Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Kahdet kädet nojaavat pöytään, toinen henkilö kirjoittaa kynällä paperille.

Uutinen

Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 14.11.2023

16.11.2023

Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut 14.11.2023. Neuvottelut käynnistettiin 27.9.2023, ja neuvottelujen kohteena oli koko henkilöstö.

Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla on hyvinvointialueen taloudellinen tilanne, joka edellyttää uusia toimintatapoja palvelutuotannossa, toiminnan uudelleenorganisointia ja talouden sopeuttamista tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttamiseksi. Yhteistoimintaneuvotteluissa kokoonnuttiin kahdeksan kertaa. Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet toimi neuvottelujen puheenjohtajana. 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin vuoden 2024 talousarvioesityksessä olevat toimenpiteet, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia. Talousarvioesitykseen tulleet kohdat saatiin käsiteltyä 25.10.2023 mennessä. Tämän jälkeen neuvottelut jatkuivat vielä tarkennetusti konsernipalveluiden toimialan osalta 14.11.2023 saakka. 

Neuvottelujen tulokset

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin suunniteltujen tuottavuusohjelman ja talouden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Neuvottelujen alussa henkilöstövaikutuksia arvioitiin kohdistuvan työtehtävien muutosten osalta noin 500 henkilöön, työntekopaikan ja työssäkäyntialueiden muutoksien osalta noin 450 henkilöön ja organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän muutosten myötä tapahtuvan tehtävien lakkaamisen ja muuhun tehtävään sijoittumisen tai irtisanomisen osalta enintään 100 henkilöön.

Neuvottelujen edetessä henkilöstövaikutukset tarkentuivat seuraavasti:

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialat:

  • työtehtävien muutokset kohdistuisivat yhteensä enintään 420 henkilöön
  • työssäkäyntialueiden muutokset kohdistuisivat yhteensä enintään 390 henkilöön 
  • tehtävien lakkaamisia ja muuhun tehtävään sijoittumisia kohdistuisi enintään yhteensä 60 henkilöön

Konsernipalveluiden toimiala:

  • työsuhteen ehtoihin kohdistuvat muutokset koskisivat yhteensä enintään 80 henkilöä
  • 20 tehtävää vähenee eläköitymisien ja määräaikaisuuksien päättymisen myötä
  • 12 työtehtäviä päättyisi, joista kolme johtotason ja kolme päällikkötason tehtävää sekä kuusi asiantuntija- ja ammattitehtävää
    • kahdelle henkilölle on alustavan suunnitelman mukaan toinen työtehtävä konsernipalveluiden toimialalla
    • 10 henkilölle toteutetaan osaamiskartoitus pyrkimyksenä tarjota muuta henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä

Henkilöille, joiden tehtävät olisivat suunnitelmien mukaan päättymässä, tullaan tarjoamaan heidän virkamääräyksensä tai työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä ja jos tällaista työtä ei ole, tarjotaan muuta kunkin henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. Kun viranhaltijan tai työntekijän aiempi tehtävä on päättynyt, ja jos uutta tehtävää ei löydy tai henkilö ei ota vastaan tarjottua muuta tehtävää, palvelussuhde tullaan päättämään taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. 

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä. 

Aluehallitus käsittelee tuloksen 22.11.2023

Yhteistoimintaneuvottelujen tulos tuodaan aluehallituksen käsiteltäväksi 22.11.2023. Kun aluehallitus on vahvistanut neuvottelutuloksen ja aluevaltuusto hyväksynyt talousarvion, tekevät viranhaltijat hallintosäännön osoittaman toimivallan mukaisessa järjestyksessä päätöksiä siitä, miten toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä HR-palveluiden, esihenkilöiden ja niiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden kanssa, joita muutokset koskevat.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu.

Lisätietoja: