Hyppää pääsisältöön
Lapsia ulkona.

Uutinen

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää 15.3.2023 lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamisesta

13.3.2023

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 15.3.2023 kokouksessaan käsittelee lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa sekä lapsibudjetoinnin periaatteiden hyödyntämistä työskentelyssään.

Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden lautakunta 15.3.2023 kokouksessaan käsittelee lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa sekä lapsibudjetoinnin periaatteiden hyödyntämistä työskentelyssään.

Lapsivaikutusten arviointi tuottaa hyvinvointialueelle lisätietoa päätösten ja toiminnan vaikutuksista lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Arviointi tuottaa tietoa myös toiminnan kehittämisen tarpeisiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeää, että esiin tuodaan avoimesti niin myönteiset kuin mahdolliset kielteisetkin vaikutukset. Lasta koskevissa päätöksissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lapsivaikutusten arviointia voidaan tehdä ennakkoarviointina, prosessiarviointina tai seuranta-arviointina päätöksenteon vaiheesta riippuen. Ennakkoarviointi tehdään, kun selvitetään suunnitteilla olevan päätöksen eri vaihtoehtojen todennäköisiä vaikutuksia lasten elämään. Prosessiarvioinnin avulla arvioidaan vaikutuksia päätöksenteon, toimeenpanon tai ohjelman toteutuksen yhteydessä. Seuranta-arviointi tuottaa tietoa päätösten, toiminnan tai toiminnan kehittämisen vaikutuksista.

Vuonna 2022 Keski-Suomessa on jo tehty lapsivaikutusten ennakkoarviointi järjestämisen muutoksen vaikutuksista lapsiin, osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman lapset, nuoret, perheet -kokonaisuutta.

Lapsibudjetoinnin periaatteet linkittyvät osaksi lapsivaikutusten arviointia. Lapsibudjetoinnissa tarkastellaan talousarviota lapsen oikeuksien näkökulmasta. Siinä seurataan lapsiin kohdistuvia määrärahoja sekä arvioidaan talousarviopäätösten lapsivaikutuksia.

Lapsibudjetointi on Keski-Suomen hyvinvointialueella osa Kestävän kasvun ohjelmaa 2023–2025. Tavoitteena on pilotoida lapsibudjetoinnin laskentamallin käyttöönotto hyvinvointialueelle. Tarkoituksena on aloittaa työ tarkastelemalla kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstietoja lapsibudjetointityökalun avulla. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen vuoden 2024 ja 2025 talousarvioita laadittaessa huomioidaan lapsiväestön palvelutarve lapsibudjetointityökalun tuottamaa arviointitietoa hyödyntäen.

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsivaikutusten arviointi on osa lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa ja lasten oikeuksien edistämistä ja turvaamista. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan tehtävänä on toteuttaa päätösten vaikutusten arviointia ja ennakkoarviointia lasten, nuorten ja perheiden osalta.

Kokouksessaan lautakunta saa myös muun muassa ajankohtaiskatsauksen Keski-Suomen hyvinvointialueen taloudesta sekä hyvinvointialueen strategian toimeenpano-ohjelman etenemisestä ja projektisuunnitelmasta.

Kokouksen esityslista

Lapset, nuoret ja perheet lautakunnan kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat ja suora linkki lautakunnan listaan. Lista on pdf-muodossa.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti kun se on tarkastettu. 
 
Lisätietoja:
•    Strategiajohtaja Anu Pihl, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan esittelevä viranhaltija