Hyppää pääsisältöön
Pieni joukko eri-ikäisiä ihmisiä istuu kahden pöydän ääressä. Pöydillä on papereita ja yksi henkilö kirjoittaa muistiinpanoja.

Uutinen

Asukaspaneeli puntaroi palveluverkkoehdotusta 

13.3.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukaspaneeli puntaroi viime viikolla nyt lausunnoilla olevia, sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoa koskevia ehdotuksia sekä laajemminkin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä Keski-Suomessa. 

Asukaspaneelin tekemässä julkilausumassa korostui yhteistyö hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa. Asukaspaneelin mielestä asukkaiden pitää voida luottaa palveluiden pysyvyyteen, saatavuuteen ja toimivuuteen. Palveluja toivotaan ihmislähtöisesti ja monikanavaisesti. Voimavaroja on hyvä keskittää ja ohjata tilanteen ja tarpeen mukaan sekä tietoon perustuen. 

Asukaspaneelin julkilausuman mukaan palveluverkko tulee uudistaa kustannustehokkaasti, ja sen tulee tuottaa lisäarvoa palveluihin. Asukaspaneelin mielestä lähipalvelut on turvattava niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota ennakointiin ja ennaltaehkäisevään työhön. Jos palveluverkkoa täytyy karsia, lähipalvelut on turvattava lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä ja liikkuvia palveluita. Saman katon alle voidaan kerätä useita toimijoita ja näissä monitoimitiloissa rakennetaan moniammatillista yhteistyötä, kuntalaisen tarpeet huomioivaa ihmislähtöisyyttä sekä yhteisöllisyyttä. 

Edelleen asukaspaneelin julkilausuman mukaan lapset, vanhukset sekä liikunta- ja toimintakykyrajoitteiset tulisi huomioida erityisesti päätöksissä. Jokaiselle on turvattava ihmisarvoinen elämä ihmisryhmästä tai asemasta riippumatta. Ihmislähtöisyydessä on tärkeää se, kuinka ihminen kohdataan ja kuinka häntä kohdellaan riippumatta siitä, missä hänet kohdataan. 

Asiantuntijapuheenvuorojen sekä omien näkemystensä pohjalta asukaspaneelin jäsenet keskustelivat ja muodostivat julkilausuman sisällön yhdessä. Asukaspaneelin julkilausuma otetaan huomioon palveluverkkoa koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Asukaspaneeli luovutti julkilausumansa 9. maaliskuuta aluevaltuuston puheenjohtajalle Jani Kokolle

Palvelujohtaja Nina Peränen kiittää kaikkia asukaspaneeliin osallistuneita. 

– Paneeliin osallistuneet olivat todella sitoutuneita työskentelyyn. He katsoivat hyvinvointialuetta kokonaisuutena eivätkä pelkästään oman kotikuntansa näkökulmasta. Oli hienoa seurata, kuinka toisilleen täysin vieraat ihmiset pääsivät nopeasti kiinni yhteiseen työskentelyyn. Muutaman äänestyksen jälkeen syntyi yhteinen näkemys julkilausumasta ja kaikki pystyivät sitoutumaan siihen, Peränen kertoo. 

Julkilausuma on asukaspaneelin yhteisen työn tulos, ja se edustaa asukaspaneelin osallistujien jaettua näkemystä. Julkilausuma on koostettu asukaspaneelin osallistujien sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöiden yhteistyönä. Hyvinvointialueen työntekijät ovat auttaneet julkilausuman muotoilussa, mutta eivät ole vaikuttaneet sen sisältöön.  

Reilu 30-henkinen asukaspaneeli kokoontui ajalla 4.3. – 9.3.2024 kolme kertaa Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuustosalissa, Jyväskylän Viitaniemessä. Tapaamiset järjestettiin lähitapaamisina, ja tapaamisten kesto oli yhteensä 12 tuntia. Tapaamisissa asukaspaneelin osallistujat kuulivat asiantuntijapuheenvuoroja puntaroivasta asukaspaneelista, hyvinvointialueen toiminnasta sekä sen tuottamista ja järjestämistä palveluista, palveluverkkotyöstä sekä hyvinvointialueen päätöksenteosta.  

Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäiseen asukaspaneeliin osallistui 31 keskisuomalaista 14 kunnasta. Kutsu asukaspaneeliin lähetettiin 10 000 satunnaisotannalla valitulle täysi-ikäiselle keskisuomalaiselle. Kutsun perusteella ilmoittautuneista valittiin asukaspaneelin osallistujat kiintiöintiä käyttäen. Kiintiöinnillä pyrittiin varmistamaan, että asukaspaneeli edustaa Keski-Suomen hyvinvointialueen väestöä mahdollisimman kattavasti. Asukaspaneeli on toteutettu yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kanssa. 

Palveluverkkoa koskevat ehdotukset ovat lausunnoilla 

Keski-Suomen hyvinvointialueella on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntovaiheen materiaali, joka kattaa monikanavaisen palveluverkon osalta niin fyysiset ns. kivijalka palvelupisteet, kuin liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut sekä sähköisen palvelun. Lausuntomateriaaliin ja erilaisiin palveluverkon vaihtoehtoisiin malleihin on mahdollisuus ottaa kantaa 23.3. saakka, jonka jälkeen aluehallitus tekee lopullisen ehdotuksen aluevaltuustolle näillä näkymin touko-kesäkuussa. 

Ehdotuksessa vahvistettaisiin kaikissa kunnissa ikääntyneitä ja perheitä kohtaavia matalan kynnyksen palveluita. Ympärivuorokautisen asumisen palveluita tarjottaisiin vanhuksille ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien määrää vähennettäisiin pitkälti palveluiden ylläpitämisen ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi, osasyynä on myös merkittävät vaikeudet saada rekrytoitua henkilöstöä alueella eri toimipisteisiin. Alueellisten sairaalaosastojen määrää hieman vähennettäisiin ja niiden työnjakoa uudistettaisiin. Niiden paikkamäärää ei lähtökohtaisesti vähennetä ja ne erikoistuvat tiettyjen osaamisten mukaan. Liikkuvien ja sähköisten palveluiden tarjontaa laajennetaan.  

Ehdotuksen tarkoitus on vahvistaa voimavaroja ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa ja monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus. 

Palveluverkkoa koskevaan ehdotukseen voi ottaa kantaa monin eri tavoin. Lisätietoa palveluverkosta ja vaikuttamismahdollisuuksista on osoitteessa www.hyvaks.fi/palveluverkko

Lisätietoja: 

  • Nina Peränen, palvelujohtaja, hyvinvointi ja kumppanuudet, p. 050 594 6783, nina.peranen(at)hyvaks.fi 

Liite: 

Asukaspaneelin julkilausuma