Hyppää pääsisältöön
Henkilö kutoo villalangalla.

Uutinen

Mielen hyvinvoinnin vastaanotot saapuvat ikääntyneiden asumisympäristöihin

10.2.2023

Ikääntyneille tarkoitetut mielen hyvinvoinnin vastaanotot aloittavat helmikuussa kahdessa ikääntyneiden asumisoikeustalossa Vaajakoskella ja Jyväskylässä sekä ikääntyneiden päiväkeskuksessa Saarijärvellä.

Vastaanotolla ikääntynyt pääsee keskustelemaan sairaanhoitajan kanssa arkeaan koskettavista asioista.

Mielen hyvinvoinnin vastaanoton tarkoituksena on tarjota ikääntyneille kynnyksetön ja helposti tavoitettava varhaisen tuen palvelu. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ikääntyneiden mielen pulmia ja haasteita sekä antaa tukea elämän kuormittavissa tilanteissa. Ikääntynyt voi tulla vastaanotolle keskustelemaan mieltä painavista pienistäkin asioista. Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin pilotti kestää kolme kuukautta ja se on osa Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Vastaanotot jalkautuvat Vaajakoskella ja Jyväskylässä Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason ILONA-asumisoikeustaloihin sekä Saarijärvellä Heralan serviisin päiväkeskuksen tiloihin. Sairaanhoitajat käyvät asumisoikeustaloissa ja päiväkeskuksessa noin 3 viikon välein. 

Elämänvaiheen muutokset vaikuttavat ikääntyneen mielen hyvinvointiin

Pilotti vie mielen hyvinvoinnin vastaanotot lähelle ikääntyneitä. Tämä on erityisesti tärkeää silloin, kun ikääntyneellä on haasteita asioida kodin ulkopuolisissa palveluissa toimintakykynsä heikkenemisen vuoksi. Myös ikääntymiseen liittyvät kysymykset ja huoli itsenäisestä pärjäämisestä sekä hoivan ja palveluiden saatavuudesta voivat kuormittaa ikääntyneen mielen hyvinvointia.

– Ikääntyminen on elämänvaihe, johon liittyy monenlaisia muutoksia. Muutokset toimintakyvyssä, terveydentilassa ja sosiaalisissa suhteissa voivat lisätä ikääntyneen yksinäisyyden kokemuksia ja pitkään jatkunut yksinäisyys vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Myös epävakaa maailmantilanne voi huolestuttaa. On tärkeää, että ikääntyneellä on mahdollisuus jakaa varhaisessa vaiheessa mieltä kuormittavia asioita ammattilaisen kanssa, jotta voimme ennaltaehkäistä vakavampaa oireilua, kertoo projektityöntekijä Maria Pynnönen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta. 

Mielen hyvinvoinnin vastaanottoja pilotoidaan marraskuuhun saakka

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vastaanoton pilotissa arvioidaan vastaanottojen jatkoa. Arvioinnin tukena käytetään ikääntyneiden kokemuksia siitä, millaisia palveluja he haluaisivat ja tarvitsisivat mielen hyvinvointinsa edistämiseksi.

Pilotti on osa laajempaa mielen hyvinvoinnin vastaanottojen pilotointia. Kaikenikäisille avointa mielen hyvinvoinnin vastaanottoa on pilotoitu tähän mennessä entisen Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa, entisen Perusturvaliikelaitos Saarikkaan kuuluvissa kunnissa sekä Jyväskylän kaupungin Huhtasuon ja Vaajakosken alueilla. Pilotti on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mielenterveys- ja päihdepalveluketjujen kehittämistyötä ja se kestää 30.11.2023 saakka. 

Lisätietoja:

  • Maria Pynnönen, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 571 5380, maria.j.pynnonen@hyvaks.fi