Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet kokoustavat.

Uutinen

Aluehallitus hyväksyi Jämsän Terveys Oy:n vaiheittaisen liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen

29.8.2023

Aluehallituksen 29.8.2023 käsittelyssä olivat mm. Jämsän Terveys Oy:n palveluiden liikkeenluovutus, lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle aluevaltuuston 13.6.2023 päätöksestä tehdyistä valituksista sekä asiakasmaksuihin tulleet muutokset.

Jämsän Terveys Oy:n palveluiden liikkeenluovutus ja siirtosopimus

Aluehallitus päätti hyväksyä Jämsän Terveys Oy:n vaiheittaisen liikkeenluovutuksen ja siirtosopimuksen sekä valtuutti sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtajan neuvottelemaan ja hyväksymään siirtosopimuksen liitteisiin tulevat tarkennukset.

Jämsän Terveys Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja Keski-Suomen hyvinvointialueelle sopimuskauden 1.9.2015 - 31.8.2025 ajan. Yhtiön aloitteesta on neuvoteltu Jämsän Terveys Oy:ltä liikkeenluovutuksen periaattein tehtävästä vaiheittaisesta palveluiden siirrosta jo ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Hyvinvointialueen näkökulmasta vaiheittainen siirto mahdollistaa hallitun haltuunoton pienemmin kokonaisuuksin ja myös henkilöstö on mukana prosessissa koko ajan tiiviisti. Asiakkaille palvelutuottajan muutos tulee vähitellen. Vaiheittainen liikkeenluovutus etenee kolmessa aallossa, siten, että Jämsän Terveys Oy:ltä 1.1.2024 siirtyy suunterveydenhuollon ja dialyysiyksikön palvelut. 1.4.2024 siirtyy vanhuspalveluiden kokonaisuus ja 1.8.2024 perhekeskuksen, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perusterveydenhuollon kuntoutuksen palvelut. Palvelut siirtyvät osaksi hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto-organisaation mukaista rakennetta. Jämsän Terveys Oy:ltä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle lähes 500 työntekijää vuoden 2024 aikana entisin palvelussuhteen ehdoin.

Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle aluevaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 13.6.2023 päätöksestä, joka liittyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätös -asiaan, on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan kyseessä olevan lausunnon ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ennen lausunnon jättämistä hallinto-oikeuteen. Hyvinvointialueelta on pyydetty lausuntoa asiasta 4.9.2023 mennessä.

Asiakasmaksujen muutokset 1.10.2023 alkaen

 Aluehallitus päätti hyvinvointialueen asiakasmaksuista. Asiakasmaksuhinnastoon lisätään ja tarkennetaan seuraavia asiakohtia:

  • Mikäli hyvinvointialueen asiakkaalla on voimassa oleva toimeentulotuen päätös (mukaan lukien perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki), voidaan 1.10.2023 alkaen asiakkaan sosiaali- ja terveysaseman lääkärikäynnin maksu jättää perimättä. Perimättä jättämisen edellytyksenä on, että asiakas esittää vastaanotolla asioidessa toimeentulotuen päätöksen. Maksu voidaan hyvittää asiakkaalle myös takautuvasti kuuden kuukauden ajalta, edellyttäen että toimeentulotuen päätös on ollut voimassa vastaanoton ajankohtana. Hyvityksen edellytyksenä on, että asiakas toimittaa viimeistään kuuden kuukauden sisällä vastaanoton ajankohdasta lukien toimeentulotuen päätöksen hyvinvointialueen asiakasmaksulaskutukseen.
  • Käyttämättä ja peruuttamatta jääneen palvelun asiakasmaksun perimisen osalta ehdotetaan, että käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä palvelusta ei peritä maksua 1.10.2023 alkaen seuraavissa hyvinvointialueen perusterveydenhuollon palveluissa: neuvolapalvelut, pikkulapsipsykologipalvelut, opiskeluhuollon terveydenhoidolliset palvelut sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut ja Nuorisovastaanoton nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut.
  • Maksukaton osalta asiakasmaksuhinnastoon esitetään selvyyden vuoksi tarkennettavaksi, että säännöllisen kotihoidon maksu ei kerrytä asiakkaan maksukattoa.

Talouden puolivuosikatsaus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen puolivuosikatsauksen sekä raportin hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoitus on arviolta yli 80 miljoonaa euroa pienempi kuin hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan tosiasialliset kustannukset vuonna 2023. Aluevaltuuston hyväksymän tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti ja uusia säästötoimenpiteitä tullaan tekemään osana taloussuunnittelua.

- Saamamme rahoitus vuodelle 2023 on ollut hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan todellisia kustannuksia pienempi. Hyvinvointialue ei ole toimintansa aikana tehnyt sellaisia päätöksiä tai ratkaisuja, joilla olisi oleellisesti toiminnan kustannustasoa kasvattava vaikutus, sanoo hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet.

Valtionavustuksen hakeminen ruoka-aputoiminnan tukemiseen

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialue hakee valtionavustusta ruoka-aputoiminnan tukemiseksi 31.8.2023 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriö kokeilee uutta mallia, jossa lahjoitetun hävikkiruoan jakeluun tarkoitettu avustus kohdennetaan kunnan, maakunnan tai hyvinvointialueen kautta paikallisille ruoka-aputoimijoille. Koska kyseessä on koko maakunnan kattava avustus ja rahoittaja painottaa avustusehdoissa yhteistyötä sosiaalipalveluiden ja ruoka-aputoiminnan välillä on perusteltua, että hyvinvointialue toimii avustuksen hakijana Keski-Suomessa. Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen on valtion talousarviossa vuoden 2023 osalta varattu jaettavaksi 1 831 000 euroa. Kaikkien alueiden osallistuessa hakuun Keski-Suomen, asukaslukuun perustuva, laskennallinen osuus on 90 097 euroa.

TKKI-neuvottelukunnan jäsenen vaihtuminen

Aluehallitus valitsi Kati Jetsun Matleena Käpin tilalle Tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKKI) neuvottelukuntaan. Käppi pyysi eroa 22.6.2023 hyvinvointialueen luottamustehtävistä henkilökohtaisista syistä, joiksi hän ilmoitti opiskelun ja ulkomaille muuttamisen.

Aluehallitus antoi lausunnon pelastustoimen lainsäädännöstä

Aluehallitus antoi lausunnon sisäministeriön valmistelemista pelastustoimen toimialaa koskevasta lainsäädännöstä ja valtioneuvoston sekä sisäministeriön asetuksista.

Lausunnot koskevat pelastustoimeen kuuluvien hyvinvointialueen tehtävien kokoamista hyvinvointialueesta suurempiin kokonaisuuksiin yhden tai useamman hyvinvointialueen järjestettäväksi. Keski-Suomessa tämä tarkoittaa esimerkiksi Itäisen yhteistyöalueen pelastustoimen palveluiden järjestämisen yhteistyötä. Lausunto koskeen myös koottujen tehtävien kustannusten jakamista sekä koottuun tehtävään sisältyvien palvelujen ja muiden toimenpiteiden korvausperusteista.

Novan osasto G7:n avaaminen psykiatrian resursoimiseksi

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Sairaala Novan osasto G7:n avaamisen psykiatrian lisäresurssiksi psykiatrian palvelualueelle. Osaston käynnistämisen vaatima henkilöstö kootaan muilla psykiatrian osastoilla tällä hetkellä ylipaikkatilanteen vuoksi työskentelevistä sijaisista ja keikkalaisista sekä osasta psykiatrian varahenkilöstöä. Paikkojen lisääminen on kustannusneutraali ratkaisu, koska muun muassa ostopalvelut vähenevät.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa sisäisen tarkastajan viran 1.10.2023 alkaen. Hyvinvointialueella on tällä hetkellä yksi sisäinen tarkastaja. Hyvinvointialueen koko ja toiminnan laajuus huomioon ottaen resurssia on vahvistettava sisäisen tarkastuksen luotettavuuden varmistamiseksi.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Hyvil Oy on lähettänyt yhtiökokouskutsun hyvinvointialueelle ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.8.2023. Kokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, hallituksen valinta ja Hyvilin toiminnan vaikuttamisen tuen mekanismi. Kokousedustajaksi on nimetty konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Leppä.

Jämsän Terveys Oy on lähettänyt yhtiökokouskutsun hyvinvointialueelle ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.9.2023. Kokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen jäsenten valinta. Maarit Heikkistä ehdotettiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi
  • aluehallituksen varapuheenjohtaja Lotta Ahola (kokouksen puheenjohtajana Jämsän Terveys Oy:n ja Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle aluevaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asiakohdissa Maria Kaisa Aulan jäävättyä itsensä asioiden käsittelystä), p. 040 756 8206, lotta.ahola(at)hyvaks.fi