Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Järjestöt yksi ihmislähtöisen Keski-Suomen kivijaloista

6.10.2022

Järjestöt ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita ja tekijöitä. 5.10. järjestetyssä järjestöwebinaarissa kuultiin hyvinvointialueen ja järjestöjen puheenvuoroja.

”Järjestöt voivat tehdä pieninkin voimavaroin todella merkityksellistä toimintaa yhden ihmisen näkökulmasta. Järjestöt ovat yksi kivijalka, jolle hyvinvointialuetta rakennetaan,” totesi Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko aluevaltuutettujen järjestöwebinaarissa 5.10.2022. Tilaisuus loi aluevaltuutetuille katsauksen järjestöihin ja niiden merkittävään rooliin keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Webinaarissa kuultiin hyvinvointialueen ja järjestöjen puheenvuoroja.

Tilaisuuden alussa juontaja, kehittämispäällikkö Katariina Luoto Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:stä muistutti erilaisten ja eri kokoisten järjestöjen merkityksestä hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Aluevaltuuston päätöksillä on konkreettisia vaikutuksia järjestö- ja kansalaistoimintaan, ja sitä kautta ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edellytyksiin.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula kuvasi puheenvuorossaan niitä moninaisia järjestöyhteistyön paikkoja, joita hyvinvointialueen käytännön työn ja linjausten tasolla on. Keskisuomalaiset järjestötoimijat saivat Aulalta kiitosta aktiivisesta yhteydenpidosta ja yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa.

Järjestöasiantuntija Laura Meriluoto valtakunnallisesta Järjestöjen sote-muutostuesta loi puheenvuorossaan kokonaiskuvaa järjestöjen merkityksestä Suomessa ja Keski-Suomessa.

Toiminnanjohtaja Minna Wacker Keski-Suomen Muistiyhdistyksestä kuvasi järjestöjen tarjoaman vertais- ja tukitoiminnan tärkeyttä ja toiminnassa syntyvien kohtaamisten merkityksellisyyttä ihmisille. Wacker korosti kuinka tärkeää on, että järjestöjen tekemä työ saataisiin aidosti näkyväksi hyvinvointialueen palvelu- ja hoitopolkuihin.

Järjestöjen palvelutuotannon erityisyyttä avasi Sovatek-säätiön johtaja Jussi Suojasalmi. Järjestöt tuottavat palveluita niille, usein heikommassa asemassa oleville kohderyhmille, joiden elämäntilannetta ne muutoinkin toiminnallaan edistävät. Muu toiminta, kuten vertaistuki ja vapaaehtoistyö, tukee palvelutoimintaa ja toisin päin. Näin syntyy ainutlaatuista lisäarvoa ja sosiaalista vaikuttavuutta. Suojasalmi muistutti, että esimerkiksi sosiaalisten ja laadullisten kriteereiden käyttö julkisissa hankinnoissa voi paitsi tuoda lisäarvoa hyvinvointialueelle ja sen asukkaille, myös mahdollistaa erilaisten järjestöjen osallistumista palveluiden tuottamiseen.

Jämsänlaakson Setlementti ry:n yhdistysaktiivi Anne Laimio teki konkreettisen paikallisesimerkin kautta näkyväksi järjestöjen merkitystä kehittäjinä, innovaattoreina ja asukkaiden aktivoijina. Jämsässä toimintansa vasta muutama vuosi sitten aloittanut yhdistys on lyhyessä ajassa onnistunut tuomaan kuntaan ulkopuolista hankerahaa, edistämään kulttuurihyvinvointihankkeillaan asukkaiden hyvinvointia ja vaikuttamaan positiivisesti kunnan elinvoimaan.

Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittäminen on tärkeää

Tilaisuuden keskusteluissa kuvailtiin yhteistyön ja yhteisen kehittämisen tahtotilaa Keski-Suomessa hyväksi. Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä laajasti eri toimialojen edustajia kokoavana elimenä sekä kumppanuuspöydän aloitteesta vuonna 2022 hyvinvointialueen alaisuuteen synnytetty sote- ja pela-järjestöjen sekä seurakuntien asiantuntijaryhmä todettiin tarpeellisiksi rakenteiksi. Jatkossa yhteistä keskustelua olisi tärkeä rakentaa myös hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kesken.

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen alta tai hyvinvointialueen Youtube-kanavalta tästä linkistä. Webinaarin toteuttivat yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialue, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Järjestöjen sote-muutostuki ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry.

Materiaalit

Tilaisuudessa esitellyt materiaalit ovat katsottavissa alta:

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö Katariina Luoto, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, p. 050 400 0668, katariina.luoto@kyt.fi