Hyppää pääsisältöön

Lääketieteen perusopetus

Keski-Suomen hyvinvointialueella annetaan perusopetusta lääketieteen opiskelijoille erikoissairaanhoidossa Jyväskylän Sairaala Novassa sekä perusterveydenhuollon osalta Palokan (Jyväskylä) opetusterveyskeskuksessa. Lisäksi yleislääketieteen terveyskeskusopetusjaksoja järjestämme alueemme sote-keskuksissa.

Sairaala Nova on vuonna 2021 käyttöönotettu opetussairaala, jossa opiskelijat saavat laadukasta lääketieteen opetusta ja ohjausta. Novassa oppimista edistää NASCE-laatusertifikaatilla palkittu oppimisympäristö Tietotaitokeskus. Vuonna 2023 Viiden tähden koulutuspaikka- kunniamaininnan saivat Sairaala Novan päivystys sekä Sairaala Novan anestesiologia ja tehohoito. Myös terveyskeskuksemme ovat saaneet kiitosta: Vuonna 2023  viiden tähden koulutuspaikka -kunniamaininta myönnettiin Äänekosken terveysasemalle ja Medisiinariliitto palkitsi Sampoharjun sote-keskuksen, Muuramen sote-keskuksen sekä alueellisen osastotoiminnan Jyväskylän osastot vuoden Kandiystävällinen terveyskeskus -kunniamaininnalla.

Image
lääkäri

Erikoissairaanhoito, Sairaala Nova

Suurin osa Sairaala Novan lääketieteen perusopetuksen opiskelijoista on Itä-Suomen yliopistosta. Lisäksi opiskelijoita on myös Helsingistä, Oulusta ja Turusta.

Opintojaksoja on mahdollista suorittaa mm. kirurgialla, korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla, lastentaudeilla, naistentaudeilla, psykiatrialla, anestesialla sekä sisätaudeilla. Opiskelijat tutustuvat eri erikoisalojen käytännön toimintaan, saavat päivittäin opetusta erikoislääkäreiden ohjauksessa. Osa opetuksesta annetaan opetusvastaanotoilla, joilla opiskelijat hoitavat potilaita yhdessä opettajan kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Sairaala Nova on opetussairaala, jossa opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan laadukasta lääketieteen opetusta ja ohjausta. Meillä on opetusmyönteinen ja osaava henkilökunta! Käytössäsi on lisäksi moderni tietotaitokeskus, jossa sinulla on mahdollisuus hajautusjakson aikana kokeilla erilaisia simulaatiovälineitä (mm. gastroskopia, colonoskopia) tilan ollessa vapaana. Voit myös harjoitella keinoiholla erilaisia suturaatiotekniikoita.

Opetus tapahtuu yliopistojen kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta.

Yhteyshenkilönä ja jaksojen koordinaattorina toimii opetushoitaja Pauliina Kangas: pauliina.kangas(at)hyvaks.fi.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus
Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee opiskelijoita ja on voimassa harjoittelujakson päättymisen jälkeenkin. Sosiaaliseen mediaan harjoittelun aikana tapahtuneista asioista tai potilaista kirjoittaminen on ehdottomasti kielletty. Odotamme opiskelijoiden käyttäytyvän ammatillisesti ja asiallisesti henkilökuntaa ja potilaita kohtaan.

Mikäli opetustilanteessa on potilas läsnä, opetus tapahtuu ainoastaan potilaan/asiakkaan suostumuksella.

Muistathan aina esitellä itsesi potilaalle, jotta hän on tietoinen opetustilanteesta ja voi halutessaan kieltäytyä siitä.

Rokotukset
Edellytämme Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijältä ja työharjoitteluun osallistuvalta opiskelijalta Tartuntatautilaki 48 § mukaista soveltuvuutta:

  • Rokotuksen tai sairauden antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan
  • Rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan
  • Lisäksi imeväisikäisiä hoitavilla tulee olla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan

Opetusjaksolle tulevien opiskelijoiden tulee tarvittaessa hoitaa rokotussuojaus kuntoon opiskelijaterveydenhuollossa ennen harjoittelujakson alkamista.

Lääketieteen opetukseen osallistuva henkilöstö
Päävastuu lääketieteen perusopetuksesta on professoreilla ja kliinisillä opettajilla.

Eri alojen erikoislääkärit pitävät lääketieteen opiskelijoille luentoja, sekä osallistuvat käytännön potilasopetukseen poliklinikoilla, osastoilla ja leikkaussaleissa.

Käytännön järjestelyjä koordinoi opetushoitaja ja osassa klinikoita on mukana kandivastaavia.

Sairaalaharjoittelujakson suorittamisesta Sairaala Novassa sovitaan ennalta yliopistojen koordinaattoreiden kanssa.

Hajautusjaksoon liittyvät materiaalit löytyvät eLearnista (ISY), jotka jokainen opiskelija käy lukemassa ennen hajautusjakson alkamista. ELearnissa on viikko-ohjelmat sekä muuta tärkeää tietoa hajautusjakson käytännönjärjestelyistä.

Muiden yliopistojen opiskelijoille infomateriaali lähetetään sähköpostilla.

Lääketieteen opiskelijat suorittavat Kanta-tietoturvan verkkokurssin Itä-Suomen yliopiston kautta ennen hajautusjaksolle tuloa.

Perehdytys
Harjoittelujakso alkaa opiskelijoiden henkilöllisyyden tarkastamisella, vaitiolovelvollisuuskaavakkeen allekirjoittamisella, avainten ja tunnusten luovuttamisella. Tämän jälkeen haetaan työvaatteet vaateautomaatista ja otetaan henkilökohtaiset pukukaapit käyttöön. Tämän jälkeen on perehdytystilaisuus, jossa käydään vielä läpi harjoitteluun liittyviä käytännön asioita, hygieniaa, sekä pidetään steriilin pukeutumisen harjoitus leikkaussalityöhön osallistuville. Tämän jälkeen on erikoisalan oma jakson esittely ja yksikköihin siirtyminen

Pukeutuminen ja pukeutumistilat
Tarjoamme lääketieteen opiskelijoille suojavaatetuksen harjoittelun ajaksi, mutta opiskelijoiden tulee ottaa mukaan omat työkengät ja sukat.

Lääketieteen opiskelijoiden pukutilat sijaitsevat Sairaala Novan -1. kerroksessa.

Ruokailu
Sairaala Novassa harjoittelujaksolla olevat opiskelijat voivat syödä opiskelijahintaan henkilöstöravintola Poukamassa. Ruokailemaan tulevilla opiskelijoilla tulee olla voimassa oleva opiskelijakortti mukanaan.

Savuton sairaala
Sairaala Nova on savuton sairaala ja savuttomuus koskee myös hajautusjaksolla olevia opiskelijoita.

Pysäköinti
Sairaalalla on tarjota rajallinen määrä maksutonta parkkitilaa, joka sijaitsee vanhan sairaalan alueella. Tämän parkkiluvan saa tulopäivän aamun perehdytystilaisuudessa.

Sairaala-alueelta löytyy kaksi maksullista parkkihallia, joista P-Nova on tarkoitettu henkilöstölle ja P-Sairaala asiakkaille. Opiskelijoiden suositellaan käyttävän P-Novaa. Asiakaspysäköintialueita löytyy myös sairaalan edustalta ulkoa.

Mikäli suinkin mahdollista, niin käytä harjoittelusi aikana julkisia liikennevälineitä tai kulje jalkaisin tai pyörällä. Henkilökunnan käytettävissä on lukollinen pyörävarasto. Myös ulkoa löytyy pyörätelineitä.

Palaute
Harjoittelujakson lopussa toivomme, että opiskelijat vastaavat palautekyselyyn. Saatua opiskelijapalautetta hyödynnetään kehittämiseen, jotta pystyisimme vastaamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeisiin ja edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista.

 

Perusterveydenhuolto, Palokan opetusterveyskeskus

Palokan opetusterveyskeskuksessa järjestetään terveyskeskusopetus II (TKOPII), Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville lääketieteen opiskelijoille. Opetushoitajana Palokassa toimii Mari Hyyppä: mari.hyyppa(at)hyvaks.fi

Lisätietoja Palokan opetusterveyskeskuksen terveyskeskusopetuksesta löydät Itä-Suomen yliopiston e-learn -kurssialustalta: Terveyskeskusopetus II.

Terveyskeskusopetusjaksot

Meillä järjestetään myös Itä-Suomen yliopiston yleislääketieteen terveyskeskusopetusjaksoja alueemme sote-keskuksissa. Käytännön järjestelyt hoidetaan Itä-Suomen yliopiston kautta. E-Learn -kurssialustalle (Terveyskeskusopetusjaksot sekä terveyskeskuspäivät) on koottu jaksojen infoasiat: kaikkia jaksoja koskevat yleisohjeet (kirjassa) sekä jaksokohtaiset ohjeistukset. Jaksojen aikataulut:

  • vuosikurssi 1: 2 pvä (16 h), tammikuu

  • vuosikurssi 2: 2 pvä (16 h), lokakuu

  • vuosikurssi 4: 10 pvä (80 h), marraskuu

  • vuosikurssi 5: 10 pvä (80 h), toukokuu

  • vuosikurssi 6 (vapaaehtoinen): 10 pv (80 h), joulukuu

Sote-keskuksiimme voidaan ottaa myös muiden yliopistojen opiskelijoita terveyskeskusopetusjaksoille, jos aikataulu sopii yhteen Itä-Suomen jaksojen kanssa. Lisätietoja voit kysyä sote-keskusten alueylilääkäreiltä.