Hyppää pääsisältöön

Uutinen

Hyvinvointialue pitää voimassa hakemuksensa sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisesta

21.3.2024

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Suomen hyvinvointialuetta lausumaan 27.3.2024 mennessä Keski-Suomen kuntien ja kaupunkien vastauksista liittyen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. 

Keski-Suomen hyvinvointialue pitää voimassa hakemuksensa, jonka tarkoituksena on, että korkein hallinto-oikeus purkaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston 17.6.2022 päätöksen kuntayhtymän peruspääoman alentamisesta 24 miljoonalla eurolla.  

Hyvinvointialue toteaa lausumassaan, että sairaanhoitopiirin valtuuston päätös 17.6.2022 on lainvastainen, yleisen edun vastainen ja asian käsittelyssä on tapahtunut olennainen menettelyvirhe. Voimaanpanolain mukaan sairaanhoitopiirin valtuustolla ei enää päätöksentekohetkellä 17.6.2022 ollut toimivaltaa tehdä päätöstä peruspääoman alentamisesta, koska päätöksellä on ollut merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia eikä hyvinvointialue ole antanut päätökselle suostumusta. Päätöstä ei myöskään ole annettu hyvinvointialueelle tiedoksi.  

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston 22.3.2022 antama lausunto puoltaa hyvinvointialueen näkemystä siitä, että päätös on ilmeisellä tavalla lain vastainen. Jaosto totesi lausunnossaan, ettei kuntayhtymä voi alentaa peruspääomaa alijäämän kattamiseksi. Hyvinvointialueen kantaa tukee myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 17.10.2023 antama päätös. Päätöksessä Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätös 29.11.2022 alentaa kuntayhtymän peruspääomaa 14,0 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon on todettu lainvastaiseksi. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti 20.6.2023 hakea sairaanhoitopiirin valtuuston 17.6.2022 kuntayhtymän peruspääoman alentamisen päätöksen purkamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta sekä tilinpäätöksen käsittely että päätöksenteko vastaavat sekä lainsäädäntöä että toisiaan. Hakemus jätettiin 29.6.2023.  

Lisätietoja:   

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi 
  • Lasse Leppä, konsernipalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 599 9545 lasse.leppa(at)hyvaks.fi