Hyppää pääsisältöön

Arjen sankaritarinoita: sairaalan tärkein osasto

Sairaala Novan alakerrassa 24/7 toimiva välinehuolto ei ole talon sydän, vaan maksa, jota ilman toiminta loppuisi hyvin pian. Huollossa estetään leikkausinstrumenttien ja muiden välineiden välityksellä tapahtuva infektioiden synty ja leviäminen.

– Me ollaan olennainen osa potilasturvallisuutta, kertoo välinehuoltaja Lea Takalo.

Välinehuolto on laatujärjestelmän mukaista, sertifioitua toimintaa, johon sisältyy sairaanhoidollisen välineistön puhdistus-, desinfiointi-, pakkaus-, sterilointi-, varastointi- ja jakelupalvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

– Tämä ei ole maailman monimutkaisinta hommaa, mutta erittäin tarkkaa, eikä tätä koskaan voi tehdä mutu-tuntumalla. Viimeisin onnistumisprosenttimme oli 99,8 %. Tätä voisi verrata vaikka lääkelaskentaan.

Välinehuollon asiakkaita ovat leikkausosastot ja poliklinikat. Asiakasyksiköt lähettävät toimenpiteiden jälkeen käytössä olleet instrumentit välinehuoltoon huollettavaksi tuotannonohjausjärjestelmän kautta. Vuodessa välinehuollossa tehdään 360 000 suoritetta eli huolletaan noin 1000 instrumenttia tai kokonaista leikkauskorillista päivässä.

Tuotannonohjausjärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki tieto on jäljitettävissä.

– Laatujärjestelmämme pohjautu lakiin potilasturvallisuuden takia. Potilas on tärkein asiakkaamme.

Käytössä asiakaslupaus

Aamu välinehuollossa alkaa aina laitteiden huollolla ja valmistelulla päivää varten.

Ennen välinehuoltokeskukseen saapumista työntekijät pukevat päälleen puhtaan, asianmukaisen työasun. Tämän lisäksi käytössä ovat työpistekohtaiset suojaimet.

Työvuoroihin ammattilaiset saapuvat aamuseitsemästä alkaen tunnin välein.

– Saadaan itse tehdä työvuorosuunnittelua, mikä on tosi hyvä oman ajankäytön ja harrastusten kannalta.

Välinehuoltokeskuksessa on useita eri työpisteitä. Parasta työssä Lean mielestä ovatkin vaihtelevat päivät ja työpisteet – työ ei käy koskaan tylsäksi.

Kun likaisia instrumentteja tulee huollettavaksi, tarkistetaan ensimmäiseksi, että tilaus oikein tehty. Gemini-tuotannonohjausjärjestelmä kertoo, onko tilauksessa mukana purettavia instrumentteja ja missä ohjelmassa instrumentit pestään.

– Emme huolla mitään, jos tuotteelle ei ole huolto-ohjetta. Kaikki tuotteet tuotteistetaan ennen niiden käyttöönottoa, tuotteistaminen antaa raamit toiminnalle.

Tarkistuksen jälkeen instrumentit siirretään pesuprosessiin. Pesuprosessiin kuuluu esipesu, pesu, desinfektio ja kuivaus.

Pakkausvaiheessa tarkastetaan vielä instrumentin käyttökunto. Instrumentti öljytään ja kootaan tarvittaessa. Tämän jälkeen tarkistetaan, mihin pakkausmateriaaliin instrumentti pakataan, eli mikä on sopivin materiaali steriloimisen kannalta. Lopuksi instrumentti lähtee sterilointiin, sitten jakeluun ja sieltä varastoon takaisin käytettäväksi.

Yö osastolla ei ole päivää hiljaisempi, päinvastoin. Päivän ja illan aikana sairaalassa on tehty paljon leikkauksia ja toimenpiteitä, joten huollettavien instrumenttien määrä kasvaa iltaa myöten.

– Meillä on käytössä asiakaslupaus, jonka mukaan välineet täytyy olla seuraavaksi aamuksi käytettävissä.

Image

Emme ole suoraan asiakasrajapinnassa, mutta teemme työmme niin hyvin kuin pystymme ja palvelemme näin asiakkaitamme mahdollisimman laadukkaasti.

Tunnettuutta lisää

Lea valmistui välinehuoltajaksi Gradialta vuonna 2019 ja on työskennellyt Novalla siitä lähtien. Ennen alanvaihtoa hän työskenteli vaatetusalalla ja cv:ssä komeilee myös hammaslaborantin tutkinto.

Vuosien myötä vaatepölystä alkoi kehittyä Lealle kuitenkin allergisia oireita, ja lääkäri kehotti häntä alan vaihtoon. Pian Lea löysi välinehuollon opinnot. Ala ei ollut hänelle entuudestaan tuttu, ja joku tuttavakin luuli, että hän lähtee opiskelemaan suksihuoltoa.

– Täällä ei tarvitse pölystä kärsiä, ja tykkään muutenkin tästä työstä enemmän kuin mistään aikaisemmasta.

Vaikka välinehuoltajan työ on isoksi osaksi itsenäistä, tarvitaan työssä myös tiimityötaitoja. Osan työtehtävistä voi tehdä yksin, mutta toisissa tarvitaan kaveria. Vuorovaikutus on tärkeässä roolissa sekä työkavereiden että asiakkaiden kanssa. 

Lea on lisäkouluttanut itseään suorittamalla sairaanhoitopiirin ja JAMK:n järjestämiä ohjauskoulutuksia. Opiskelijoiden ohjaus sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen onkin antanut työhön uutta sisältöä ja virtaa.

Lea toivoisi välinehuollolle enemmän tunnettuutta sairaalan sisällä, jotta kaikki talossa työskentelevät ymmärtäisivät, millainen huollon prosessi on ja kuinka tärkeää on tehdä asianmukainen tilaus huollettaville instrumenteille.

Myös toisinpäin olisi hyvä lisätä tietämystä, esimerkiksi leikkauksia seuraamalla välinehuoltajat näkisivät käytännössä, miten instrumentteja käytetään.

– Kun yhteistyö parantuu, niin ymmärrys lisääntyy.

Lea kokee, että aikaisempi välinehuoltaja-sukupolvi on joutunut sietämään paljon muutosta. Hän odottaa mielenkiinnolla hyvinvointialueelle siirtymistä. Työnkierto voisi olla mukavaa ja opettavaista.

– Me tehdään älyttömän hyvää työtä, timanttista hommaa – jatketaan samalla mallilla!

Image

– Tässä työssä pärjäävät monenlaiset persoonat, mutta meitä kaikkia yhdistää tarkkuus.
Yksikään päivä ole samanlainen, aina riittää mielenkiintoisia pähkinöitä ratkaistavaksi, hymyilee Lea pakatessaan leikkauskoria.

Teksti ja kuvat: Johanna Sell