Hyppää pääsisältöön
Lämmin sydänkuvioinen kahvikuppi ihmisen käsissä.

Uutinen

Uusi suositus ohjaa ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista

28.3.2024

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet uuden ravitsemushoitosuosituksen.

Suosituksen tavoitteena on tehostaa ravitsemushoitoa ja -ohjausta osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä edistää suomalaisten ravitsemusterveyttä.  

Uusi ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu ohjaamaan sairaaloiden sekä hoito- ja kuntoutuslaitosten ravitsemushoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä ruokapalvelujen järjestämistä, elintarvikehankintoja ja kilpailuttamista. Siinä on esitetty vähimmäisvaatimukset potilaille tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta. 

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän laatima suositus perustuu kansainvälisiin ravitsemushoidon suosituksiin, kliinisen ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimustietoon, hyviin hoitokäytäntöihin sekä kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. 

Myös lihava voi olla vajaaravittu 

Keskimäärin joka kolmannella sairaalan osastohoidossa olevista potilaista on vajaaravitsemusriski. Vajaaravitsemusta esiintyy erityisesti pitkäaikaissairailla, vakavaa sairautta, kuten syöpää, sairastavilla sekä vaikeista infektioista ja isoista leikkauksista toipuvilla. 

– Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus voi kehittyä myös ylipainoiselle henkilölle, minkä vuoksi silmämääräinen arviointi ei riitä, Keski-Suomen hyvinvointialueen ravitsemusterapiayksiön johtava ravitsemusterapeutti Anne Pohju kertoo. 

Sairauteen liittyvällä vajaaravitsemuksella on useita haitallisia seurauksia: se hidastaa potilaan toipumista ja lisää komplikaatioiden riskiä. Siten se pidentää hoitoaikoja ja lisää hoitohenkilöstön työmäärää ja terveydenhuollon kustannuksia. Kun vajaaravitsemusriskissä olevat potilaat tunnistetaan mahdollisimman varhain seulontaa käyttäen, tehostettu ravitsemushoito voidaan aloittaa viipymättä. Näin voidaan ehkäistä riskin kehittymistä varsinaiseksi vajaaravitsemustilaksi.  

Riskipotilaisiin kohdentuvan ravitsemushoidon avulla voidaan myös vähentää epäsuotuisia tapahtumia hoitojakson aikana, esimerkiksi infektiokomplikaatioita leikkauspotilailla. Ravitsemushoidon onkin todettu olevan kustannustehokasta.  

Laadukasta ravitsemushoitoa yhteistyössä 

Uusi ravitsemushoitosuositus näyttää suuntaa yhtenäisempään ja vaikuttavampaan ravitsemushoitoon myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tiistaina 9.4. järjestetään Laadukasta ravitsemushoitoa yhteistyössä, tukena uusi ravitsemushoitosuositus -koulutus, joka on tarkoitettu kaikille Keski-Suomen hyvinvointialueella, kunnissa ja järjestöissä työskenteleville terveydenhuollon ja ruokapalveluiden ammattihenkilöille sekä ravitsemusterveyden edistämiseen osallistuville henkilöille. Koulutukseen voi ilmoittautua Keski-Suomen hyvinvointialueen julkisen koulutuskalenterin kautta. 

Koulutuksessa puhujina toimivat muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio, Ruokaviraston hankekoordinaattori Soile Ruottinen sekä Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab. Koulutuksen tavoitteena on tehdä uuden ravitsemushoitosuosituksen sisältöä tutummaksi. Tavoitteena on myös käynnistää Keski-Suomen alueella keskustelu ravitsemushoidon ja -ohjauksen sekä näihin liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisesta ja tehostamisesta osana potilaan kokonaishoitoa. 

– Onnistunut ravitsemushoitoprosessi edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja yhtenäisiä ravitsemushoidon käytäntöjä. Vaikuttava ravitsemushoito toteutuu yhteistyössä, muistuttaa ravitsemusterapeutti Pohju.  

Tutustu aiheeseen tarkemmin: Ravitsemushoitosuositus (julkari.fi)

Lisätiedot: 

Soile Ruottinen  
erityisasiantuntija/hankekoordinaattori  
Valtion ravitsemusneuvottelukunta  
p. 050 345 9150 
soile.ruottinen@ruokavirasto.fi  

Anne Pohju 
johtava ravitsemusterapeutti 
Keski-Suomen hyvinvointialue  
ravitsemusterapiayksikkö  
p. 050 437 1331  
anne.pohju@hyvaks.fi