Hyppää pääsisältöön
Nainen pyörätuolissa käyttää tietokonetta.

Uutinen

Digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään vammaisille

27.10.2022

Vammaisille henkilöille suunnatun sisällön ja saavutettavuuden kehittäminen on alkanut syksyllä Omaks.fi-palvelussa, Keski-Suomen digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa.

Tarkoituksena on laajentaa vammaisten etäpalveluja sekä lisätä vammaisuuteen liittyvää tietoa kaikkien ikä- ja kohderyhmien käyttöön ensi vuoden aikana. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävä kehittämistyö tapahtuu palvelumuotoilun keinoin yhdessä paikallisten vammaisneuvostojen, vammaisten asiakkaiden sekä vammaisjärjestöjen edustajien kanssa. Palvelumuotoilu on yksi yhteiskehittämisen muodoista, jossa palvelun käyttäjät ovat mukana kehittämistyössä. 

Myös Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvaks.fi-sivuston saavutettavuutta kehitetään ensi vuodesta lähtien. Tavoitteena on, että kaikilla keskisuomalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa ja apua terveytensä ja hyvinvointinsa tueksi.  

Omaks.fi- sekä hyvaks.fi-sivustot pyritään rakentamaan mahdollisimman selkeiksi ja saavutettaviksi. Sivustoilla käytetty kieli on mahdollisimman yksinkertaista ja saavutettavuuden periaatteet on otettu huomioon sisällöissä ja visuaalisessa ilmeessä. Sivustojen on tarkoitus toimia myös erilaisilla apuvälineillä, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla. Sivustoille on tarkoitus myös toteuttaa laajempi saavutettavuusauditointi ensi vuoden aikana. Alkuvaiheessa sivustot ovat suomenkieliset, mutta keskeisimmät palvelut ja yhteystiedot löytyvät myös englannin kielellä.  

Missä kohdassa mie oon menossa? – palvelumuotoilu kehittämisen tukena

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman projektityöntekijät vierailivat lokakuun aikana useissa eri kehittäjäryhmissä. Esimerkiksi lokakuun alussa tiimi vieraili Pihtiputaan vammaisneuvostossa, jossa oli mukana myös kunnan vammaispalvelun työntekijöitä. 

– Tapaamisissa saamme suoraan käytännön kokemuksiin perustuvaa palautetta ja ideoita. Osallistujilla on ollut iloinen ja myönteinen asenne kehittämistä kohtaan, kertoo projektityöntekijä Riikka Lahtela Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta. 

Monet osallistujat ovat yllättyneet siitä, että Omaks.fi:sta löytyy paljon tietoa ja hyödyllisiä linkkejä, jotka ovat jo nyt kaikkien keskisuomalaisten käytettävissä kotikunnasta riippumatta. Tapaamisessa annettiin myös runsaasti vinkkejä ja ideoita sisällön kehittämiseen, kuten sivurakenteen selkeyttämiseen: 

–  Missä kohdassa mie oon menossa? ihmetteli eräs osallistuja selatessaan sivustoa. 

Kaikille avoin kehittämistapaaminen ke 2.11. verkossa

Kaikille avoin Vammaisuus ja digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -etäkehittämistapaaminen järjestetään keskiviikkona 2. marraskuuta klo 15–17. Tapaamisessa osallistujat voivat esittää tarpeitaan ja toiveitaan vammaispalveluiden kehittämiseen liittyen. Etäkehittämistapaamiseen voi osallistua tällä verkkosivulla olevan Teams-linkin kautta. 

Palautetta Omaks.fi:n toiminnasta, ominaisuuksista ja puutteista voi jättää myös palautelomakkeen kautta. Eri kehittämisryhmissä sekä lomakkeen kautta saadut ideat ja palautteet otetaan huomioon Omaks.fi-palvelun kehittämisessä. 

Omaks.fi-palvelu 

Omaks.fi-palvelu, Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa maksuttomia palveluita kaikille keskisuomalaisille ilman ajanvarausta. Palvelussa pääsee puhumaan esimerkiksi sosiaaliohjaajan, seksuaalineuvojan, perhetyöntekijän tai ikääntyvien palvelu- ja sosiaaliohjaajan kanssa mieltä askarruttavista asioista. Palvelusta löytyy myös maksutonta etäryhmätoimintaa, nuorten ja perheiden omat sivut sekä tietoa, valmennuksia ja vinkkejä hyvinvoinnin tueksi. Tunnistautumista vaativat vastaanotot laajenevat kaikille keskisuomalaisille lähitulevaisuudessa. 

Lisätietoja:

  • Päivi Paavilainen, projektipäällikkö, sosiaalihuollon kehittämisohjelma, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 613 9571, paivi.paavilainen(at)jyvaskyla.fi 

  • Riikka Lahtela, projektityöntekijä, vammaispalvelun asiakkaan palveluketju ja vammaisosaaminen, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 613 9497, riikka.lahtela(at)jyvaskyla.fi 

  • Mari Mäkelä, projektityöntekijä, vammaispalvelut ja henkilökohtaisen avun keskus, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, p. 040 613 9653, mari.makela(at)jyvaskyla.fi