Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui 31.10.2023.

Uutinen

Aluehallitus päätti vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointimallista

23.1.2024

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 toiminnan ja talouden raportointikäytännön ja raportointimallin.

Vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta raportoidaan alue- ja aluevaltuustolle siten, että

  1. neljännesvuosikatsaukset käsitellään päätösasioina aluehallituksessa ja aluevaltuustossa
  2. tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosikatsausten yhteydessä
  3. kuukausiraportit toimitetaan aluehallitukselle tiedoksi portaaliin kuukausittain

Lisäksi hyvinvointialueen johtoryhmässä seurataan talouden toteumaa ja ennustetta sekä tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja muiden talouden tasapainottamistoimenpiteiden etenemistä kuukausittain. Talouden seurantaa ja raportointia tehdään kuukausittain myös muilla organisaatiotasoilla.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin 5.12.2023.

Aluevaltuuston jäsenen vaihtuminen


Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Touko Aallolle eron aluevaltuuston jäsenyydestä ja että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuuston varajäsenen Touko Aallon sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi