Hyppää pääsisältöön

Kuntouttava arviointijakso

Kotihoidon palvelut alkavat aina kuntouttavalla arviointijaksolla, joka on määräaikainen ja kestää neljästä kuuteen viikkoa. Jaksolla on tarkoitus arvioida asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa.

Tavoitteena on löytää asiakkaalle yksilölliset tukikeinot mielekkään ja turvallisen arjen tueksi. Tavoite voi liittyä esimerkiksi omatoimiseen ruokailuun, peseytymiseen tai liikkumiseen apuvälineen tuella joko kotona tai lähiympäristössä. Jaksolla on tarkoitus tukea asiakkaan kuntoutumista ja kannustaa asiakasta kohti omia arjen tavoitteita.

Kuntouttavan arviointijakson toteutuksessa ovat mukana asiakkaiden tarpeiden pohjalta muodostuva ammattilaisten tiimi. Jakson arvioinnin pohjalta tehdään tarvittaessa päätös esimerkiksi säännöllisen kotihoidon aloittamisesta.  

Kenelle

Uusille kotihoidon asiakkaille.

Toimi näin

Ota yhteyttä keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen palvelutarpeen arviointia varten.