Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

26.3.2024

Aluehallituksen kokouksessa 26.3.2024 käsiteltiin mm. hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja henkilöstökertomus, lausuma Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Istekki Oy:tä koskeva liikkeenluovutus ja Hyvaks-akatemian kokonaisuus.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Aluehallitus hyväksyi ja allekirjoittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialueen tilikauden alijäämä 113,5 miljoonaa euroa kirjataan taseen omaan pääomaan.

Merkittävä alijäämä kertoo hyvinvointialueiden vaikeasta lähtötilanteesta: Vuoden 2023 rahoitus ei vastannut hyvinvointialueille siirtyneiden toimintojen todellisia kustannuksia. Rahoituslainsäädäntö ei toiminut poikkeuksellisessa talouden tilanteessa siten, kuin sen oli tarkoitus toimia.

Vuonna 2023 ostopalvelujen hinnanmuutokset, yleinen inflaatiokehitys ja sosiaali- ja terveydenhuollon yleistä palkkatason nousua korkeammat palkankorotukset aiheuttivat alueille merkittäviä ennakoimattomia kustannuksia, joita vuoden 2023 rahoituksen tason määrittelyssä ei ollut huomioitu.

Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstökertomus 2023

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle. Henkilöstökertomus seuraa strategisia toiminnallisten ja taloudellisten henkilöstötavoitteiden saavuttamista ja se kertoo henkilöstökuvasta, henkilöstön uudistumisesta, ajankäytöstä, henkilöstökustannuksista ja työelämän laadusta.

Lausuma Korkeimmalle hallinto-oikeudelle kuntien antamista lausunnoista

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Suomen hyvinvointialuetta lausumaan 27.3.2024 mennessä Keski-Suomen kuntien ja kaupunkien vastauksista liittyen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Aluehallitus päätti pitää voimassa hakemuksensa, jonka tarkoituksena on, että korkein hallinto-oikeus purkaa sairaanhoitopiirin valtuuston 17.6.2022 päätöksen kuntayhtymän peruspääoman alentamisesta 24 miljoonalla eurolla.

Istekki Oy:n loppukäyttäjä- ja viestintäteknologianpalveluita koskeva liikkeenluovutus Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Keski-Suomen hyvinvointialueen Istekki Oy:ltä ostamista palveluista loppukäyttäjä- ja viestintäteknologianpalvelut siirtyvät hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi liikkeenluovutuksella, jota koskevan sopimuksen aluehallitus hyväksyi.  Toiminnot kattavat lähes puolet hyvinvointialueen Istekki Oy:ltä ostamista palveluista.  Liiketoimintakokonaisuus käsittää 55 henkilötyövuotta.

Käytännössä sopimuksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että aiemmin Istekki Oy:lta ostettujen loppukäyttäjä- ja viestintäteknologianpalveluiden henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.9.2024 alkaen. Samalla myös muut sopimuksessa kuvatut palvelun tuottamiseen vaadittavat resurssit, kuten toimitilat ja kalusteet siirtyisivät hyvinvointialueen vastuulle.

Hyvaks-akatemia -koulutuskokonaisuus etenee

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Hyvaks-akatemian tilannekatsauksen. Hyvaks-akatemia konsepti on koulutuskokonaisuus, joka sisältää tarpeen mukaisia koulutuskokonaisuuksia eri kohderyhmille. Akatemian myötä hyvinvointialueelle saadaan standardoitu johtamismalli, joka auttaa yhtenäisen toimintakulttuurin luomisessa ja toisaalta hyvinvointialuestrategian eläväksi tekemisessä.

Hyvaks-akatemia laajentuu neljäksi kokonaisuudeksi. Hyvaks-akatemia esihenkilöille ja henkilöstölle on käynnistynyt kesän ja syksyn 2023 aikana ja luottamushenkilöille suunnattu akatemia käynnistyi syksyllä 2023. Hyvaks-akatemia kumppaneille ja Hyvaks-akatemia kaikille -kokonaisuuksien suunnittelu jatkuu 2024 aikana.

Vastaukset valtuustoaloitteisiin hyväksyttiin

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle kahden valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen hyväksymistä ja aloitteiden toteamista loppuun käsitellyksi.  Ensimmäinen aloite koski toimenpiteitä kriisiytyneen koulupsykologipulan helpottamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Toinen aloite koski lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämistä 25 ikävuodessa. Vastaukset hyväksyttiin lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan esittämässä muodossa.

Ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelukuvaus

Aluehallitus päätti palauttaa ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelukuvauksen takaisin valmisteluun.

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut ja antoi kokousedustajille evästyksiä. Työterveys Aalto Oy:n hallituksen jäseneksi aluehallitus ehdottaa konsernipalveluiden johtaja Lasse Leppää.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi