Hyppää pääsisältöön
Nuori istuu puistonpenkillä talvisessa maisemassa.

Uutinen

Kouluterveyskysely: Keskisuomalaisten nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, vapettaminen eli sähkötupakointi on lisääntynyt

22.11.2023

Kouluterveyskyselyn tuloksia keskisuomalaisten nuorten mielen hyvinvointiin ja päihteisiin liittyen.

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Keski-Suomessa kokonaan raittiiden, eli niiden nuorten, jotka eivät käytä lainkaan alkoholia, osuus on kasvanut ja alkoholin käyttö on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. Keski-Suomessa tilanne on valtakunnallista tilannetta parempi. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oleminen ja viikoittainen alkoholinkäyttö ovat edelleen vähentyneet Keski-Suomessa, kun tarkastellaan molempien sukupuolien tuloksia yhteensä. 8.–9. luokan tyttöjen osalta tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oleminen on aavistuksen lisääntynyt. Viikoittain alkoholia tulosten mukaan kertoo käyttävänsä noin 3 prosenttia 8.–9. luokkalaisista, reilut 3 prosenttia lukiolaisista ja reilut 9 prosenttia ammattioppilaitoksen opiskelijoista. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa tulosten mukaan ilmoittaa olevansa reilut 7 prosenttia 8.–9. luokkalaisista, 12 prosenttia lukiolaisista ja noin 21 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista.

Kyselyn tulokset Keski-Suomessa ovat ammatillisten oppilaitoksen opiskelijoiden osalta suuntaa antavia, sillä vastausprosentti oli alhainen (14 prosenttia).

Päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt eri ikäisillä, sen sijaan 8.–9. luokkalaisilla nuuskan päivittäinen käyttö on lisääntynyt vuoden 2021 tuloksista, mutta on edelleen alhaisempaa vuoteen 2019 verrattuna. 8.–9. luokan pojista reilut 6 prosenttia kertoo käyttävänsä nuuskaa päivittäin ja tytöistä 2 prosenttia.

Nuorten sähkötupakointi eli vapettaminen on jatkanut kasvuaan kaikissa ikäryhmissä sukupuoleen katsomatta. Keski-Suomi noudattelee tässä valtakunnallista trendiä. Päivittäinen sähkötupakointi on lisääntynyt erityisesti perusopetuksen 8.–9.luokan tytöillä, joista 4,6 prosenttia vapettaa päivittäin sekä ammatillisten oppilaitosten tytöillä, joista päivittäin sähkösavukkeita käyttää reilut 4 prosenttia.

Keski-Suomessa kannabiksen kokeilu 8.–9. luokkalaisilla on lievässä kasvussa, etenkin pojilla verrattuna vuoteen 2021. Toisella asteella sen sijaan kokeilu ja käyttö on vähentynyt. Keskisuomalaiset yläkouluikäiset ja toisella asteella opiskelevat nuoret kertovat kyselyn tulosten mukaan, että omalla paikkakunnalla helppo hankkia huumeita. 

–  Alaikäisten päihteiden käytön positiivisten suuntausten edistäminen ja vahvistaminen edelleen ja puolestaan negatiivisten suuntausten pysäyttäminen ja vähentäminen vaativat vahvaa yhteistyötä ja hallinto- sekä organisaatiorajat ylittävää monitoimijaisuutta.  Minkään tahon toimet eivät yksinään riitä pysäyttämään tai vähentämään nuorten päihteiden kokeilua ja käyttöä, muistuttaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Salomaa.  

Tyttöjä ahdistaa aikaisempaa enemmän

Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan keskisuomalaisten toisen asteen opiskelijoiden tyytyväisyys elämään on parantunut. Keskisuomalaisista toisella asteella opiskelevista nuorista 70 prosenttia on tulosten mukaan tyytyväisiä elämäänsä, kun valtakunnallisesti tyytyväisiä elämäänsä vastaavasta ikäryhmästä on 66 prosenttia. 

Kohtalainen ja vaikea ahdistus sen sijaan on lisääntynyt Keski-Suomessa 8.–9. luokkalaisilla aiempiin kouluterveyskyselyihin verrattuna 6,8 prosenttia. Toisen asteen opiskelijoista tytöillä suunta on parempaan: kohtalainen tai vaikea ahdistus on laskenut noin 5 prosenttia verrattuna aiempiin kyselyihin verrattuna. 

– Mielialaan liittyvissä ilmiöissä ja huolissa tyttöjen oirehdinta näkyy vahvempana kuin pojilla kaikissa kyselyyn osallistuneissa ikäryhmissä, kertoo lasten ja perheiden erityisen tuen palvelupäällikkö Päivi Nevalainen.

Kyselyn mukaan lapset ja nuoret, joilla on ollut huolta omaan mielialaan liittyen, kokevat, että he saavat vanhemmilta tukea mielialaan liittyvissä asioissa vähemmän kuin aiemmin. 

–  Vanhempien ja lasten ja nuorten toimiva keskusteluyhteys sekä vanhempien läsnäolo nuorten ja lasten arjessa on tärkeää. Ylipäätään lapset ja nuoret tarvitsevat kohtaavia aikuisia arjessaan eikä aikuisten tarvitse olla aina ammattilaisia, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi sanoo.

–  Keski-Suomen hyvinvointialueella lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistäminen on yksi strategian painopistealue. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita on vahvistettu koko hyvinvointialueella. Lisäksi meillä on käynnistymässä nuorten mielen hyvinvoinnin kampanja. Sen avulla lisätään tietoisuutta ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja tukeen liittyen niin nuorille, huoltajille kuin ammattilaisillekin, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen valottaa.

– Kokonaisuudessaan tulokset kertovat sitä tosiasiaa, että valtaosalla menee hyvin, mutta osalla entistä huonommin, Seppo Huhtiniemi pohtii.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena

Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä muun muassa kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2023.

Nuoret ja päihteet -teemailta nuorten vanhemmille 29.11. klo 18 etäyhteyksin

Nuorten vanhemmille suunnatussa teemaillassa 29.11. klo 18 alkaen keskustellaan sähkötupakasta ja kannabiksesta. Tilaisuus maksuton ja järjestetään Teamsillä. Osallistumislinkki löytyy Nuorisovastaanoton verkkosivulta

Sähkötupakoinnista julkaistaan tällä viikolla myös oma tiedotteensa.

Lisätietoja

  • palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, p. 050 563 2418, seppo.huhtiniemi(at)hyvaks.fi, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
  • palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen, p. 040 480 6010, hanna.k.hamalainen(at)hyvaks.fi, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • palvelupäällikkö Päivi Nevalainen, p. 050 412 1310, paivi.nevalainen(at)hyvaks.fi, lasten ja nuorten erityisen tuen palvelut
  • ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Salomaa, p. 050 522 8419, tiina.salomaa(at)hyvaks.fi
  • Nuorten palveluja hyvinvointialueella
  • Kouluterveyskyselystä THL:n verkkosivuilla