Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Ekosysteemin katsaustilaisuuden kuvastoa

Uutinen

Tallenne KSSHP:n ekosysteemitoiminnan katsauksesta katsottavissa

27.10.2021

Katsauksessa käsiteltiin millaisia tuloksia innovaatioiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteiskehittämisen myötä on tuotettu eri sairauksien hoitoon. Katsaus järjestettiin Sairaala Novassa ja etäyhteyksin 25.10.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Medtronic, Novartis ja Innovestor käynnistivät vuoden alussa private-public ekosysteemin toimintaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteyteen. Ekosysteemintavoitteena on luoda uusia ratkaisuja sekä toimintatapoja, joilla parannetaan hoidon vaikuttavuutta potilaan ja terveydenhuollon näkökulmista.

Ekosysteemin ensimmäinen toimenpide on ollut vaikuttavuusohjelma diabeteksen ja kardiovaskulaaristensairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Ohjelmassa käynnistettiin neljän uuden ratkaisun kehittäminen, joilla lisätään mm. potilaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä sekä parannetaan hoidon laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Tallenne

Tallenne tilaisuudesta oli katsottavissa kahden viikon ajan tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja: verkkoviestinnän asiantuntija Iiro Vuori, iiro.vuori(at)jyvaskyla.fi

Tilaisuuden ohjelma

  • Tervetulosanat, Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Private-public ekosysteemin rakentuminen
  • KSSHP:n vaikuttavuusohjelma 2021, Yhteiskehittämisessä mukana olleiden ratkaisujen esittely
  • Ekosysteemitoiminnan mahdollisuudet, paneelikeskustelu: Jari Porrasmaa, KSSHP, Pinja Krook, Novartis, Tiina Pihkala, Medtronic
  • Tilaisuuden lopetus

Mitä yhteistyöstä voi saada ja miten erikoisala tästä hyötyy?

  • Jatkossa myös muut erikoisalat voivat halutessaan olla kehittämistyön kohteena.
  • Innovaatioiden yhteiskehittämistyö on erinomainen ja kustannustehokas areena kehittää omaa toimintaa, verkottua, sekä päästä mukaan mielenkiintoiseen, potilastyön innovaatioiden kehittämistyöhön.
  • Yksityiset toimijat tukevat resursseillaan ja osaamisellaan KSSHP:n toimintaympäristön kehittämistä.
  • KSSHP:n Private-Public-Patient Ekosysteemi vahvistaa KSSHP:n innovaatiotyötä, sekä asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä SOTE-kentässä,
  • Kliinikoillemme ekosysteemin toiminnassa mukana olo on kohtuullisen helppoa. Ekosysteemin toiminnan fasilitointi on vahvasti yksityisten toimijoiden tukemaa.

Ylilääkäri Petteri Ahtiainen kommentoi vaikuttavuusohjelmaan osallistumista seuraavasti.

”Diabeteksen osalta näen vaikuttavuusohjelman yhtenä tapana tarkastella omaa toimintatapaa ja miettiä keinoja, joilla potilaiden hoito onnistuisi paremmin niukoilla resursseilla. Diabeteksen osalta vaikuttavuusohjelma on tarjonnut ennen kaikkea näköalaa siihen, mitä digimaailmassa tapahtuu ja miten näitä sovelluksia voitaisiin potilaiden hoidossa hyödyntää. Nyt näitä mahdollisia hoitoa helpottavia/parantavia sovelluksia nostettiin esiin useamman edustajan toimesta (Laitevalmistaja, lääketeollisuus ja KSSHP), jolloin valikoima laajeni yli sen, mitä itse olisi etsinyt. Meillä oli tarkastelun alla nimenomaan elintapoihin kohdentuvat sovellukset osana aikuistyypin diabeteksen varhaista hoitoa ja myös ennaltaehkäisyä.”

Lisätietoja

Niina Ylönen-Käyrä
Projektipäällikkö
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

014 2694941, 050 4393390
niina.ylonen-kayra(at)ksshp.fi