Hyppää pääsisältöön

Kuolemansyyn selvittäminen

Kuolemansyyn selvittämiseksi tehdään tarvittaessa joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus.

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Lääketieteellistä ruumiinavausta varten kysytään lupa lähiomaiselta. Kuolinpaikasta riippuen, voitte tiedustella ruumiinavauksen ajankohtaa ja myöhemmin sen tuloksia joko vuodeosastolta tai poliklinikalta.

Avausajankohtaa voitte tiedustella myös patologian osastolta:

 • p. 014 269 1453, klo 8.oo–14.30

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään niissä tapauksissa, jotka on mainittu laissa kuolemansyyn selvittämisestä. Oikeuslääketieteellistä avausta varten ei tarvita ruumiinavauslupaa, sen määrää poliisi. Ennen ruumiinavausta poliisi saattaa ottaa yhteyttä omaisiin tapausta tutkiessaan.

Avauksen ajankohtaa voitte tiedustella asiaa hoitavalta poliisiviranomaiselta.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen oikeuslääkäri kirjoittaa omaisille annettavan "Lupa hautaamiseen" -lomakkeen. Saatte sen patologian osastolta, kun vainaja on tuotu takaisin patologian osastolle tai vainajaa noutaessanne.

Kuolemansyyn selvityksen valmistuttua poliisi lähettää kopion lausunnosta vainajan lähimmälle omaiselle.

Keski-Suomen kunnat kuuluvat Tampereen oikeuslääkintäyksikön piiriin.

Mikäli tarvitsette kuolintodistusta esimerkiksi vakuutusyhtiötä varten, voitte tilata jäljennöksen alla olevasta osoitteesta:

 • TAYS, Obduktio
  Oikeuslääkärin toimisto
  PL 2000
  33521 TAMPERE

  puh. 03 3116 5383
 • TAYS, Obduktio
  Oikeuslääkärin toimisto
  PL 2000
  33521 TAMPERE

  puh. 03 3116 5383

Aiheeseen liittyvää