Hyppää pääsisältöön

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisen poliklinikan toiminnan tavoite on oireenmukainen ja kokonaisvaltainen hoito silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Tämä tarkoittaa kivun ja muiden oireiden lievittämistä, potilaan ja läheisten henkistä tukemista sekä potilaan selviytymisen turvaamista omassa kodissa tai hoitopaikassa.

Poliklinikka toimii syöpätautien alaisuudessa ja poliklinikalle tullaan lääkärin lähettämänä. Hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla tai omassa terveyskeskuksessa.

Toiminta

Vastaanottopoliklinikkana toimiminen

lääkärin/hoitajan vastaanottokäynnit, jossa laaditaan yhdessä potilaan ja läheisten kanssa hoitosuunnitelma

lääkärin/hoitajan ennalta varatut puhelut potilaalle tai omaiselle

Konsultaatiopoliklinikkana toimiminen

  • puhelinkonsultaatiot lääkärille
  • puhelinkonsultaatiot hoitajalle
  • lääkärin konsultaatiot yksiköissä

Poliklinikan lääkärin vastaanotto toimii arkisin.

Poliklinikan sairaanhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8.30–14.00 numerosta 014 2692 054.

Palliatiivinen poliklinikka toimii Kyllön terveysasemalla sijiaitsevan palliatiivisen keskuksen tiloissa. Palliatiivinen poliklinikka tekee yhteistyötä keskussairaalan eri erikoisalojen, perusterveydenhuollon yksiköiden, kotihoidon ja muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Palliatiivisen poliklinikan hoitajan puhelinnumero annetaan poliklinikalla hoidettaville potilaille sekä tarvittaessa heidän omaisilleen. Potilas, omainen ja potilasta hoitava taho voivat ottaa yhteyttä hoitajaan, joka voi arvioida potilaan hoidon ja vastaanoton tarvetta.

Potilas pyritään kutsumaan poliklinikalle mielellään jo palliatiivisen hoidon varhaisessa vaiheessa, potilaan voinnin ollessa vielä melko hyvä. Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle. Ensikäynnillä kartoitetaan kokonaistilannetta ja arvioidaan hoidon tarvetta. Palliatiivista hoitoa suunnitellaan yhdessä potilaan ja läheisen kanssa. Jatkokäynnit sovitaan potilaan tarpeiden mukaisesti.

Yhteystiedot

014 269 2054

Keskussairaalantie 20, 40620 Jyväskylä