Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Ammattilaiset tekevät työtään tietokoneillaan.

Talous

Talousarvio

Talousarvio toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa ja turvaa edellytykset hyvinvointialueen tehtävien hoitamiseen.

Vuoden 2023 sujuvan ja turvallisen siirtymän ajasta tullaan vuonna 2024 toiminnan vakiinnuttamisen ja uudistumisen aikaan:

 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen linjausten ja pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätösten myötä aloitetaan strategian toimeenpano-ohjelman toteuttaminen.
 • Organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan ja mahdolliset muutostarpeet tulevalle valtuustokaudelle toteutetaan hallintosääntöön syksyllä 2024. 
 • Itäinen alueyhteistyö (YTA) käynnistyy.
 • Vuosi 2024 tulee olemaan myös uudistumisen ja kehittymisen aikaa, johon talouden raamit antavat reunaehdot.

Strategian päätavoitteiden lisäksi aluehallitus haluaa vuosittain nostaa esille muutamia strategiaan liittyviä painopistealueita. Näitä painopistealueita vuodelle 2024 on kahdeksan:

 1. Hoitoon pääsyn vauhdittamiseksi ja oikea-aikaisen palvelun kohdentamiseksi hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen kaikilla vastuualueilla
 2. Etäpalveluiden vahvistaminen osana lähipalveluiden kokonaisuutta
 3. Lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden vahvistaminen
 4. Riittävän julkisen palvelutuotannon varmistaminen esim. lastensuojelun laitoshoidossa
 5. Perhekeskustoiminnan laajentaminen kunta- ja järjestöyhteistyössä
 6. Henkilöstön työhyvinvointi, hyvä johtaminen ja määrätietoinen tavoitteellisuus näiden kehittämisessä, lisäksi rekrytointiprosessin vahvistaminen
 7. Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen ja palautteiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä
 8. Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, uudistuminen ja kumppanuudet

Käyttösuunnitelma täsmentävää talousarviota

Käyttösuunnitelma täsmentävää talousarviota, ja siinä määrärahat on jaettu organisaation palveluyksikkötasolle sekä kuvattu palveluyksiköiden toiminta. Käyttösuunnitelman lisäksi talousarviojärjestelmään on tehty määrärahojen jako organisaation toimipistetasolle. Käyttösuunnitelmaa hyödynnetään talouden seurannassa ja johtamisessa. Talousarviossa on määritelty aluevaltuustoon nähden sitovat määrärahat vastuualueittain sekä esitetty määrärahajako palvelualuetasolla.

Neljännesvuosikatsaukset

Tilinpäätös

Vuoden 2023 tilinpäätös on käsitelty aluehallituksessa 26.3.2024 ja aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 11.6.2024.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuosikertomukset