Hyppää pääsisältöön
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen kokous 7.5.2024.

Uutinen

Aluehallituksen käsittelyssä hyvinvointialueen uudistusohjelma

7.5.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 7.5.2024 käsiteltiin mm. hyvinvointialueen uudistumisohjelma, talouden neljännesvuosikatsaus ja vuoden 2024 talousarviomuutokset.

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen uudistumisohjelman. Uudistumisohjelma toimii viitekehyksenä hyvinvointialueen ihmislähtöisen strategian toimeenpano-ohjelmille: palveluiden järjestämisen linjauksille, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelmalle sekä henkilöstö-, tieto-, kumppanuus- ja digitalisaatio-ohjelmille.

Kulmakivinä hyvinvointialueen uudistamistyössä ovat uusi johtamiskulttuuri ja yhteisövaikuttavuus. Uuden johtamisjärjestelmän keskeisiä välineitä ovat hyvinvointialueen henkilöstön Hyvaks-akatemia sekä asukas- ja asiakasarvon johtaminen. Yhteisövaikuttavuudella viitataan siihen, miten organisaatiot ja yhteisöt vaikuttavat yhdessä edistäen ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Esimerkkeinä yhteisövaikuttavuudesta ovat hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja kumppaneiden perhe- ja seniorikeskusten yhteiskehittäminen.

Uudistumisohjelmaa käsiteltiin hyvinvointialueen lautakunnissa huhtikuussa 2024.

Talouden neljännesvuosikatsaus ja vuoden 2024 kevään talousarviomuutokset

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden neljännesvuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2024.

Alkuvuoden talouden toteuma on ylijäämäinen, mutta koko vuoden tuloksen ennustetaan toteutuvan 103 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Vuoden 2024 talousarviossa tulostavoite oli -50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen, joten koko vuoden tulosennuste on noin 53 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Poikkeamaa talousarvion mukaisesta tuloksesta arvioidaan syntyvän erityisesti sairaalapalveluissa sekä laaja-alaisessa sote-keskuksessa ja ne liittyvät pääosin palvelujen ostojen suunniteltua suurempaan tarpeeseen ja hinnannousuihin sekä tarvikkeiden hintojen nousuun.

Hyvinvointialue pyrkii hillitsemään kustannusten nousupainetta laajalla kokonaisuudella​, johon kuuluvat muun muassa tuottavuusohjelma ja muut säästötoimenpiteet, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyö​, organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisarviointi​ sekä asettamalla sairaalapalveluiden vastuualueelle toiminnan ja talouden ohjausryhmä. Lisäksi sopimushallinnan haltuun ottamiseen ja ostolaskudatan läpikäymiseen asetettua valtiovarainministeriön erillisrahoituksella rahoitettavaa projektia on päätetty jatkaa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Rahoitusmalliin sisältyvä jälkikäteistarkistus korjaa rahoituksen ja velvoitteiden epäsuhtaa vasta vuonna 2025.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy kevään 2024 talousarviomuutokset. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset käyttösuunnitelmaan sekä päivitetyn hankintasuunnitelman.

Virkojen perustaminen

Aluehallitus päätti perustaa kolme toistaiseksi voimassa olevaa sosiaaliohjaajan virkaa 1.5.2024 alkaen ja kolme palveluohjaajan määräaikaista virkaa ajalle 1.6.−31.12.2024. Sosiaaliohjaajien virkojen perustaminen on työsuhteiden muuttamista viroiksi, joten niistä ei synny kustannusvaikutuksia. Palveluvelan purkamiseen perustettavien määräaikaisten palveluohjaajien virkojen kustannukset katetaan Kestävän kasvun ohjelmasta.

Valtuustoryhmille vuodelle 2023 myönnetyn tuen raportointi

Aluehallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaikki valtuustoryhmät ovat raportoineet niille myönnetyn tuen käytöstä vuodelta 2023. Hyvinvointialueesta annetun lain mukaan hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Yleislääkärin vastaanoton palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen 

Aluehallitus hyväksyi yleislääkärin vastaanoton palvelusetelin palvelukohtaiseen sääntökirjaan esitetyt muutokset. Sääntökirjamuutoksiin haettiin evästykset palveluntuottajien vaikuttamistoimielimeltä sekä lautakunnista. Muutokset koskettivat asiakasmaksujen muutoksista johtuvia hintapäivityksiä sekä sääntökirjan ohjeistuksien tarkennuksia.

Kiinteistönkauppaan liittyvän sovintosopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus päätti hyväksyä kiinteistönkauppaan liittyvän sovintosopimuksen, valtuutti tilapalvelujohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja talousjohtajan huolehtimaan 35 000 euron hinnanalennuksen maksamisesta aluehallituksen päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Kiinteistökauppa koski Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistaman Jyväskylän Korpilahdella sijaitsevan kiinteistön myyntiä kahdelle yksityishenkilölle, josta sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen 23.6.2021.

Muita asioita

Aluehallitus merkitsi tiedoksi tilannepäivityksen vammaisten lasten erityishuoltolain mukaisen aamu- ja loma-ajan toiminnan järjestämisen Jyväskylässä.

Aluehallitus päätti hyväksyä 2M-IT Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen, Monetra Keski-Suomi Oy:n, Monetra Oy:n, Monetra Oulu Oy:n ja Hyvin Oy:n tulleet yhtiö- ja osakaskokouskutsut. Aluehallitus nimesi Monetra Oy:n yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Aija Suntioisen sekä nimesi Hyvil Oy:n yhtiökokouksen edustajaksi strategiajohtaja Anu Pihlin. Aluehallitus on aiemmin nimennyt Monetra Keski-Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Aija Suntioisen.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa hyvaks.fi/aluehallitus. Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan heti kun se on tarkistettu hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

  • Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)hyvaks.fi
  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi