Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijä

Uutinen

Pääsiäinen lähestyy – muista tehdä ilmoitus, jos poltat pääsiäiskokkoa

21.3.2024

Pääsiäiskokko on monelle osa pääsiäispyhien juhlallisuuksia. Lain mukaan kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle.

– Ilmoitusvelvollisuus koskee merkittävästi savua muodostavia avotulia ja kulotusta eli kuivien ja kuolleiden kasvustojen hallittua polttoa. Muusta avotulesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, tarkentaa palomestari Kimmo Voutilainen.

Ilmoitus kannattaa tehdä mieluiten arkipäivänä toimistoaikana, jolloin pelastusviranomaisia on eniten tavoitettavissa myös oman kunnan alueella. Tee ilmoitus ensisijaisesti pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Jos sähköisen lomakkeen käyttö ei ole vaihtoehto, voit lähettää tekstiviestin tai soittaa päivystävälle palomestarille numeroon 050 054 2112. Varaudu antamaan seuraavat tiedot:

  • osoite / lähin katuosoite polttopaikalle (katu, talon numero, kunta)
  • polttoaika (milloin poltto alkaa, milloin viimeistään savunmuodostus lakkaa)
  • polton suorittajan tiedot: nimi, puhelinnumero.

– Ilmoituksesta huolimatta on mahdollista, että pelastuslaitos saa hälytyksen paikalle ja paloauto tulee tarkastamaan tilanteen. Ennalta ilmoitetusta savunmuodostuksesta aiheutuneesta pelastuslaitoksen tarkastuskäynnistä kuitenkaan ei aiheudu korvausvastuuta polton suorittajalle, eli tästäkin näkökulmasta ilmoitus kannattaa tehdä, Voutilainen painottaa.

Selvitä kuntasi jätehuoltomääräykset

Asemakaava-alueella jätteiden avopoltto on yleensä täysin kielletty. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia sekä esimerkiksi kuivia olkia ja käsittelemätöntä puujätettä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju-, tai terveyshaittaa. Maanomistajan lupa on oltava aina, kun tekee avotulta.

Avotulen tekoa saatetaan rajoittaa

Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Ammattimainen metsämaan kulotus on mahdollista erillisen kulotussuunnitelman mukaisesti kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotussuunnitelma valitaan liitteeksi pelastuslaitoksen verkkosivujen tulenteon ilmoituslomakkeessa.

Alueen pelastusviranomainen ei myönnä lupaa avotulen tekoon, mutta voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Pelastusviranomainen tiedottaa asiasta tarpeellisessa laajuudessa.

Lisätietoja:

  • Päivystävä palomestari, 050 054 2112