Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus valmistunut – talouden tilanne jatkuu vaikeana

2.5.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden ensimmäinen neljännesvuosikatsaus kuluvalta vuodelta on valmistunut.

Hyvinvointialueen vaikea talouden tilanne jatkuu. Keskeisin syy talouden alijäämiin on rahoitusmallissa, joka ei vastaa hyvinvointialueen toiminnan kustannuksia.  

Hyvinvointialueiden vuoden 2024 rahoitus on alijäämäinen vastaavalla tavalla kuin vuonna 2023. Valtion rahoitus hyvinvointialueille on pienempi kuin niiden toiminnan kustannukset. Rahoitusmalliin sisältyvä jälkikäteistarkistus korjaa hyvinvointialueiden rahoituksen ja velvoitteiden epäsuhtaa vasta vuonna 2025. 

– Tilinpäätöksen heijastusvaikutuksena ja alkuvuoden ennusteiden perusteella talouden tilanne ja kehitysnäkymä on heikentynyt. Alkuvuoden talouden toteuma on ylijäämäinen, mutta koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 103 miljoonaa euroa alijäämäisenä, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet.  

Lainsäädäntö edellyttää, että hyvinvointialueiden talous on tasapainossa vuoteen 2026 mennessä, mikä edellyttää nopeita toimenpiteitä. Keski-Suomen hyvinvointialue on vastannut talouden tilanteeseen laajalla kokonaisuudella​, johon kuuluvat muun muassa strategian toimeenpano-ohjelma​, tuottavuusohjelma ja muut säästötoimenpiteet, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyö​, organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisarviointi​ sekä sairaalapalveluiden talouden tiiviimpi seuranta. 

– Vuodelle 2024 suunniteltujen tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutus on lähtenyt liikkeelle, mutta useiden toimenpiteiden osalta vaikutukset talouteen näkyvät talouden toteumatiedoissa vasta myöhemmin vuoden aikana. Joidenkin toimenpiteiden osalta on jo ennakoitu, että suunnitellut vaikutukset eivät tule toteutumaan täysimääräisinä, jatkaa Tollet.  

Poikkeamia palvelujen ostoissa ja hintojen nousussa, mutta niistä huolimatta toimintakulujen ennakoidaan pysyvän viime vuoden tasolla 

Osaltaan ennusteeseen vaikuttaa vuoden 2023 tilinpäätöksen heijastevaikutus. Hyvinvointialueen vuoden 2023 tulos oli 113,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos oli 19 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2023 muutetussa talousarviossa. Muutettu talousarvio ja sen taustalla ollut syksyn tilinpäätösennuste olivat pohjana vuoden 2024 talousarvion valmistelulle. Loppuvuonna tarkentuneet talousarvion ylitykset haastavat myös vuoden 2024 talousarvion toteutumisen menojen lähtötason ollessa ennakoitua korkeampi. Vastaava ylityspaine on vuoden 2024 talousarvion toteutumisessa.  

Vuoden 2024 talousarviossa hyvinvointialueen tulostavoite oli 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvä koko vuoden tulosennuste on noin 53 miljoonaa euroa talousarvion mukaista tulosta heikompi. Poikkeamaa talousarvion mukaisesta tuloksesta arvioidaan syntyvän erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pelastuspalveluiden toimialalla talousarvio näyttäisi toteutuvan hieman ylijäämäisenä. Poikkeamat liittyvät enimmäkseen palvelujen ostojen suunniteltua suurempaan tarpeeseen ja hinnannousuihin sekä tarvikkeiden hintojen nousuun. Ennusteen mukainen koko vuoden 2024 toimintakulujen taso vastaa vuoden 2023 toteutunutta tasoa, vaikka poikkeama talousarvioon nähden onkin merkittävä.  

Aluehallitus käsittelee tammi-maaliskuun neljännesvuosikatsausta kokouksessaan 7.5.2024. Aluehallituksen esityslista.

Lisätietoja:  

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi
  • Kaisa Okkeri, taloussuunnittelupäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 406 5372, kaisa.okkeri(at)hyvaks.fi