Hyppää pääsisältöön

Kotiin vietävät mielenterveys- ja päihdepalvelut

Kotiin vietävillä mielenterveys- ja päihdepalveluilla pyritään mahdollistamaan asiakkaan kotona asuminen ja tukemaan häntä itsenäisessä elämässä. Kotiin vietäviä palveluja voidaan tarjota, kun asiakas niistä hyötyy ja ne ovat osa hänelle tehtyä asiakassuunnitelmaa. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omatyöntekijä. Kotiin annettava mielenterveys- ja päihdetyö muodostaa kokonaisuuden muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan ja lähiverkoston mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, sekä poistaa mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä. Asiakkaalle järjestetään mahdollisuus osallistua hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Kenelle

Mielenterveys- tai päihdehuollon asiakkaille, joiden arvioidaan hyötyvän kotiin tarjottavista palveluista ja tuesta.

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan palvelutarpeen arviota varten.