Hyppää pääsisältöön
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö.

Uutinen

Hallintosääntöä puitiin yhteistoimintaelimessä

29.11.2022

Hallinnon projektijohtaja Erkki Nikkilä ja harjoittelija Anu Juusela esittelivät Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön kuudennen vaiheen päivitykset yhteistoimintaelimelle maanantaina.

Päivitetty versio on käsittelyssä aluehallituksessa 7.12. ja aluevaltuustossa 13.12.. Tällä aikataululla hallintosääntö saadaan voimaan 1.1.2023. Sisältöön on tullut muutoksia, jotka liittyvät rakenteeseen, uusia pykäliä on lisätty ja vanhoihin pykäliin on tullut täydennyksiä, lisäyksiä ja poistoja. 

Esittelijä ei voi olla lautakunnassa ja aluehallituksessa sama

Yksi uusista kohdista on pykälä 15 Toimielinten asioiden valmistelu ja esittely. Sen mukaan esittelijä vastaa toimielimen asioiden valmistelusta. Aluehallituksen esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointijohtaja. Muiden toimielinten esittelijät päättää hyvinvointialuejohtaja. Lautakunnassa asian esitellyt henkilö ei voi esitellä asiaa aluehallituksessa. 

Uutta on myös pykälässä 21 aluehallitukselle tuleva valta nimetä enintään toimikaudekseen toimikuntia. Toimikuntaa asetettaessa toimielimen on määriteltävä toimikunnan tavoitteet ja tehtävät.

Aluevaltuuston ja aluehallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja. Muiden toimielinten osalta asian ratkaisee toimielimen esittelijänä toimiva viranhaltija.

Toimialajohtajan tehtäviin on lisätty toimialan toimintasäännön hyväksyminen. Muut lisäykset koskevat toimialan riskienhallintaa, turvallisuutta, varautumista ja valmiussuunnittelua sekä vastaamista lausuntopyyntöihin. 

Pykälässä 36 on yhtenäistetty professio-ohjaukseen liittyviä sanamuotoja aluevaltuuston ohjeen mukaisesti.  Oskari Kivelä välitti toiveen lisätä sosiaalihuollon vastaavan viranhaltijan tehtäviin rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen. 

Hyvinvointialueen konsernijohtoon muodostavat jatkossa aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja, konsernipalveluiden toimialajohtaja ja konsernipalveluiden vastuualuejohtajat.

Luku 7 Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on kokonaan uusi.

Matriisi toimivallasta luvattiin valmistella 

Anne Puronaho Sote ry:stä kiitti valmistelijoita hyvästä ja tarkasta työstä, mutta uskoi, että matkan varrella joka tapauksessa täsmennyksiä hallintosääntöönkin tehdään. Puronaho peräsi myös yksinkertaista päätösvallan matriisia.

Riitta Hallberg kertoi ehdottaneensa matriisiksi Saarikan mallia, jossa on taulukoitu erikseen päätösvalta henkilöstöasioissa, talousasioissa ja niin edelleen.

Myös Erkki Nikkilä piti taulukkoa hyvänä työkaluna, joka varmastikin tulee koottavaksi. 

Sisäisen valvonnan asioiden olisi löydyttävä selkäytimestä 

Konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Lepän puolesta asiaa esitteli Erkki Nikkilä. Hänestä sisäisen valvonnan periaatteiden ja toimialan tulisi olla koko henkilöstön yhteistä asiaa, joka löytyy DNA:sta tai selkäytimestä. 

Työsuojeluvaltuutettu Marianne Lukkarila kaipasi sisäisen valvonnan riskiluokkiin  kilpailutuksia, joiden rooli on kokonaisuudessa suuri. Nikkilä myönsi kilpailutuksen sisältyvän useammankin laatikon riskeihin. 

Anne Puronaho kysyi riskien raportointijärjestelmästä ja mittareista. Nikkilän mukaan ne eivät vielä ole valmisteilla, mutta kuuluvat ”jatkokertomukseen”. 

Lopuksi Riitta Hallberg kertoi rekrytointien etenemisestä. Esimerkiksi HR-johtajan valinnassa ollaan tällä viikolla haastatteluvaiheessa.