Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Vaajakosken Sampoharjun terveysaseman tiimimallista yksilöllisempää ja vaikuttavampaa hoitoa

21.9.2021

Eri ammattilaisten tiiviiseen yhteistyöhön perustuva uusi toimintatapa, moniammatillinen tiimimalli, aloittaa toimintansa keskiviikkona 27. lokakuuta Vaajakosken Sampoharjun terveysasemalla.

Aluksi tiimimallissa työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia sekä sosiaaliohjaajia ja jatkossa tiimiin kuuluu myös muita ammattilaisia kuten fysioterapeutti, diabeteshoitaja ja suun terveydenhuollon ammattilainen.

-Eri ammattilaiset työskentelevät fyysisesti samassa tilassa, jolloin voidaan hyödyntää tiimin osaamista ja pohtia yhdessä hoidon- ja palvelun tarvetta. Näin asiakkaan asian hoitaminen saadaan heti aloitettua ja jopa ratkaistua. Tätä kautta myös hoidon laatu paranee. Lähtökohtana on asiakas kokonaisuutena, eikä pelkkä diagnoosi tai vaiva. Mallissa asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan monipuolisesti ja totuttua laajemmin, kertoo projektipäällikkö Emilia Nygren Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Tiimimallin tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan hoitoon pääsyä, parantaa hoidon laatua ja jatkuvuutta sekä hyödyntää monipuolisesti digitaalisia palveluita. Lisäksi mallin on tarkoitus tasata työntekijöiden välistä työmäärää sekä helpottaa sopeutumista kysynnän ja resurssien vaihteluun.

-Uuteen toimintamalliin siirtyminen mahdollistaa sen, että pystymme systemaattisemmin kehittämään toimintatapoja ja asiakkaan hoitoa. Esimerkiksi pitkäaikaissairaiden hoitoon pystytään nyt entistä paremmin kiinnittämään huomiota. Sampoharjussa on kokenut, osaava henkilökunta, joka on innostunut kehittämään uutta, sanoo osastonhoitaja Nina Leppänen Jyväskylän Sampoharjun terveysasemalta. 

Mikä muuttuu asiakkaalle nykyiseen verrattuna?

Kun Sampoharjun terveysaseman asiakas tarvitsee ammattilaista, häneltä tarkistetaan yhteydenoton yhteydessä laajemmin terveyteen, hyvinvointiin, elämäntapoihin, mielialaan sekä työllisyystilanteeseen liittyviä tekijöitä sekä tarkastellaan edellisen vuoden käyntimääriä.

Toimintamallilla pyritään löytämään ne asukkaat, joilla on seurantaa vaativa pitkäaikaissairaus, paljon käyntejä terveyspalveluissa tai jotka ovat niin sanotussa terveysvajeriskissä. Heille pyritään tarjoamaan entistä yksilöllisempää ja vaikuttavampaa hoitoa.

-Niin sanotussa Kantatiimissä hoito muuttuu jatkossa yksilöllisemmäksi, kun asiakkaan kanssa yhdessä tehdään hoitosuunnitelma ja terveysvajeeseen tai sen riskiin pyritään vaikuttamaan ennalta. Asiakkaan yhteydenoton jälkeen ammattilainen toimii aktiivisesti asiakkaan suuntaan tehden tarvittaessa esimerkiksi etäkontakteja käynnin tai asian hoitamisen jälkeen, jatkaa Nygren.

OmaKS.fi:n digitaaliset ratkaisut mukana

Moniammatillisen tiimimallin sosiaaliohjaaja työskentelee myös uudessa OmaKS.fi-palvelussa, Keski-Suomen digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Näin uudet digitaaliset ratkaisut kuten videovastaanotot pystytään hyödyntämään myös Sampoharjun uusissa toimintatavoissa.

Myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen moniammatillisia työprosesseja kehittävät asiantuntijat ovat tutustuneet Sampoharjun uuteen toimintamalliin ja antaneet Keski-Suomen kehittämistyöhön vinkkejä.


Lisätietoja:

  • Emilia Nygren, projektipäällikkö, Keski-Suomen sote-uudistus, emilia.nygren(at)jyvaskyla.fi, p. 050 311 8687
  • Nina Leppänen, osastonhoitaja, Jyväskylän kaupunki, Sampoharjun terveysasema, nina.leppanen(at)jyvaskyla.fi, p. 040 519 6229
  • Pertti Peltonen, apulaisylilääkäri, Jyväskylän kaupunki, Sampoharjun terveysasema, pertti.peltonen(at)jyvaskyla.fi, p. 040 722 6548