Hyppää pääsisältöön

Terveysasemien puhelinpalvelut ja chat-palvelu ovat ruuhkautuneet. Jos olet jättänyt soittopyynnön, odotathan takaisinsoittoa ennen uutta yhteydenottoa puhelimitse tai uutta chat-yhteydenottoa.

Lue lisää.

Uutinen

Alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä keskusteli Keski-Suomen opiskeluhuollon suunnitelmaluonnoksesta

14.9.2023

Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma tehdään nyt ensimmäistä kertaa.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä piti kokouksensa 5.9.2023. Työryhmä keskusteli muun muassa kommentoitavana olleesta alueellisesta opiskeluhuollon suunnitelmaluonnoksesta sekä kuuli ajankohtaiskatsauksen opiskeluhuollon ja nuorten mielenterveyspalveluista.

Opiskeluhuoltosuunnitelman luonnos kommentoitavana yhteistyöryhmällä

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2024–2026 luonnos on ollut yhteistyöryhmän kommentoitavana kahden viikon ajan. Myös muun muassa hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden vastuualueen johtoryhmä sekä opiskeluhuollon henkilöstö ovat antaneet palautetta suunnitelmaluonnoksesta. Suunnitelman lähetekeskustelu käytiin yhteistyöryhmässä keväällä. Suunnitelman tulee olla valmiina yhteistyöryhmän seuraavan kokoukseen eli 10.10.2023 mennessä. Opiskeluhuoltosuunnitelma käsitellään kuluvan vuoden aikana lasten, nuorten ja perheiden lautakunnassa, työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnassa ja aluehallituksessa. Suunnitelman hyväksymisestä päättää aluevaltuusto.  Suunnitelmaa päivitetään seuraavan kerran keväällä 2025.

Yhteistyöryhmä kävi suunnitelman tiivistelmiä läpi aktiivisesti keskustellen. Yhteistyöryhmä piti suunnitelmaa laajana ja kattavana. Suunnitelman tietopohja rakentuu alueellisen hyvinvointikertomuksen vähimmäistietosisällön pohjalle sekä hyvinvointialueen muille mittareille. Mittareilla on tavoitteena mitata lasten ja nuorten hyvinvointia, palveluiden toteutumista ja saatavuutta, opiskeluhuollon palveluiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä sekä yhteisöllisen työn toteutumista. 

Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Suunnitelman tulee pohjautua alueella toimivien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuollon suunnitelmiin, mutta koulutuksen järjestäjien suunnitelmia ei ole ollut tässä vaiheessa käytettävissä kattavasti.

Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma liitetään osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointisuunnitelmaa.

Ajankohtaista opiskeluhuollon palveluista ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista

Tiukennettu hoitotakuu astui voimaan 1.9.2023 eli kiireettömään sairaanhoitoon tulee päästä 14 vuorokauden sisällä. Tällä on vaikutuksia myös opiskeluhuollon palveluihin.

Opiskeluterveydenhuollossa on otettu käyttöön kesän 2023 aikana keskitetty puhelinpalvelu. Viesti puhelinpalvelusta ei ole tavoittanut kaikkia oppilaitoksia ja opiskelijoita, joten viestintää puhelinpalvelusta jatketaan. 

Koulupsykologien kaikkia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Rekrytointia kehitetään ja tehdään edelleen. 

Hyvinvointialueella on vahvistettu nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita. Seitsemän nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiimiä keskittyy nuorten lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon. Hyvinvointialueella laaditaan uusia lasten- ja nuorten mielenterveyden hoito- ja palvelupolkuja.

Asiakasmaksuihin on tulossa 1.10. muutos. Jatkossa opiskeluterveydenhuollossa laskutetaan käyttämättömistä peruuttamattomista sairaanhoidollisista ajanvarauksista yli 18 vuotta täyttäneiltä ja maksu on 51,80 euroa. Maksu ei kuitenkaan kosketa opiskeluhuollon terveydenhoidollisia palveluita, eikä koulupsykologipalveluita.

Opiskeluhuollon johtotiimi vierailee syksyn aikana kunnissa tapaamassa sivistystoimen ja kunnan edustajia. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista opiskeluhuollon asioista ja yhteistyön vahvistamisen käytänteistä. Vierailut ovat jo toteutuneet Äänekoskella, Saarijärvellä ja Laukaassa. Yhdessä tapaamisessa kohdataan useamman kunnan edustajia. Tapaamiset on koettu tärkeinä. 

Muita ajankohtaisia asioita

THL julkistaa kouluterveyskyselyn tulokset 21.9.2023.

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä 

Keski-Suomen alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä toimii hyvinvointialueen sekä koulutuksen järjestäjien yhteistyöelimenä.

Yhteistyöryhmän seuraava kokous on 10.10. 

Alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän muistiot julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla

Lisätietoja:
•    opiskeluhuollon palvelujohtaja Paula Käyhkö, p. 050 517 7542, paula.kayhko(at)hyvaks.fi