Hyppää pääsisältöön

Blogikirjoitus

Kuntouttavan arviointijakson toimintamalli kehitettiin yhdessä asiakkaiden parhaaksi

17.11.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen projektityöntekijä Heidi Rentola kertoo blogikirjoituksessaan ikääntyneiden kuntouttavan arviointijakson toimintamallin kehittämistyöstä. 

Vuoden lopussa päättyvän Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) -hankkeen eräs tärkeimmistä toimintamalleista, jota olemme saaneet yhdessä ammattilaisten kanssa olla kehittämässä, on kuntouttavan arviointijakson prosessi.  

Olemme kehittäneet kuntouttavan arviointijakson toimintamallia TulKoti-hankkeessa yhdessä koti- ja asumispalveluiden asiakas- ja palveluohjauksen, arkikuntoutuksen, kotihoidon ammattilaisten, sekä RAI (Resident Assessment Instrument) -tiimin kanssa. Jo Jyväskylän kaupungin hallinnoiman Kukoistava kotihoito -hankkeen ansiokkaasti alullepanema kotihoidon säännöllisen palvelun aloitukseen liittyvä toimintamalli on TulKoti-hankkeessa jatkanut jalkautumistaan ja juurtumistaan koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle.  

Kuntouttavalta arviointijaksolta kohti sujuvampaa arkea  

Ikääntyneiden kotihoidon palvelut alkavat aina kuntouttavalla arviointijaksolla, joka on määräaikainen ja kestää yleisimmin neljä viikkoa. Jaksolla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta RAI-arviointivälinettä apuna käyttäen yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. Jaksolla myös tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista ja kannustetaan asiakasta kohti omia arjen tavoitteitaan. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi omatoimiseen ruokailuun, liikkumiseen joko kotona tai lähiympäristössä, tai uusien harrastusten löytämiseen.  

Voit katsoa TulKoti-hankkeessa tekemämme kuntouttavan arviointijakson animaatiovideon hyvinvointialueen Youtube-kanavalla. Videolla halusimme kertoa selkeästi jakson etenemisestä niin asiakkaille, ammattilaisille kuin muillekin kiinnostuneille. 

Onnistunut kehittäminen tapahtuu yhdessä 

Parhaimmillaan kuntouttavan arviointijakson toimintamalli selkiyttää ammattilaisten työnkuvia ja rooleja asiakas- ja palveluohjauksessa, arkikuntoutuksessa sekä kotihoidossa. Se myös varmistaa tasalaatuisen arviointijakson hyvinvointialueen asukkaille asuinpaikasta riippumatta.  

Kotihoidossa ja ikääntyneiden palvelut myöntävässä asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee joukko monia eri ammattilaisia, kuten esimerkiksi lähihoitajia, hoiva-avustajia, sairaanhoitajia, terapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja ja geronomeja. Moniammatillinen ja hyvin suunniteltu yhdessä työskentely koituu niin ammattilaisten kuin ennen kaikkea asiakkaiden parhaaksi. 

Paras palaute hankkeellemme on ollut kotihoidon tiimien yhteydenotto ja pyyntö tulla mukaan tiimipalavereihin kertomaan toimintamallista ja pohtimaan yhdessä kunkin tiimin vahvuuksia kuntouttavaan arviointijaksoon liittyen. Olemme käyneetkin hankkeen aikana lähes kaikissa hyvinvointialueen kotihoidon tiimeissä ainakin kertaalleen, osassa pariinkin otteeseen. Kun kehittämistä pääsee tekemään yhdessä työtä tekevien ammattilaisten kanssa, on sillä parhaat mahdolliset onnistumisen edellytykset.  

Kotihoidon ammattilaisilta hyvää palautetta 

Kotihoidon arjen sankareilta, eli kotihoidon ammattilaisilta saatu palaute lämmittää myös mieltä. Läntisen Palokan ja Tikkakosken alueen kotihoidossa työskentelevä hyvinvointialueen lähihoitaja Ida Lehtimäki on toteuttanut työssään kuntouttavaa arviointijaksoa järjestelmällisesti viime kesästä lähtien. 

Ida toteaa, että kuntouttava arviointijakso on parasta, mitä kotihoidossa on tapahtunut pitkään aikaan. Hänen mielestään kuntouttavan arviointijakson avulla pystytään paremmin vaikuttamaan siihen, että oikeat asiakkaat tulevat säännölliseen kotihoitoon oikeaan aikaan. Iida on myös kokenut hyväksi sen, että kuntouttavan arviointijakson aikana pystytään paremmin reagoimaan asiakkaan tuen tarpeeseen, joko lisäämällä tai vähentämällä käyntejä yksilöllisesti.  

(kirjoitus jatkuu kuvan jälkeen)

Image
Ida Lehtimäki

Kuvassa Keski-Suomen hyvinvointialueen lähihoitaja Ida Lehtimäki.

Juurruttaminen ja kehittäminen jatkuvat hyvinvointialueella 

Kotihoidossa ja asumispalveluissa käytössä olevan RAI-arviointivälineen avulla saamme asiakkaille ja henkilöstölle arvokasta ikääntyneiden toimintakykyyn liittyvää tietoa, jolla voimme kartoittaa asiakkaan voimavaroja ja tuen tarvetta. Samalla hyvinvointialueelle saadaan vertailtavaa tietoa, joka tukee päätöksentekoa ja tiedolla johtamista. 

Toki eri ammattilaisten tiimit ovat eri tilanteessa kuntouttavan arviointijakson osalta, mutta on jo paljon, että meillä on yhteinen ymmärrys ja näkymä tulevasta sekä työkaluja yhteiseen päämäärään pääsemiseen. 

Kuntouttavan arviointijakson toimintamallin juurruttaminen jatkuu vielä TulKoti-hankkeen päättymisenkin jälkeen hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluiden palvelualueella. Kehittäminen ei myöskään onneksi koskaan lopu, vaan jatkuu työn ohessa jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. 
 

Terveisin, 
Heidi Rentola 
projektityöntekijä, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke