Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

​​​​​​​Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin asetti kokouksessaan valmistelun poliittisen seurantaryhmän

16.9.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui torstaina 16.9. kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa asetettiin mm. valmistelun poliittinen seurantaryhmä sekä hyväksyttiin kuluvan vuoden talousarvio.

Poliittisen seurantaryhmän asettaminen

Väliaikainen valmistelutoimielin asetti kokouksessaan valmisteluvaiheen poliittisen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on tiivistää poliittisten päättäjien ja väliaikeisen valmistelutoimielimen vuoropuhelua ennen maaliskuussa aloittavan aluevaltuuston toimintaa.

Poliittisen seurantaryhmän tehtävänä on välittää näkemyksiä ja ehdotuksia virkamiehistä koostuvalle väliaikaiselle valmistelutoimielimelle omien taustaryhmiensä näkökulmasta. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat keskeisessä roolissa, jotta poliittisten ryhmien näkemykset voidaan huomioida valmistelussa, aluevaaleihin valmistautumisessa sekä ennen kaikkea tulevan hyvinvointialueen poliittisen toimielinorganisaation ja muiden aluevaltuustolle valmisteltavien asioiden suunnittelussa ja valmistelussa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun poliittinen seurantaryhmä koostuu seuraavista Keski-Suomen poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista:

Keskusta: Leila Lindell (Äänekoski), vara Juhani Anttonen (Laukaa), Riitta Pirttiniemi (Saarijärvi), vara Maria Kaisa Aula (Viitasaari), Tahvo Anttila (Jyväskylä), vara Matti Similä (Jämsä)

Kokoomus: Ulla Palmu (Saarijärvi), vara Lotta Ahola (Jämsä), Caius Forsberg (Jyväskylä), vara Eeva-Kaisa Rouhiainen (Jyväskylä)

Kristillisdemokraatit: Aira Korhonen (Laukaa), varalla Marika Visakorpi (Jyväskylä)

Perussuomalaiset: Kari Pajunen (Muurame), vara Jyrki Niittymaa (Jämsä), Harri Oksanen (Keuruu), vara Vesa Rahunen (Toivakka)

Sosiaalidemokraatit: Ville Rautiainen (Saarijärvi), vara Merja Närhi (Äänekoski), Jukka Hämäläinen (Jyväskylä), vara Jarno Kemiläinen (Jyväskylä), Ulla Patronen (Jämsä), vara Leo Niinikoski (Joutsa)

Vasemmistoliitto: Ilkka Pernu (Jyväskylä), vara Anniina Ojajärvi (Äänekoski)

Vihreät: Meri Lumela (Jyväskylä), vara Emilia Lakka (Jyväskylä), Lea-Elina Nikkilä (Joutsa), vara Nina Hirsiaho (Petäjävesi)

Vuoden 2021 talousarvio hyväksyttiin

Keski-Suomen hyvinvointialue saa rahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksina vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa käytetään hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin.

Kuluvana vuonna rahoitus on 942 086 euroa ja sitä tullaan käyttämään väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten työpanosten korvaamiseen, palveluiden ostoihin (suurimpana talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset, vakuutukset, tietotekniikka ja asianhallintajärjestelmä), perustettavan projektitoimiston henkilöstömenoihin sekä mm. työtilojen vuokriin ja työvälineisiin.

Keskustelua asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterista

Kokouksessa käytiin myös tiivis keskustelu Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan tilanteesta. Hyvinvointialueen valmistelussa valmistellaan suunnitelmat eri etenemisvaihtoehdoista mikäli hankinta tulee hyväksytyksi tai se keskeytetään niin sanotussa exit-päätöksenteossa.

Esihenkilöinfot

Esihenkilöille tullaan järjestämään ensimmäinen esihenkilöinfo Teams-tapaamisena pe 1.10. klo 12.30−14.00. Kalenterikutsu lähetetään esihenkilöille myöhemmin, mutta merkitkää päivämäärä jo kalentereihinne.

Muut asiat

Kokouksessa käytiin läpi myös väliaikaisen valmistelutoimielimen työsuunnitelmaa ja tarkennettiin valmistelun tilannekuvaa. Lisäksi käsiteltiin henkilöstöjärjestöjen vetoomus osallistua valmisteluvaiheen jaostojen toimintaan. Tiedoksi merkittiin myös pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten valmistelu sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen.

Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 275 000:n keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista.

Uudistuksessa hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntayhtymien (Saarikka, Wiitaunioni, Seututerveyskeskus) ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstö. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialueella työskentelee noin 9 500 työntekijää.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin aloitti toimintansa Keski-Suomessa 5.7.2021. Keski-Suomen kuntakokouksessa 3.6.2021 valittu valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä. Päätöksiä palveluista tekee tammikuussa 2022 aluevaaleilla valittavan aluevaltuuston (69 jäsentä) asettama aluehallitus, joka aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 16.9. kokouksen pöytäkirja julkaistaan viikolla 38 verkkosivuillamme.

Seuraava kokous

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu seuraavan kerran torstaina 30.9.2021. 

Lisätietoja:

  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi 
  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Hanna Helaste, p. 040 074 2751, hanna.helaste(at)jamsa.fi
  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, toinen varapuheenjohtaja, Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi
  • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, kolmas varapuheenjohtaja, Juha Kinnunen, p. 014 269 1670, juha.kinnunen(at)ksshp.fi