Hyppää pääsisältöön
Ammattilainen istumassa työasussa Sairaala Novan leikkausosastolla

Arjen sankaritarina: lähihoitaja tekonivelassistenttina

Lähihoitajaksi Jyväskylän ammattiopistosta, nykyisestä Gradiasta, vuonna 2015 valmistunut Anna Ristiharju työskentelee Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaala Novan leikkausosastolla tekonivelassistenttina. Kyseessä on aivan uudenlainen tehtävä, joka on luotu kevään 2023 aikana. Anna Ristiharju aloitti työssä saman vuoden maaliskuussa.

Sairaala Novan leikkausosastolla asia nousi keskusteluun alkuvuonna, kun pohdittiin vaihtoehtoja, kuinka tekonivelleikkausten assistentit järjestetään. Perinteisesti assistenttina on toiminut sairaanhoitaja tai erikoistuva kirurgi. Heräsi ajatus, voisiko tekonivelleikkauksen assistenttina toimia lähihoitaja. Pohtiminen oli merkittävää, kun tiedetään Suomessa kiusaava sairaanhoitajapula. Olennaista oli suunnitella selkeästi vastuujaot: mistä leikkaussalissa sairaanhoitaja vastaa ja mistä taas lähihoitaja assistenttina.

– Olemme luoneet tekonivelassistentin tehtävänkuvan havaittujen tarpeiden pohjalta. Yllättävän lyhyessä ajassa tehtävä on muotoutunut toimivaksi. Työyhteisö on ollut kärsivällinen ja antanut Annalle aikaa opetella, kun kaikki on ollut täysin uutta, iloitsee leikkausosaston osastonhoitaja, palveluvastaava Liisa Korhonen.

Lähihoitajan hoitotyön osaaminen on haluttu ottaa kunnolla käyttöön ja ajateltu rohkeasti uudella tavalla. Myös heräämössä työskentelee nykyään lähihoitaja sairaanhoitajan työparina. Aiemmin heräämössä työskentelivät ainoastaan sairaanhoitajat. Leikkaussalitiimi on viime kuukausina huomioinut työn sujuvuuden parantuneen. Myös ortopedit ovat olleet tyytyväisiä uuteen toimintatapaan.

Työ ihmisten kanssa antaa paljon

Anna Ristiharjussa heräsi kiinnostus hoitotyöhön jo peruskoulussa, kun jatko-opinnot tulivat ajankohtaiseksi. Ihmisten kanssa tehtävä työ veti Annaa puoleensa. Ristiharjua kiinnosti myös kätilön ammatti, mutta valinta osui lopulta lähihoitajan työhön. Lähihoitajan työ antaa mahdollisuuksia työskennellä monipuolisesti eri asiakasryhmien kanssa.

Anna Ristiharju työskenteli aiemmin Jyväskylän kaupungin palveluksessa ikääntyneiden kotihoidossa. Nykyinen työnkuva sairaalamaailmassa eroaa työstä kotihoidossa, jossa on paljon yksin työskentelyä. Suurena erona on myös varsinaisen potilastyön lyhytaikaisuus. Leikkaussalissa Anna kohtaa yhden työvuoron aikana vain muutaman potilaan, kotihoidossa päivässä tapasi moninkertaisen määrän asiakkaita. Leikkaussalityössä tiimin kanssa tehtävä saumaton yhteistyö korostuu.

Assistentin työ monipuolista

Tekonivelassistentti toimii osana leikkaustiimiä Sairaala Novan tekonivelsaleissa. Tekonivelleikkaukset ovat polvi-, lonkka- ja olkapääleikkauksia.  

– Minä vastaan potilaan hausta ja valmistelusta leikkaukseen, instrumenttien asettamisesta, avustamisessa puudutuksen laittamisessa sekä tietenkin avustamisessa leikkauksessa. Tekonivelpotilaat myös röntgenkuvataan leikkaussalissa toimenpiteen jälkeen. Minä huolehdin nykyisin myös siitä, kuvailee Anna Ristiharju tehtäväkenttäänsä.

Varsinkin lonkkaleikkauksissa tehtävänä on muun muassa jalan kannattelua ja asennon vaihtoa jonkin verran. Tältä osin työ vaatii vähintäänkin kohtalaista kuntoa ja lihasvoimaa. Leikkauksen aikana salissa on Anna Ristiharjun lisäksi leikkaava kirurgi, anestesiahoitaja ja kaksi leikkaussalisairaanhoitajaa. Tekonivelleikkauksia on Annan normaalityöpäivän aikana noin kolme. Tekonivelpotilaat ovat ortopedian suurin potilasryhmä.

Keskiössä potilaiden elämänlaadun parantaminen

Tärkeimpänä Anna Ristiharju kokee työssään potilaat ja kohtaamiset. Merkityksellisintä on, että hoitotyössä voi olla avuksi. Koko tiimin työ vaikuttaa potilaaseen pitkän aikaa. Leikkauksella on suuri merkitys potilaalle elämänlaadun parantajana.

Positiivisinta leikkaussalityössä on kiitollinen palaute potilailta. Anna Ristiharju on iloinen, kun on päässyt mukaan merkittävän uuden toimintatavan luomiseen ja saanut mahdollisuuden uuden oppimiseen.

Työhyvinvoinnista huolehditaan yhdessä

Tiimityö ja hyvät työkaverit tukevat työssä jaksamisessa. Leikkaustiimi vaihtuu usein päivittäin, mutta sekin tuo mukavaa vaihtelua työpäiviin.

– Jo se tieto siitä, että koskaan työssä ei olla yksin, aina voi kysyä kokeneemmalta kollegalta, jos on epävarma jostakin. Se antaa varmuutta, turvallisuuden tunnetta, kun ei tarvitse vain yksin selvitä, Anna Ristiharju kiittää työyhteisöään.

Myös työ itsessään luo hyvää tauotusta. Aina kun potilas vaihtuu, tulee lyhyt lepotuokio. Lähihoitajan näkökulmasta päivätyö arkisin ja sen tuoma säännöllisyys elämässä on iso plussa.

Vastapainoa työlle Anna Ristiharju hakee luonnosta.

– Minä asun maalla. Käyskennellessä omassa rauhassa metsän keskellä, pääsee hyvin irti tarkkuutta vaativasta ja kiireisestä työpäivästä.

Autonomisella työvuorosuunnittelulla hallinnan tunnetta työhön

Työvuorot suunnitellaan sähköisellä ohjelmalla yhdessä ja jokainen voi vaikuttaa työvuoroergonomiaansa.  Leikkausosastolla puhutaan yhteisöllisestä työvuorosuunnittelusta. Näin leikkausosastolla on toimittu jo vuodesta 2016. Jokainen työntekijä suunnittelee oman työvuorolistansa vertaillen, että joka vuorossa on tarvittava määrä henkilöstöä. Lopuksi apulaisosastonhoitaja tarkistaa ja muokkaa työvuorolistan lopulliseen muotoon toimintalähtöisesti. Leikkauksia tehdään ympäri vuorokauden painottuen tietenkin virka-aikaan ja suunniteltuun toimintaan. Kaikista leikkauksista päivystysleikkauksia on 35%. 

Sairaala Novassa on kaikkiaan 24 leikkaussalia

Henkilökunta koostuu lähihoitajista, sairaanhoitajista ja lääkintävahtimestareista sekä kirurgeista ja anestesialääkäreistä. Hoitohenkilöstöä leikkausosastolla työskentelee kaikkiaan 160. Lisäksi leikkausosastolla tarvitaan tukipalvelujen henkilökuntaa.