Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

23.5.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueella käytiin yhteistoimintaneuvottelut 15.3.–20.5.2024 liittyen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkouudistukseen. 

Johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistaminen   

Yhteistoimintaneuvotteluissa tarkasteltiin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistamista sekä niiden henkilöstövaikutuksia sairaalapalveluiden, koti- ja asumispalveluiden sekä laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueiden sekä pelastustoimen toimialan osalta.  

Yhteistoimintaneuvottelujen alussa henkilöstövaikutuksia arvioitiin kohdistuvan enintään 100 henkilön palvelussuhteen olennaisiin ehtoihin ja olevan henkilötyövuosien vähennyksenä enintään 30 henkilötyövuotta.  

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistuksen perusteita, vaikutuksia ja suunniteltuja vaihtoehtoja.  

Neuvottelujen edetessä henkilöstövaikutukset tarkentuivat seuraavasti:  

 • Vammaispalvelut siirretään laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueelta koti- ja asumispalveluiden vastuualueelle, muutos kohdistuu enintään 100 henkilöön. 
 • Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kotiin vietävät palvelut siirretään koti- ja asumispalveluiden vastuualueelta laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueelle, muutos kohdistuu enintään 100 henkilöön. 
 • Terveyssosiaalityö keskitetään laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen ja lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualueille, muutos kohdistuu enintään 60 henkilöön  
 • Ensihoito siirretään pelastustoimesta sairaalapalveluiden vastuualueelle, muutos kohdistuu enintään 230 henkilöön   

Suunnitelluilla muutoksilla tavoitellaan rinnakkaisten johtamisjärjestelmien poistamista, kokonaisuuksien johtamisen vahvistamista keskittämällä asiantuntijuutta ja osaamista asiakkaita ja potilaita paremmin palveleviin kokonaisuuksiin sekä toimintojen kustannustehokkuuden lisäämistä erityisesti niissä palveluissa, joita tuotetaan sekä omana toimintana että ostopalveluina. Yllä mainitut organisaatiomuutokset ovat ensisijaisesti hallinnollisia muutoksia. 

Olennaisia palvelussuhteen ehtojen muutoksia (ml. nykyisen työtehtävän päättyminen) kohdistuisi seuraavasti pääasiassa päällikkötehtäviin: 

 • Koti- ja asumispalveluiden vastuualue, muutokset kohdistuisivat enintään 15 henkilöön 
 • Sairaalapalveluiden vastuualue, muutokset kohdistuisivat enintään 15 henkilöön 
 • Laaja-alaisen sote-keskuksen vastuualue, muutokset kohdistuisivat enintään 10 henkilöön 
 • Pelastustoimi, muutokset kohdistuisivat enintään 30 henkilöön 

Henkilöille, joiden tehtävät olisivat suunnitelmien mukaan päättymässä, tullaan tarjoamaan heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä ja jos tällaista työtä ei ole, tarjotaan muuta kunkin henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. Jos henkilö ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde tullaan päättämään taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön vaikutukset 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon osalta neuvotteluiden alussa käsiteltiin palveluverkon lausuntovaiheen materiaali ja neuvottelujen loppuvaiheessa myös 8.5.2024 julkaistu päätöksentekoon menevä palveluverkkoesitys.  

Henkilöstövaikutusten arvioitiin lausuntovaiheen materiaalin perusteella kohdistuvan jopa 850 henkilön palvelussuhteeseen, mutta henkilöstövaikutukset tarkentuivat päätöksentekoon menevän palveluverkkoesityksen vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteella seuraavasti:  

 • Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualue: työskentelypisteen ja/tai työtehtävien muutoksia, muutokset kohdistuisivat enintään 15 henkilöön  
 • Koti- ja asumispalveluiden vastuualue: työskentelypisteen ja/tai työtehtävien muutoksia, muutokset kohdistuisivat enintään 180 henkilöön  
 • Sairaalapalveluiden vastuualue ja alueellisen osastotoiminnan palvelualue: työskentelypisteen ja/tai työtehtävien muutoksia, muutokset kohdistuisivat enintään 20 työntekijään  

Yhteistoimintaneuvotteluissa todettiin, että työnantaja jatkaa palveluverkkopäätöksen jälkeen muutosten käsittelyä yhteistoimintalain mukaisesti.  

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjä suunniteltuja muutoksia ja niiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja käsiteltiin työnantajan näkemyksen mukaan yhteistoimintalain hengen mukaisesti vuoropuhelussa henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.  

Yhteistoimintaneuvotteluiden tulos on tarkoitus käsitellä aluehallituksen kokouksessa 28.5. 

Lisätietoja: 

 • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, jan.tollet(at)hyvaks.fi, p. 050 400 0073 
 • Eija Heikkilä, HR-johtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, eija-liisa.heikkila(at)hyvaks.fi, p. 050 567 9972