Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Sote-jaostossa keskusteltiin henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisestä

18.1.2022

Sote-jaoston kokoontui viidenteen kokoukseensa perjantaina 14.1.2022. Teemoina olivat muun muassa tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja oppimistoiminnot sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtaminen Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelutyössä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutusasiantuntija Minna Ruoranen alusti keskustelua Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimus-, koulutus-, innovaatio- ja oppimistoimintojen suunnittelusta ja valmistelusta. Suunnittelutyö lähtee liikkeelle nykytilan kuvauksesta, joka pitää sisällään muun muassa palveluiden kuvaukset ja työn laatukriteerit, kartoituksen hyvinvointialueelle siirtyvästä laatutoiminnasta, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyöstä.

Anna-Maija Kääriäinen Joutsan kunnan perusturvajohtaja, toi terveisiä henkilöstöjaoston henkilöstön osaamisen kehittämisen ja johtamisen alatyöryhmän valmistelutyöstä muun muassa valmentavan johtamisen ja itseohjautuvan organisaation toimintakulttuurin näkökulmasta.

Sote-jaoston alatyöryhmät aloittaneet työskentelynsä

Sote-jaosto on jäsentänyt työskentelyään perustamalla neljä alatyöryhmää. Alatyöryhmät valmistelevat omalla vastuualueellaan palvelun järjestämisen ja tuottamisen kokonaisuutta. Työryhmät esittävät työnsä tuotokset Sote-jaostolle kevään 2022 aikana. Alaryhmä ovat Perheiden palvelukokonaisuus, Laaja-alainen sote-keskus, Sairaalapalvelut sekä Aikuisten koti- ja asumispalvelut.

Tiedonvaihtoa ja riippuvuuksien hahmottamista

Kati Kallimo väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja veti yhteen väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä ja tehtäviä, jonka toimikausi päättyy aluevaltuuston aloittaessa toimintansa 1.3.2022. Jatkovalmistelu etenee muun muassa erilaisissa valmistelutyöryhmien sekä hyvinvointialueen projektitoimiston kautta. Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen keskisuomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisestä eli vielä vuoden 2022 ajan kunnat vastaavat palveluista.

Kokouksessa kuultiin ICT-jaoston puheenjohtaja Jari Porrasmaan terveiset ICT-jaostosta. Järjestelmien yhtenäistämistyötä on paljon ja sitä tehdään muun muassa HR- ja talousjärjestelmissä.  

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ohjelmapäälliköt Anu Pihl ja Tiina Koponen kertoivat ajankohtaisia kuulumisia palveluiden kehittämistyöstä. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma täydentyy ja jatkuu saadun rahoituksen turvin 31.12.2023 asti. Ohjelman painopisteet ovat edelleen palveluiden saatavuuden parantaminen, palveluketjujen kehittäminen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus. Ohjelman sisällöt laajentuvat muun muassa ikäihmisten ja vammaisten palveluihin, nuorten maksuttomaan ehkäisyyn (alle 22-vuotiaat), sekä sosiaalihuollon, lasten suojelun ja elämäntapaohjauksen kehittämiseen. Uusien työntekijöiden rekrytoinnit ovat osittain jo käynnissä. RRF (Resilience Relief Fund) eli Kestävän kasvun ohjelman kautta haetaan edelleen lisärahoitusta palveluiden saatavuuden kehittämiseen keväällä 2022.

Seuraava kokous

Sote-jaosto kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 18.2.2022.

 Lisätietoja:

Tuija Koivisto, toinen varapuheenjohtaja ja Sote-jaoston puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi