Hyppää pääsisältöön
Ihmisiä työskentelemässä pöydän äärellä

Uutinen

Palvelujen myöntämisperusteet ovat kommentoitavana

20.9.2022

Palvelujen myöntämisperusteiden luonnokset ovat nyt kommentoitavana. Myöntämisperusteita on mahdollista kommentoida otakantaa.fi -sivustolla 4.10. saakka. Myös vaikuttamistoimielimet voivat kommentoida luonnoksia omassa Howspace-työtilassaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelujen myöntämisperusteista on tehty luonnokset. Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla määrättyjä hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Näitä palveluja ovat:

  • Aikuisten kotihoidon ja ikääntyvien asumisen palvelut
  • Omaishoidon tuki
  • Perhehoito
  • Vammaispalvelut ja erityishuolto
  • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin tarjottavat palvelut ja asumispalvelut
  • Lasten ja nuorten perhehoito
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Täydentävä toimeentulotuki
  • Sosiaalinen luotto


Palveluja koskevat myöntämisperusteet ovat nyt kommentoitavana otakantaa.fi -sivuilla. Kaikilla halukkailla on mahdollisuus käydä kommentoimassa niitä. Luonnoksia on mahdollista kommentoida 4.10. saakka. Toivomme aktiivista kommentointia ja eri näkemysten esiintuontia!

Tämän lisäksi vaikuttamistoimielimiltä (vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuorisovaltuustolta) kerätään kommentit myöntämisperusteista vaikuttamistoimielinten Howspace-työtilassa.
 

Myöntämisperusteilla taataan asiakkaiden yhdenvertaisuus

Palvelujen myöntämisperusteilla tarkoitetaan niitä kriteereitä, joilla julkisin varoin tuotettuja hyvinvointialueen palveluita myönnetään asiakkaille. Myöntämisperusteet turvaavat sen, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Palvelujen myöntämisperusteet ohjaavat myös talousarvion valmistelua ja toteuttamista sekä turvaavat palvelun oikea-aikaisuuden ja ehkäisevät häiriökysyntää.
 

Valmistauduttava lakimuutoksiin ja siirtymäaikoihin

Myöntämisperusteiden luonnokset on laadittu voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen. Myöntämisperusteiden viimeistelyä päätöksentekoa varten hankaloittaa se, että ainakin sosiaalihuoltolakiin, vanhuspalvelulakiin, vammaispalvelulakiin, mielenterveyslakiin ja sosiaalisen luototuksen lakiin on tulossa merkittäviä muutoksia, joista kuitenkaan vielä ei ole eduskunnan päätöksiä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tällä hetkellä Keski-Suomen alueella on erilaisia käytäntöjä palvelujen myöntökriteereissä. Esimerkiksi säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ja omaishoidon tuen asiakkaiden määrät vaihtelevat runsaasti Keski-Suomen kuntien välillä. Jotta asiakkaille jo myönnetyt palvelut jatkuvat keskeytymättä myös hyvinvointialueelle siirryttäessä, myöntämisperusteiden käyttöönotossa on tarkoitus käyttää siirtymäaikoja. Tämä koskee etenkin palveluita, jotka ovat harkinnan varaisia, tai jotka perustuvat laajaan palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Uusien asiakkuuksien osalta vahvistetut palvelujen myöntämisperusteet tulevat käyttöön, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.
 

Lisätietoja:

Tuija Koivisto, sote-valmistelija, Keski-Suomen hyvinvointialue
tuija.koivisto@hyvaks.fi
p. 040 513 5821