suunnittelutyö valtakunnallisen rakenteen luomiseksi sosiaalihuoltoon yhdistämään koulutusta, käytäntöä ja tutkimusta.

Sosiaalialan osaamiskeskukset syntyivät vastaamaan alueellisiin tarpeisiin. Keski-Suomessa sosiaalialan osaamiskeskuksen erityisyys oli alusta alkaen vahva järjestöyhteistyö. Se näkyi myös siinä, että Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:stä tuli osaamiskeskustoiminnan ylläpitäjä. Siinä asemassa se toimi kesäkuuhun 2024 asti, jolloin Kosken toiminta siirtyi liikkeen luovutuksella Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Ennen hyvinvointialueuudistusta Koskella oli merkittävä rooli kuntapohjaisesti järjestetyn sosiaalihuollon verkostojen yhteistyön edistäjänä. Koske mm. koordinoi kehittämishankkeita ja sektorikohtaisia työryhmiä sekä toimi sillanrakentajana käytännön ja tutkimuksen välillä. Toimintaa ohjasi asiakasnäkökulma. Lisäksi Koske tarjosi kunnille useiden vuosien ajan asiantuntijapalveluja, kuten sosiaaliasiamiehen ja lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän palveluja.