Hyppää pääsisältöön
Nuori ja aikuinen istuvat sohvalla, juttelevat ja katsovat Mun stoori-kortteja.

Uutinen

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä viimeisteli Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuollon suunnitelmaa 2024–2025

26.10.2023

Keski-Suomen alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä piti kokouksensa 10.10.2023. Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskeluhuoltosuunnitelma 2024–2025 on nyt viimeistelyvaiheessa. Yhteistyöryhmä kävi läpi suunnitelman keskeisen sisällön eli tavoitteet ja keskeiset periaatteet, hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön, arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta, voimavarojen kohdentamisen, toteuttamisen ja seurannan sekä lainsäädännöllisen taustan.  Keskeisistä periaatteista yhteistyöryhmä korosti asiakaslähtöisyyttä, monialaista yhteistyötä, hyvinvoivaa henkilöstöä, yhdenvertaisuutta ja ennaltaehkäisevää työtä.

Nyt valmistumassa oleva opiskeluhuoltosuunnitelma lähtee seuraavaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen toimielimien käsittelyyn ja päätöksentekoon. Suunnitelma on 15.11. lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittelyssä, 28.11. aluehallituksessa ja 5.12. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Nuorisovaltuusto on käsitellyt suunnitelmaa jo aiemmin.

Keski-Suomen hyvinvointialueella opiskeluhuoltosuunnitelma sisältyy suunnitelmakokonaisuuteen, jossa muita suunnitelmia ovat: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, neuvolasuunnitelma, mielenterveyssuunnitelma, suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, ehkäisevän työn suunnitelma sekä alueellinen hyvinvointisuunnitelma.

Yhteisöllisen hyvinvointityön edistäminen

Yhteistyöryhmä keskusteli yhteisöllisestä hyvinvointityöstä ja kuuli Jyväskylän yliopiston psykologian yliopistonopettajan Suvi Eskelisen ja erityispedagogiikan yliopistonlehtorin Miia Sainion esityksen yhteisöllisestä hyvinvointityöstä tehdystä tutkimuksesta. Yhteisöllistä hyvinvointityötä voi kuvata prosessina, johon liittyvät sitoutunut työyhteisö, hyvinvointia edistävät toimet ja yhteisöllinen johtaminen. Tutkimuksen mukaan tyytyväisyydessä hyvinvointityöhön löytyy eroja koulujen välillä sekä eri henkilöstöryhmien välillä. Lisäksi eroja hyvinvointityöhön suhtautumisessa löytyy koulujen välillä. 

Yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen on osa alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa ja kokouksessa sovittiinkin, että yhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja alueellisen opiskeluhuollon välillä jatketaan.

Yhteistyöpintoja nuorisotyön kanssa

Työryhmä kuuli alueellisen nuorisotyön koordinaattorin Riku Jurvasen esityksen nuorisotyöstä. Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyöllä on myös yhteistyöpintoja hyvinvointialueen sekä alueellisen opiskeluhuollon kanssa muun muassa erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön sekä yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän kanssa.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän kokoukset 2024

Keski-Suomen alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä. Vuodelle 2024 työryhmälle on suunniteltu 4 kokousta: kokoukset ovat 13.2., 7.5., 10.9. ja 12.11. 

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän muistiot julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. 
Suora linkki verkkosivuilla olevaan muistioon, joka on pdf-muodossa.

Lisätietoja:
•    opiskeluhuollon palvelujohtaja Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, paula.kayhko(at)hyvaks.fi