Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa ruoka-avun valtionavustusten jakoa

25.5.2023

Ruoka-avun valtionavustusten jaossa kokeillaan tänä vuonna uutta toimintamallia.

Pilottikokeilussa lahjoitetun hävikkiruuan jakeluun tarkoitettu rahoitus kohdennetaan Keski-Suomessa sijaitseville ruoka-aputoimijoille Keski-Suomen hyvinvointialueen kautta vuonna 2023. Tähän saakka valtionavustus on jaettu suoraan ruoka-apua toteuttaville järjestöille.

Uuden toimintamallin tavoitteena on ohjata järjestöjä ja kuntia tiiviimpään yhteistyöhön hävikkiruuan vähentämiseksi ja ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi. Toimintamallissa voidaan ottaa huomioon alueelliset tarpeet ja osaaminen sekä pienet toimijat aiempaa paremmin. Hyvinvointialueen ensisijaisena tehtävänä ohjata ruoka-apua saavat asukkaat tarvittaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Hyvinvointialue kokoaa Keski-Suomen valtionavustushakemuksen ministeriölle ja jakaa avustuksen vapaaehtoistoimijoiden ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuviin, välittömiin kustannuksiin. Avustusta voivat saada Keski-Suomessa toimivat oikeuskelpoiset, rekisteröidyt, yleishyödylliset ja ruoka-aputoiminnassa vakinaisesti mukana olevat yhdistykset ja säätiöt.

Pilottikokeilu edellyttää yhteistyötä ja sopimista hyvinvointialueen, järjestöjen ja seurakuntien sekä kuntien kesken. Tämän vuoksi kartoitamme ruoka-aputoimintaa tekevät tahot Keski-Suomessa.

Mikäli toimintaasi kuuluu ruoka-apu, täytäthän tämän verkkolomakkeen. Lomakkeella voit myös ilmoittautua 8.6. klo 13–15 järjestettävään ruoka-avun infotilaisuuteen.

Lisätietoa: