Hyppää pääsisältöön

Kotiin tukemisen tiimi, Äänekoski

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotona asumisen tukeminen

Äänekosken alueen kotiin tukemisen tiimi tarjoaa tuettua asumista mielenterveyskuntoutujille, päihdekuntoutujille tai/ja asiakkaille, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelmia.  

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujalla on ensisijaisesti oikeus asua omassa kodissaan riittävien tukien ja palveluiden avulla. Tuettu asuminen on sosiaalipalvelujen tuki- ja palvelumuoto, jossa palveluntuottajan moniammatillinen henkilöstö tukee ja ohjaa sosiaalihuollon asiakasta itsenäisessä asumisessa tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä.  

Tuetun asumisen asiakas asuu itse vuokraamassaan tai omistamassaan asunnossa. Asunto sijaitsee ensisijaisesti tavallisen asuntokannan keskellä tavallisella asuinalueella.

Asiakasta tuetaan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin tai kodin ulkopuolelle. Lisäksi ohjausta annetaan puhelimitse tai etäyhteyksillä. Asiakas saa tukea elämään kuuluviin askareisiin, toimintaan sekä elämänhallintaan. Psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa, lääkehoidossa tukemista, psyykkisen ja fyysisen ja somaattisen voinnin seurantaa, yhteistyössä kotihoidon ja terveystoimen kanssa. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia päivätoiminnasta, harrastus toiminnasta yms. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan työelämään tai opiskelemaan.

Tuetun asumisen työ on tavoitteellista ja kuntouttavaa. Tavoitteena on, että asiakas pystyy selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja omatoimisesti arkielämään liittyvissä toimissaan. Asiakkaan päiviin saadaan toimintaa ja sisältöä, jotka ehkäisevät syrjäytymistä ja vahvistavat luottamusta omaan pärjäämiseen.

Asiakas saa tuettua asumista tarpeensa mukaisen, etukäteen määritellyn tuntimäärän, joka voi muuttua asiakkaan tarpeen mukaan elämän haastavissa vaiheissa, omatyöntekijä arvioi tarpeen joustavasti. Ohjauskäyntien tiheys vaihtelee kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tiheimmillään tuettua asumista voi saada päivittäin määräaikaisesti.

Tuettua asumista voi saada arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin päivystysluonteisesti 11–19 välillä eli tarpeen mukaan koko Äänekosken alueella.

Tuettu asuminen tukee kokonaisvaltaisesti, sosiaalista kuntoutusta ja arkielämää tukien 

 • Ohjausta, neuvontaa ja tukea 
 • Voimavarojen ja onnistumisien löytämistä, tavoite! 
 • Tukea etuisuuksien hakemisessa ja asioinneissa 
 • Psykososiaalista tukea ja oireiden hallintaa 
 • Lääkehoidossa tukemista ja voinnin seurantaa 
 • Aktivointia kodin ulkopuolisiin toimintoihin 
 • Päihteettömyyden tukemista 
 • Verkostotyötä 
 • Asiointi; pitää olla kuntouttava tavoite ja suunnitelma 
 • Rahan käytössä tukea ja ohjausta 
 • Keskustelua ja aikaa asiakkaan aitoon kohtaamiseen 
 • Hygienia-asioissa ohjausta ja neuvontaa
 • Somaattinen vointi, yhteistyössä kotihoidon ja/tai terveystoimen kanssa 
 • Vuorokausirytmistä keskustelua ja keinojen löytämistä 
 • Vastuuttaminen ja sitouttamista omaan kuntoutumiseen! 
 • Yhteistyö verkoston kanssa, yhteiset pelisäännöt ja tavoite pitää olla ja kuntoutumista pitää arvioida! 
 • Ohjaaja ja hoitaja ovat rinnalla kulkijoita

Tuettua asumista toteutetaan moniammatillisesti ja vastuuohjaajaperiaatteella. 

Tiimissä toimii kuntoutuksen ohjaaja, toimintaterapeutti, sosionomi ja kolme lähihoitajaa.

Palveluvastaava

 • Marika Uusitalo, p. 0400 115 521

Ohjaajat

 • Mira Ojansivu, p. 040 011 5698
 • Jani Ruuska, p. 040 011 5684
 • Laura Karhu, p. 040 749 6711
 • Paolo Corveleyn, p. 040 036 5 887
 • Nina Romppanen, p. 040 576 4730
 • Petteri Kokko, p. 040 722 4562

Yhteystiedot

Katso ohjaajien numerot kuvaustekstistä yläpuolelta

Kisakatu 4, 44200 Äänekoski