Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen ammattilaiset keskustelevat.

Uutinen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyö käynnistymässä

2.11.2023

Hyvinvointialueen palveluverkkotyössä määritellään sosiaali- ja terveyspalveluiden monikanavainen palveluverkko tuleville vuosille. Hyvinvointialueen palveluverkko tulee elämään ajassa ja se huomioi asukkaiden muuttuvat tarpeet yhdenvertaisesti.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tuottavuusohjelman yhtenä kärkiteemana on Palvelukanavien ja palveluverkoston tavoitteellinen uudistaminen, jossa keskeisenä toimenpiteenä on palveluverkon kokonaisuuden tarkastelu.  

Lähellä asiakkaita eri kanavissa  

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen linjaukset (hyväksytty aluehallituksessa 31.10.2023) muodostavat palveluverkkotyölle yleiset periaatteet ja tavoitteet. Palveluverkkotyö uudistaa ja monipuolistaa palvelutuotannon toteuttamista sekä palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkko koostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa palvelutuotannon toimipisteet, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut ja asiakkaille kotiin vietävät palvelut.  

- Tarkastelemme, millainen palveluverkko eli miten ja millaiset palvelukanavat tukevat parhaiten keskisuomalaisten arkea. Tavoitteena on turvata toimivat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille keskisuomalaisille. Haluamme olla lähellä asiakkaita eri kanavissa, kuvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo

Palveluverkkotyössä tarkastellaan myös fyysisten toimipisteiden kokonaisuus eli toimipisteet, joissa jossa tarjotaan sellaisia palveluja, jotka edellyttävät asiakkaan ja potilaan fyysistä kohtaamista. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteet ovat siirtyneet aikaisemmilta 26 eri palveluiden järjestäjiltä. Hyvinvointialue on tehnyt toimipisteiden osalta vuokrasopimukset kiinteistöt omistavien tahojen kanssa. Hyvinvointialueella on valmisteilla tilaverkkoselvitys, joka kertoo kiinteistöjen toiminnallisen ja teknisen kunnon ja niiden vaikutukset tilojen käytettävyyteen ja mahdollisiin investointitarpeisiin. Fyysisten toimipisteiden taloudelliset vaikutukset ja muutokset arvioidaan vuosille 2025–2030.  

Asukkaita ja henkilöstöä kuunnellen  

Palveluverkko tulee elämään ajassa. Palveluverkkotyön lähtökohtana on hyvinvointialueen asukkaiden yhdenvertaiset edellytykset päästä palveluihin, esimerkiksi digitaalisten verkkoyhteyksien kattavuus, joukkoliikenne ja muut edellytykset saavuttaa palveluita.  

Palveluverkkotyössä huomioidaan myös muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus sekä hyvinvointialueen henkilöstön nykyinen toimintaympäristö ja mahdollisten muutosten vaikutukset työskentelyyn. Palveluverkkotyössä kuullaan myös kumppaneita kuten kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. 

-Valmistelun aikana tulemme kuulemaan hyvinvointialueen eri toimielimiä ja tulemme pyytämään laajasti lausunnot myös hyvinvointialueen asukkailta, kunnilta, henkilöstöltämme sekä muilta kumppaneiltamme, kertoo Kallimo.  

Palveluverkkotyötä ohjaa aluehallitus. Palveluverkon toimipisteistä päättää hyvinvointialueen aluevaltuusto huhtikuussa 2024.  

Lisätietoja:  

  • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi