Hyppää pääsisältöön
Kotihoidon ammattilainen näyttää ikäääntyneelle miten käytetään etähoivan tablettia.

Uutinen

Kotihoidon etähoiva laajenee ikääntyvien keskisuomalaisten käyttöön ensi vuonna

12.12.2022

Kotihoidon etähoivan palvelu laajenee vaiheittain ensi vuoden aikana koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Etähoivan palvelu on käytössä tällä hetkellä Jyväskylässä, Muuramessa, Laukaassa, Keuruulla, Äänekoskella, Jämsässä, nykyisen Perusturvaliikelaitos Saarikkaan kuuluvissa kunnissa, Pihtiputaalla, Viitasaarella sekä Joutsassa.  

Etähoivalla tarkoitetaan palvelua, jossa ammattilainen toteuttaa asiakkaan kotihoidon käynnin etänä ääni- ja kuvayhteyden, yleensä tablettilaitteen avulla.  

Etähoivaa ja ikääntyneiden palveluita kehitetään Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa, jossa rakennetaan yhtenäistä toimintamallia iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä keskisuomalaisten kuntien kanssa ja tuetaan kuntia etähoivan laajentamisessa. 

Etähoivan tablettilaitteen käyttö helppoa – kannustaa keskusteluun

Etähoivan käynneillä asiakas saa ohjausta arkeensa, esimerkiksi ruoanlämmitykseen sekä kuntoutus- ja jumppaharjoituksiin. Käynneillä on tärkeää hyvä keskusteluyhteys: ammattilainen kuuntelee ja kohtaa kiireettömästi asiakkaan tablettilaitteen välityksellä. Etäkäynti tapahtuu lähes aina samaan kellonaikaan ja etähoivan hoitajien vaihtuvuus on pientä.  

Etähoivan palvelu ei vaadi asiakkaalta erityisiä teknologisia taitoja. Ikääntyneet ovat oppineet käyttämään etähoivan laitetta helposti ja mielellään, sillä he voivat soittaa sillä kuvapuheluita ammattilaisen lisäksi myös perheensä ja ystäviensä kanssa. 

– Tämä on sitä nykyaikaa. On tää vaan erikoinen puhelin, ko tässä näkee toisensa. Kylläpähän tähän nyt osaa puhua kuka vaan. Ei pitäis olla vaikeuksia, toteaa eräs etähoivan palvelun käyttäjä. 

Etähoivan hoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan oman kotihoidon yksikön kanssa. Etäkäynnit toteutetaan joko Jyväskylän, Perusturvaliikelaitos Saarikan tai Äänekosken keskitetystä etähoivan yksiköstä ja Joutsassa kotihoidon yksiköstä. 

Etähoivan käytöstä on julkaistu video, joka opastaa tablettilaitteen käyttöön. Lisäksi on julkaistu kolme eri videota, jotka kertovat lääkeautomaattien käytöstä. Lääkeautomaatit otetaan käyttöön hyvinvointialueella asteittain ensi vuodesta lähtien. Linkit videoihin löytyvät tiedotteen lopusta. 

Kotisairaalan etähoidon pilotoinnista hyviä kokemuksia

Jyväskylän kotisairaalassa on pilotoitu kotisairaalan etähoitoa kaikenikäisille potilaille kolmella tablettilaitteella syyskuusta lähtien. Pilotointi loppuu joulukuussa 2022. Sekä potilaat että hoitajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä etähoidon palveluun. 

Ammattilainen voi etähoidon avulla muun muassa ohjata potilasta kivun hoidossa, lääkkeenotossa ja haavanhoidossa sekä tukea potilasta turvattomuuden tunteissa. Myös potilaan omaiset saavat ohjausta ja tukea etähoidon kautta. 

Etähoitokäyntejä voidaan tarjota potilaalle, mikäli käynnit eivät vaadi fyysisiä toimenpiteitä ja potilaan toimintakyky on sellainen, että hän pystyy käyttämään etähoidon laitetta. Etähoitokäynnille voivat myös osallistua potilaan omaiset. 

Pilotista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää kotisairaalan etähoidon kehittämisessä. Pilotin tavoitteena on kerätä kokemuksia, tunnistaa etähoidosta hyötyvät potilasryhmät, saada tietoa millaisiin kotisairaalan käynteihin etähoito soveltuu, selvittää voidaanko fyysisiä käyntejä korvata osittain etähoidon avulla sekä seurata potilastyytyväisyyttä. 

Materiaalit:

Lisätietoja, kotihoidon etähoiva: 

  • Maarit Nieminen, Palveluesimies, Jyväskylän kaupunki p. 040 612 6623, maarit.johanna.nieminen(at)jyvaskyla.fi 
  • Paula Paavola, Kotihoidon palveluvastaava, Perusturvaliikelaitos Saarikka, p. 040 157 8900, paula.paavola(at)saarikka.fi 
  • Pauliina Taipale, Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö, Äänekosken kaupunki, p. 040 193 4968, pauliina.taipale(at)aanekoski.fi 
  • Salla Palonen, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 681 0700, salla.palonen(at)jyvaskyla.fi 
  • Mira Vikström, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 623 8223, mira.vikstrom(at)jyvaskyla.fi 

Lisätietoja, Kotisairaalan etähoidon pilotti:

  • Hanna Järvenpää, osastonhoitaja, Kotisairaala, p. 040 507 7476, hanna.jarvenpaa(at)jyvaskyla.fi 
  • Tiia Koivisto, projektityöntekijä, Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen -hanke, p. 050 353 8013, tiia.koivisto(at)jyvaskyla.fi 
  • Kirsi Ylönen, projektityöntekijä, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 588 7447, kirsi.ylonen(at)jyvaskyla.fi