Hyppää pääsisältöön

Käytännön järjestelyt vainajan omaiselle

Olemme koonneet tälle sivulle vainajan omaisille olennaista tietoa käytännön järjestelyistä kuoleman kohdatessa.

Kuolintodistus

Kuolintodistuksen kirjoittaa omaistanne hoitanut lääkäri. Niissä tapauksissa, joissa tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, todistuksen kirjoittaa oikeuslääkäri.

Sairaala lähettää vainajan kuolintodistuksen siihen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) oikeuslääkintäyksikköön, jonka alueella vainajan kotikunta sijaitsee. Keski-Suomen kunnat kuuluvat Tampereen oikeuslääkintäyksikön piiriin.  THL lähettää todistuksen edelleen Tilastokeskukseen. Omainen voi halutessaan saada kopion kuolintodistuksesta. Kopio pyydetään hoitaneelta lääkäriltä.

Mikäli myöhemmin tarvitsette kuolintodistuksesta kuolinsyyllä varustettuja lisäkappaleita, voitte tilata niitä kirjallisesti (ilmoitettua hyväksyttävää tarkoitusta varten) osoitteesta:

  • Tilastokeskus, kuolemansyytilasto, PV 4V, 00022 TILASTOKESKUS

Lupa hautaamiseen

"Lupa hautaamiseen" -lomake annetaan omaisille tai muulle hautaamisesta huolehtivalle - kuolinpaikasta riippuen joko osastolta tai poliklinikalta.

Saatuanne "Lupa hautaamiseen" -lomakkeen, voitte sopia hautaukseen liittyvät asiat kirkkoherranvirastossa. Näin toimitaan myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan kohdalla. Tuhkaukseen liittyvät asiat selvitetään myös kirkkoherranvirastossa.

Alustaviin hautajaisjärjestelyihin voidaan tarvittaessa ryhtyä jo ennen "Lupa hautaamiseen" -lomakkeen saamista.

Vainajan noutaminen

Vainajan voi noutaa keskussairaalan kappelista arkisin klo 8.00–14.30. Muulloin tapahtuvasta noutamisesta sovitaan etukäteen obduktiopreparaattorin kanssa, p. 014 269 1453. Kappeliin on oma sisäänkäynti Kukkumäentieltä (kts. kartta Sairaala Novan sisäänkäynneistä)

Noutamisen yhteydessä Teillä on mahdollisuus hyvästellä läheisenne.

Vainajan tavarat ja hoitomaksut

Saatte vainajan tavarat ja arvoesineet kuolinpaikasta riippuen osastolta tai poliklinikalta.

Vainajan omaisille lähetetään pankkisiirtolomake hoitomaksujen maksamista varten.

Hautaustoimiston palvelut

Hautaustoimistot neuvovat Teitä kaikissa hautajaisiin liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä. Sitä varten tarvitaan sukuselvitys vainajasta syntymästä kuolemaan saakka sekä virkatodistukset kuolinpesän osakkaista.

Perunkirjoitus jätetään verotoimistoon perintöverojen määräämistä varten kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoituksessa on varminta käyttää lakia tuntevia asiantuntijoita.

Taloudellinen tuki omaisille

Perhe-eläke: Leski ja alle 18-vuotiaat (sekä 18 - 20 -vuotiaat koulua käyvät lapset) saavat yleisen tai työeläkelakien mukaisen perhe-eläkkeen. Sitä haetaan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta. Kansaneläkelaitoksen toimistossa opastetaan eläkehakemuksen teossa. Myös sotilasvamma-, tapaturmavakuutus- ja liikennevakuutuslain perusteella voidaan maksaa omaisille eläkettä.

Työntekijän ryhmähenkivakuutus: Työnantajat ovat pääsääntöisesti kustantaneet työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen, asiaa voitte tiedustella vainajan työnantajalta.

Yksityinen henkivakuutus: Mikäli vainajalla on oma henkivakuutus, tulee vakuutusyhtiölle toimittaa jäljennös kuolintodistuksesta, vakuutuskirja ja virkatodistus.

Hautausavustus: Vainajan työnantaja saattaa maksaa hautausavustusta. Asiaa voitte kysyä suoraan työnantajalta.