Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa käsiteltiin mm. Sote ICT -muutosrahoitusta sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä

21.10.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui torstaina 21.10. viidenteen kokoukseensa.

Kokouksessa aiheina olivat Sote ICT -muutosrahoitukseen liittyvän valtionavustuksen hakeminen, Keski-Suomen hyvinvointialueen liittyminen DigiFinlandin hankintajärjestelmään vanhojen asiakas- ja potilastietojen arkistoinnin osalta sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Sote ICT -muutosrahoitukseen liittyvän valtionavustuksen hakeminen

Hyvinvointialueiden perustaminen edellyttää laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Lisäksi uudistuksessa tulee varmistaa mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin, esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen valtionavustushakemukset sosiaali- ja terveysministeriöstä syksyllä 2021 haettavalle ICT-muutosrahoitukselle.

Hyvinvointialueen liittyminen DigiFinlandin hankintajärjestelmään

DigiFinland Oy toimii toteuttajaorganisaationa vanhojen sote-tietojen arkistoinnin yhteishankinnassa. Hankinnan kohteena on ennen Kanta-palveluun liittymistä sähköisenä syntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointi. Vanhojen sote-tietojen turvallinen säilytys ja mahdollisuus niiden käyttöön pitkällä aikavälillä toteutuu parhaiten keskitetyssä arkistossa, joka täyttää myös lakien ja asetusten velvoitteet.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue liittyy DigiFinlandin dynaamiseen hankintajärjestelmään ja hyödyntää järjestelyä tarpeen mukaisesti 1.1.2023 jälkeen, kun hyvinvointialue on asiakas- ja potilastietojen rekisterinpitäjä.

Kysely ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä hyvinvointialueelle

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Kuitenkin niiden valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä, on organisoitava tehtävät uudelleen 1.1.2023 mennessä.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti pyytää Keski-Suomen kunnilta 30.11.2021 mennessä kannanotot siitä, tulisiko ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtää Keski-Suomen hyvinvointialueelle 31.12.2022 alkaen.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275 000:n keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Uudistuksessa hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntayhtymien (Saarikka, Wiitaunioni, Keski-Suomen seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee noin 9 500 työntekijää.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti toimintansa Keski-Suomessa 5.7.2021. Keski-Suomen kuntakokouksessa 3.6.2021 valittu väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä. Päätöksiä palveluista tekee tammikuussa 2022 aluevaaleilla valittavan aluevaltuuston (69 jäsentä) asettama aluehallitus, joka aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Esityslista ja pöytäkirja

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 21.10.2021 kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun verkkosivuilla.

Seuraava kokous

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on torstaina 4.11.2021 klo 9.00.

Lisätietoja:

  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Hanna Helaste, p. 040 074 2751, hanna.helaste(at)jamsa.fi
  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, toinen varapuheenjohtaja, Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi