Hyppää pääsisältöön
Puun latvoja talvisessa maisemassa.

Ulkomailla lääkäritutkinnon suorittaneet

Valvira myöntää oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia

Laillistettavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä saa toimia vain Valviran myöntämän laillistuksen saanut henkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille.

Mikäli olet suorittanut lääkäritutkinnon ulkomailla ja tarvitset lääkäritutkinnon laillistamiseen Valviran edellyttämää kuuden kuukauden harjoittelujaksoa, olethan yhteydessä lääkärikoulutukseemme: laakarikoulutus(at)hyvaks.fi.

Ennen Valviran edellyttämää harjoittelujaksoa sinulla tulee olla:

  • Valviran todistus tutkinnon hyväksymisestä
  • riittävä Suomen kielen taito tehtävään
  • ansioluettelosi (CV)

Lisätietoja:

Ulkomaalaisten lääkäreiden työkokeilu

Ulkomaalaisia lääkäreitä (joko EU/ETA-maista tai EU:n ulkopuolisista maista) on mahdollista ottaa työkokeiluun myös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Näissä tapauksissa harjoittelija ei ole työsuhteessa sairaalaan. Harjoittelijan vakuutuksesta ja päivärahan maksamisesta huolehtii TE-toimisto. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ulkomaalainen lääkäri asuu jo Suomessa eli kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja on oikeutettu työttömyysetuuteen.

Harjoittelusta täytetään erillinen TE-toimiston laatima sopimus, jonka allekirjoittaa yksikön ylilääkäri. Kaikista käytännön järjestelyistä huolehtivat yksiköt itse. Muiden kuin Suomen kansalaisten tullessa töihin tai työkokeiluun, on henkilön oleskeluluvan voimassaolo varmistettava passista tai ulkomaalaisen oleskelulupakortista. Pelkkä kopio ko. asiakirjasta ei riitä.

Lisätietoa: