Hyppää pääsisältöön
Äiti ja vastasyntynyt vauva.

Uutinen

Vauvamyönteisyyssertifikaatti Sairaala Novan synnytyksille sekä vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolle

15.5.2024

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seurantaryhmä on myöntänyt tänään (15.5.) WHO:n standardeihin perustuvan vauvamyönteisyyssertifikaatin Keski-Suomen hyvinvointialueen synnytyksille sekä vastasyntyneiden teho- ja valvontaosastolle.

Sertifikaatin myöntämisen taustalla on THL:n vauvamyönteisyysauditoinnin työryhmän kolmen päivän työskentely sairaala Novan synnytys-, teho- ja valvontaosastoilla, haastatellen ja havainnoiden laajasti sekä henkilöstöä että perheitä.  

THL:n käyttämä vauvamyönteisyyssertifikaatti on yksi laajimmista laadun mittaristoista. Ohjelman myötä pystytään arvioimaan niin henkilöstön osaamista, koulutusta, asenteita, prosesseja kuin myös asiakkaiden kokemusta saamistaan palveluista. 

Sairaala Novassa vauvamyönteisten hoitokäytäntöjen avulla perheiden hyvinvointia tuetaan monella tapaa sekä raskausaikana, että sen jälkeen, kun vauva on syntynyt. Imetyksen tukemisen ohessa tuetaan vanhemmuutta sekä vanhempien ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutusta. Sairaala Novassa keskitytään myös perheiden yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin 

Vauvamyönteiset hoitokäytännöt näkyvät konkreettisesti niin, että vauvat saavat lempeän ja parhaan mahdollisen alun elämäänsä viettämällä paljon aikaa ihokontaktissa vanhempiensa kanssa. Vanhempia ohjataan vauvantahtiseen ja vauvan viestien mukaiseen hoivaan ja ruokintaan. Vauvamyönteisyys ja perhekeskeisyys on huomioitu monipuolisesti sairaala Novan synnytystoiminnassa sekä lastenosastoilla. Uusi sairaala on mahdollistanut muun muassa sen, että vanhemmat ja vauva saavat aina oman perhehuoneen hoitopaikasta riippumatta. Erityistä tukea imetyksen ongelmatilanteisiin saa sairaalan imetyspoliklinikalta. 

Kansainvälinen vauvamyönteisyysohjelma (Baby Friendly Hospital Initiative) on WHO:n ja Unicefin käynnistämä maailmanlaajuinen näyttöön perustuva terveyden edistämisen ohjelma.  

Vauvamyönteiset käytännöt ja toimiminen niiden mukaisesti on edellyttänyt synnytysten ja vastasyntyneiden teho- ja valvontaosaston henkilökunnalta sekä muilta yhteistyössä kanssamme toimivilta yksiköiltä sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä Tätä työtä on tehty vauvojen ja heidän perheisensä hyvinvoinnin eteen, kertoo sairaalan vauvamyönteisyyskoordinaattori Jenna Koivu.