Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Hoitajan ja asiakkaan kädet.

Uutinen

THL:n seuranta: Asiakkaille suunniteltu kotihoidon tuntimäärä toteutui parhaiten Keski-Suomessa

24.4.2024

THL seurasi kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan toteutumista lokakuussa 2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kotihoidon riittävyyden seurannan mukaan noin puolet (53 prosenttia) yksiköistä toteutti asiakkaille suunnitellun määrän tai enemmän palvelutunteja.

Asiakkaille suunniteltu tuntimäärä täyttyi parhaiten Keski-Suomessa, jossa 84 prosenttia yksiköitä ilmoitti, että tunteja toteutui vähintään suunnitelman mukainen määrä.

“Seurantaan Keski-Suomessa vastasi 80 kotihoidon yksikköä. Niissä oma henkilöstömme ja kotihoidon palvelua tuottavat kumppanimme ovat panostaneet palvelun tuotantoon todella paljon. Haluamme kiittää kaikkia lämpimästi”, palvelujohtaja Maarit Raappana Keski-Suomen hyvinvointialueen koti- ja asumispalveluista kiittelee.

Heikoin tilanne oli Helsingissä ja Vantaan ja Keravan alueella, joissa suunniteltu tuntimäärä toteutui alle 20 prosentissa yksiköistä.

”Suuret alueelliset erot palvelutuntien toteutumisessa herättävät monia kysymyksiä erojen syistä. Taustalla voivat olla todelliset erot asiakkaiden saamassa palvelussa tai se, ettei ajantasaista tietoa ole saatavissa tietojärjestelmistä”, sanoo THL:n erikoistutkija Kim Josefsson.

Kotihoidon palvelutuntien toteutumista selvitettiin lokakuussa 2023 ensimmäistä kertaa osana kotihoidon riittävyyden seurantaa.

Seurannassa ovat mukana ne hyvinvointialueiden omat yksiköt ja ostopalvelu- ja palvelusetelikumppanien yksiköt, joilla on hyvinvointialueen palvelupäätöksen saaneita iäkkäitä kotihoidon asiakkaita. Vastausprosentti oli 90 %.

Ympärivuorokautisessa hoivassa hoiva-avustajat nousivat toiseksi suurimmaksi ammattiryhmäksi

THL:n henkilöstömitoituksen seurannan perusteella yksiköihin on saatu rekrytoitua vuodessa yli 2 500 työntekijää. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan laskennallista henkilöstömäärää (seurantajakson aikana toteutuneet tunnit jaettuna yhden henkilön laskennallisella kolmen viikon työajalla 114,75 h).

Uusista työntekijöistä reilu kolmannes on hoitajia, reilu kolmannes hoiva-avustajia ja vajaa kolmannes muita henkilöstömitoitukseen laskettavia työntekijöitä.

Hoiva-avustajat ovat nousseet toiseksi suurimmaksi ammattiryhmäksi sairaanhoitajien ohi, ja heitä on nyt 10 prosenttia välittömään asiakastyöhön osallistuvasta henkilöstöstä. Lähi- ja perushoitajat ovat edelleen suurin ammattiryhmä.

”Yksiköihin on saatu lisää lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Heidän osuutensa henkilöstöstä on kuitenkin pienentynyt hiljalleen, kun yksiköihin on rekrytoitu hoito- ja hoivatyössä avustavaa henkilöstöä. Tämä mahdollistaa töiden jakamisen niin, että henkilöstöpulasta kärsivien ammattiryhmien työpanos voidaan keskittää alan erityisosaamista vaativiin tehtäviin”, kertoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske.

Henkilöstömitoituksen lasku voi helpottaa kotihoidon hoitajapulaa

Hallitus päätti kehysriihessään laskea vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta 0,6 työntekijään asiakasta kohden. Tällä hetkellä lakisääteinen mitoitus on 0,65, ja sen on ollut määrä nousta 0,7:ään vuoden 2028 alusta lukien.

Ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen lasku voi parantaa mahdollisuuksia lisätä hoitajia vanhusten kotihoitoon, jonka tarve kasvaa erittäin paljon lähivuosina. THL:n arvion mukaan seuraavien neljän vuoden aikana ikääntyneiden palveluja, kuten kotihoitoa, yhteisöllistä asumista ja ympärivuorokautista hoitoa, tarvitsevien määrä kasvaa 33 000:lla.

”Ensin kasvaa kotihoidon palvelujen tarve. Hyvinvointialueiden on kyettävä lyhyessä ajassa lisäämään kotihoidon palvelutuotantoa selvästi nykyisestä. Tämä tarkoittaa henkilöstön lisäämistä kotihoidossa”, sanoo THL:n johtava tutkija Sari Kehusmaa.

Lisätietoa
Vanhuspalvelujen tila 2023: Kotihoidon asiakkaille suunniteltu palvelutuntien määrä toteutuu puolessa yksiköistä. Tilastoraportti 16/2024
Vanhuspalvelujen tila -tilasto
Tietokantaraportti: Toteutunut henkilöstömitoitus
Aiheesta aiemmin julkaistu:
THL: Yhdenvertainen ja viiveetön hoitoonpääsy on sosiaali- ja terveydenhuollon perusta (THL:n tiedote 19.4.2024)

Lisätietoja

  • johtava tutkija Hanna Alastalo, THL, p. 029 524 8609, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
  • erikoistutkija Kim Josefsson, THL, p. 029 524 7118, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
  • hankekoordinaattori Saana Saske, THL, p. 029 524 7199, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
  • johtava asiantuntija Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
  • palvelujohtaja Maarit Raappana, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 311 9005
  • vastuualuejohtaja Tuija Koivisto, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 513 5821, paikalla 2.5.

THL:n alkuperäinen tiedote.