Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Vaikuttamistoimielimet

Neuvostot osallistuvat valmisteluun koskien hyvinvointialueen suunnitelmia ja toimenpiteitä ikääntyvän väestön, nuorison ja vammaisten hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä heidän tarvitsemiensa palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi.

Neuvostot arvioi vuosittain henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä ja laatua hyvinvointialueella. Ne seuraavat palveluiden tarvetta ja palveluiden kehitystä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Neuvostot vaikuttavat aloittein, lausunnoin ja kannanotoin hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla ne arvioivat olevan merkitystä väestön ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.

Vaikuttamistoimielimet ja edistää osaltaan osallistumisen ja kuulemisen mahdollisuuksia hyvinvointialueella.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Olemme vaihtaneet asianhallintajärjestelmää, esityslistat ja pöytäkirjat 4.3.2024 alkaen:

Pöytäkirjat 1.3.2024 saakka:

Sivuilta löydät seuraavien vaikuttamistoimielinten materiaalit:

 • Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielin
 • Palvelutuottajien vaikuttamistoimielin
 • Nuorisovaltuusto
 • Vammaisneuvosto
 • Vanhusneuvosto

Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja yhteystiedot

Vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet löydät tästä dokumentista (pdf).

Lisätietoja kustakin toimielimestä löydät valikosta alta painamalla kyseisen toimielimen nimeä.

Sähköpostinuorisovaltuustonposti@hyvaks.fi

Nuorisovaltuuston vuoden 2022 pöytäkirjat

Jäsenet

 • puheenjohtaja Puttonen Veli, Keski-Suomen yrittäjät
 • 1.  varapuheenjohtaja Hokkanen Maarit,  Lindström Oy
 • 2. varapuheenjohtaja Korhonen Mila, Mehiläinen Oy
 • Hokkanen Airi, Karpalokodit (säätiö)
 • Huikari Erja, Fysioterapia ja lääkärikeskus Täsmähoito Oy Joki Eija Jäsen Jyväskylän uusi apteekki
 • Mäkelä Katja, Pelastakaa lapset ry
 • Pekkarinen Heidi, Heidin kotihoiva Oy
 • Renko Tiina, Joutsan palvelukotiyhdistys ry
 • Virtanen Piia, Vehkoonranta Oy

Jäsenet

 • puheenjohtaja Sivonen Tiina, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry
 • 1 varapuheenjohtaja Ahonen Heli, Luterilaisten seurakuntien edustaja
 • 2 varapuheenjohtaja Hiltunen Jukka, , Eläkeliiton K-S piiri ry. K-S eläkejärjestöjen neuvottelukunta
 • Astikainen Anne, Keski-Suomen syöpäyhdistys ry
 • Hautala Mari, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry
 • Hauvala Tuija, Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry
 • Kauppinen Anja, Maaseutukehitys ry
 • Koljander Mikko, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu/ SPR Länsi-Suomen piiri
 • Lehtoranta Petri, Keski-Suomen liikunta ry
 • Pigg Kristiina, Keski-Suomen sydänpiiri ry
 • Saarento Kaarlo, Jyväskylän ortodoksinen seurakunta
 • Sibomana Emmanuel, Paremmin yhdessä ry
 • Suojasalmi Jussi, Sovatek säätiö sr
 • Turkkila Susanna, Keski-Suomen näkövammaiset ry
 • Vehniäinen Hannu, Vapaiden suuntien edustaja